Wyzwania pobudzają kreatywność. Kompetencje cyfrowe przyszłością edukacji

Materiał informacyjny FRSE

Wideo

Zobacz galerię (1 zdjęcie)
Pandemia to test nie tylko dla służby zdrowia, ale i edukacji. Nauczyciele, szkoły i rodzice musieli błyskawicznie odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości, która – jak wiele wskazuje – pozostanie ważnym filarem systemu edukacji również po powrocie do normalnego trybu życia. Najłatwiej mają ci, którzy zalety nowych technologii docenili już dawno – np. uczestnicząc w projektach wspieranych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Na całym świecie reakcja na pandemię była podobna: szkoły zamknięto, a nauczanie przeniosło się do sieci. Codziennością stało się komunikowanie przez Skype i WhatsApp, gwałtownie wzrosła też popularność platform e-learningowych i programów do wirtualnych spotkań. Czy nauczyciele, uczniowie i rodzice byli na te zmiany gotowi? Pandemia podzieliła pedagogów na trzy grupy: pierwsza sobie nie poradziła – i ogranicza się do wysyłania maili z zadaniami. Druga stara się wielkim wysiłkiem nadrobić zaległości, ale nie zawsze daje radę. W trzeciej grupie są natomiast ci, dla których cyfrowy świat od dawna nie był tajemnicą. Oni z dnia na dzień przestawili się na inny tryb funkcjonowania – bez stresu i strachu przed ośmieszeniem.

Gdzie szukać wsparcia?

Jak liczna jest w Polsce ta trzecia grupa i gdzie nabyli te umiejętności? – Z ponad 650 tysięcy polskich nauczycieli około 70 tysięcy zrealizowało projekty w ramach programu eTwinning, które wymagają o wiele bardziej złożonych umiejętności niż zwykłe przeprowadzenie lekcji online – wyjaśnia dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która od 2014 r. wsparła kilkaset projektów służących rozwojowi kompetencji cyfrowych uczniów i kadry nauczycielskiej.

W samym tylko sektorze szkolnictwa zawodowego Fundacja zapewniła projektom dofinansowanie w wysokości ok. 60 mln euro. Za te pieniądze powstały m.in. gotowe programy szkoleń możliwych do zrealizowania przez Internet czy materiały mogące służyć jako inspiracja do prowadzenia własnych zajęć z młodzieżą i dorosłymi.

Wielki krok naprzód w popularyzacji narzędzi informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) pomógł wykonać program eTwinning, który od 15 lat wspiera zdalną współpracę szkół i przedszkoli. Tematykę szkoleń zaprojektowano tak, aby rozwijać kompetencje nauczycieli każdej specjalności. Polska może się w nim pochwalić jednym z najlepszych wyników w skali Europy, a w samym tylko pierwszym kwartale 2020 r. akces do niego zgłosiło ponad 3 tys. pedagogów – to dwa razy więcej niż w I kwartale roku 2019! Na kursy online przez pierwsze dwa tygodnie kwarantanny zgłosiło się aż 1200 osób – w normalnym trybie taki wynik osiąga się średnio w dwa miesiące.

Co oferują programy FRSE?

W ofercie programu eTwinning są nie tylko webinaria, ale także kursy i seminaria online, w trakcie których nauczyciele tworzą własną lekcję, korzystając z zaproponowanych narzędzi ICT. Na stronie eTwinning.pl można znaleźć m.in. gotowe zadania i scenariusze lekcji oraz przykłady działań, które można wykorzystać w projektach współpracy online.
Udział w projektach wspieranych przez FRSE to nie tylko rozwój twardych umiejętności, ale także trening otwartości na nowe wyzwania, szkoła kreatywności, samodzielności i odporności na porażki, której pedagogom często brakuje. To także doświadczenie pokazujące, że warto przełamywać schematy i stereotypy – np. mówiące o tym, że Internet to zło, a nauka nie powinna polegać na wpatrywaniu się w ekran. Jeśli po drugiej stronie jest sprawny, kompetentny i kreatywny nauczyciel – nie ma w tym niczego złego.

Dodaj ogłoszenie