Wybory samorządowe 2018. Jacek Majchrowski pozwał premiera...

  Wybory samorządowe 2018. Jacek Majchrowski pozwał premiera Mateusza Morawieckiego w trybie wyborczym

  Zdjęcie autora materiału
  Piotr Ogórek

  Aktualizacja:

  Gazeta Krakowska

  Wybory samorządowe 2018. Jacek Majchrowski pozwał premiera Mateusza Morawieckiego w trybie wyborczym
  1/5

  Przejdź do
  galerii zdjęć

  Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, pozwał premiera Mateusza Morawieckiego w trybie wyborczym. Chodzi o słowa szefa rządu, że władze Krakowa "nie zrobiły nic lub prawie nic" w walce ze smogiem. Prezydent domaga się sprostowania w ogólnopolskich mediach. Pierwsza rozprawa odbędzie się w krakowskim sądzie w czwartek o godzinie 14. Zarezerwowany jest też termin, na ewentualne odwołanie, na piątek na godzinę 12.

  Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kolejny sondaż daje zwycięstwo Majchrowskiemu w drugiej turze wyborów [24.10.2018]


  Wybory samorządowe 2018 w Krakowie i Małopolsce NA ŻYWO. Wyniki wyborów, frekwencja, komentarze [RELACJA LIVE]


  Wyniki wyborów 2018 Małopolska: Gdzie czeka nas druga tura?  Na przedwyborczej konwencji wyborczej PiS w Krakowie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że władze Krakowa "nie zrobiły nic lub prawie nic" w walce o czyste powietrze. Władze Krakowa odpowiedziały publikując komunikat, co udało się osiągnąć miastu w tej sprawie. Już wtedy rozważany był pozew wyborczy. Prezydent Majchrowski kazał go przygotować swoim prawnikom. Po zapoznaniu się z nim zdecydował się o jego użyciu w środę, po I turze wyborów na prezydenta Krakowa.

  Podczas przedwyborczej konwencji wyborczej PiS w Małopolsce, premier Mateusz Morawiecki pojawił się m.in. w Skawinie i Krakowie. W stolicy województwa zachwalał kandydaturę Małgorzaty Wassermann, która dalej walczy o fotel prezydent miasta. Przekonywał, że mieszkańcy powinni poprzeć Małgorzatę Wassermann, bo to gwarantuje skuteczną walkę ze smogiem. Czego jego zdaniem poprzednicy nie robili.

  - Musimy pokazać w Krakowie to, co pokazaliśmy na poziomie rządu, gdzie w ciągu dziewięciu miesięcy wdrożyliśmy rozporządzenie o jakości kotłów i ustawę o jakości paliw. Ruszyliśmy realnie, już z pierwszym domem, z ustawą o termomodernizacji domów jednorodzinnych w całej Polsce - wyliczał Morawiecki.

  Dalej podkreślił, że dzięki temu Małgorzata Wassermann niesie ze sobą wielki ładunek wiarygodności. - Drodzy mieszkańcy Krakowa. Z panią Małgorzatą Wassermann jako prezydent będziemy w stanie dużo szybciej (działać - red), niż ta niemoc, którą w wyroku z 22 lutego tego roku Trybunał Sprawiedliwości - a odnosił się do lat 2008-2015, określił jako brak polityki na rzecz czystego powietrza. Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem, nie zrobili nic lub prawie nic (w zakresie poprawy jakości powietrza - red.) - mówił premier Morawiecki.

  Następnie zaznaczył, że Małgorzata Wassermann ma wiele rozwiązań, które zmienią powietrze miasta. - Krakowskie powietrze będzie bardziej czystsze, my będziemy zdrowsi, a w naszych portfelach będzie więcej środków, bo dzięki termomodernizacji będzie mniejsza potrzeba wydawania pieniędzy na gaz, węgiel czy inne paliwo - mówił premier.

  Na powyższe słowa zareagowały władze Krakowa, które wydały komunikat, w którym zaznaczają, co miasto zrobiło w walce ze smogiem w ciągu ostatnich lat. Na pierwszym miejscu wyliczono przede wszystkim likwidację ponad 20 tys. palenisk węglowych w mijającej kadencji.

  Wyniki wyborów samorządowych 2018 do sejmiku Małopolski


  Choć ciągle nie ma oficjalnych wyników wyborów do małopolskiego sejmiku, znamy nazwiska kandydatów, którzy zostaną radnymi. Sprawdź kto będzie rządzić w naszym regionie.

  Wyniki wyborów do sejmiku Małopolski 2018. Kto będzie rządzić w naszym regionie?  Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza


  PKW podała dane dotyczące frekwencji. Do godz. 17 zagłosowało 41,65 proc. uprawnionych. Cztery lata temu frekwencja do godz. 17 wyniosła 39 proc.

  - Prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższą frekwencję w historii wyborów samorządowych - przeszło 50 procent - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

  Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza w Małopolsce


  Do godz. 17 w Małopolsce zagłosowało 42,49 proc. uprawnionych do głosowania. Wyższa frekwencja jest w pięciu województwach. W południe Małopolska była drugim województwem z najwyższą frekwencją. W Krakowie zagłosowało do tej pory 42,13 proc.

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach prezydenta miasta:
  Jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

  Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  Postawienie znaku "X" w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

  Wybory samorządowe 2018. Gdzie głosować


  Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Najczęściej jest to pobliska szkoła w miejscu naszego zamieszkania.

  Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu komisarzowi wyborczemu, najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

  W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do urzędu miasta.

  Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować


  Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

  Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

  Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

  Nie mają prawa głosowania osoby:
  • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.


  „Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

  Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców w gminie, w której stale mieszkasz. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

  Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

  W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:


  głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:


  głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

  W wyborach do rad powiatów


  głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

  W wyborach do sejmików województw


  głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

  W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


  głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat)


  wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata, wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):


  głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):


  wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata, wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata

  KONIECZNIE SPRAWDŹ:  FLESZ: Wybory samorządowe 2018 | Twój głos się liczy

  Komentarze (45)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Znowu przeprosi i powie, że 27:1 to zwycięstwo

  qwerty (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1 / 4

  jak w tytule. Czarne to białe wg. PIS i premiera qrwujacego po knajpach.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Dyndała nie przejdzie!

  św.NH (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 2

  Golum Dzidzia Piernik polegnie, bo zniszczył Kraków i pasie sie na zasiłkach z korporacji okradając młodych,

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Ku przestrodze

  obwarzanek (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 4

  pisowski trolu tu Kraków
  miasto maczet i noży
  fake newsy dla Polaków
  wnet ktoś ci kosę włoży


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Tylko Hutnik!

  Podpison (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2

  Jedyny bastion honory HKS, reszta do hodowla Majchra co stadion Zwiśle opłaca a na Pasiory suto wyłożył!@

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Majchrowski?

  poranny post (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 7

  Najlepszy prezydent dla Krakowa!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Majchrowski i smog

  lk (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 6

  Majchrowski pozywa w sprawie smogu-to swietny żart- przecież ZABETONOWAŁ Kraków w okropny sposób i dalej zamierza to robic -najnowsze plany to zrujnowanie dzielnicy Dębniki -spójrzcie na plan...rozwiń całość

  Majchrowski pozywa w sprawie smogu-to swietny żart- przecież ZABETONOWAŁ Kraków w okropny sposób i dalej zamierza to robic -najnowsze plany to zrujnowanie dzielnicy Dębniki -spójrzcie na plan zagospodarowania, a co jeszcze uczyni ,gdyby , takiemu wiekowemu człowiekowi udało się zostac prezydentem - to strach pomysleć- młodzi- zbudzcie sie -potrzeba mlodego , sprawnego umysly , żeby rządzic Królewskim Miatem Krakowemzwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Gdzie tu sprawiedliwość

  buka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 1

  A jak przeciętny Kowalski ma sprawę do rozstrzygnięcia w sądzie, to ze dwa lata czeka

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  V kadencja dla Majchrowskiego

  zadowolony (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 4

  Dziękuję za uwagę. Dobranoc.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Rozprawa powinna być poza Krakowem

  Edi (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 11 / 7

  Znów się zrobi proces polityczny. Obrzydliwy gest ze strony Majchrowskiego.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Pan JM POokonał SMOG swoim sPOsobem i mamy wynik: smoła z siarką :-((

  )) -:) (:-(( (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 6

  Bunkry w Królewskim Mieśćie to przecież oczywista "ochrona przed smogiem"


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  FAKTY:

  ret (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 8 / 16

  Dlatego agituj dalej za posłanką z pisu.
  Głosowała za lex deweloper, ustawą umozliwiającą budowanie kilkunastopiętrowych wieżowców poza ustaleniami planu wszędzie gdzie sie inwestorowi zamarzy...rozwiń całość

  Dlatego agituj dalej za posłanką z pisu.
  Głosowała za lex deweloper, ustawą umozliwiającą budowanie kilkunastopiętrowych wieżowców poza ustaleniami planu wszędzie gdzie sie inwestorowi zamarzy czyli w lesie na obszarze natura 2000 i w zabudowie jednorodzinnej i tam gdzie plan wyklucza wysoka zabudowę.
  Głosowała za lex Szyszko, ustawę dzięki której przez cały 2017 rok wycięto tysiące drzew w miastach.
  Większość radnych pis w 2013r. była PRZECIWKO zakazowi palenia węglem na terenie miasta Krakowa (całe PO było ZA).
  A teraz pis ma czelność obiecywać, że będzie walczył w Krakowie z deweloperami i ze smogiem myśląc, że ciemny lud nadal będzie kupował ich propagandę.
  zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  ciemny lud będzie kupował tę propagandę, niestety

  m (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 3

  wyznawcy pisu nie biorą pod uwagę merytorycznych argumentów, wolą wierzyć papkom propagandowym serwowanym im przez rządzących. Wiara w prezesa wzmacniana jest polityczną korupcją typu 500+, 300+,...rozwiń całość

  wyznawcy pisu nie biorą pod uwagę merytorycznych argumentów, wolą wierzyć papkom propagandowym serwowanym im przez rządzących. Wiara w prezesa wzmacniana jest polityczną korupcją typu 500+, 300+, dzień wolny....zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  POMOC

  LOS (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 2

  Prosze o pomac wszystkich i pisze wszedzie gdzie moge.Che sie dowiedziec kto i dlaczego zamknal sciezke rowerowa na ul Łobzowskiej .To jest skandal i ta osoba ktorra podjela taka decyzje musi za to...rozwiń całość

  Prosze o pomac wszystkich i pisze wszedzie gdzie moge.Che sie dowiedziec kto i dlaczego zamknal sciezke rowerowa na ul Łobzowskiej .To jest skandal i ta osoba ktorra podjela taka decyzje musi za to odpowiedziec.Prosze bardzo prosze,ta decyzja w czasie ogromnego smogu w krakowie jest nbarbazynska i zbrodnicza,taki czlowiek powinien siedziec przez pare lat za ta decyzje,zeby sie opamietal co zrobil,robi ,wstyd urzednicy,prezydenci i inni ktorzy odpowiadaja zea takie decyzje.zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  .

  Joszko (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 3

  Bez paniki, ta ścieżka została zamknięta na czas remontu Królewskiej, gdyż na Łobzowską zostały skierowane autobusy. Ta ulica byłaby po prostu za wąska dla autobusów gdyby ścieżka pozostała otwarta.

  Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wideo

  Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Nie przegap

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Piękna Polka rodem z... Zimbabwe. Gugu Sibanda zdobyła tytuł miss! [ZDJĘCIA]

  Piękna Polka rodem z... Zimbabwe. Gugu Sibanda zdobyła tytuł miss! [ZDJĘCIA]