Waloryzacja emerytur i trzynastki dla emerytów: 5.04.2020 r. Sprawdź ile komu się należy i kiedy przyjdą pieniądze

Zbigniew Biskupski AIP
Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Tomasz Hołod / Polska Press
Sejm w czwartek 13 lutego ostatecznie uchwalił ustawę o trzynastkach dla emerytów i wszystko co dotyczy pieniędzy dla emerytów i rencistów jest już jasne i zatwierdzone prawem. Ale najważniejsza dla większości emerytów kwestia dotyczy waloryzacji emerytur w 2020 r. Wiadomo, że minimalna będzie teraz wynosić 1 200 zł, najniższe wzrosną o 70 zł miesięcznie, ale reszta wzrośnie o wskaźnik waloryzacji. Rząd zakładał, że wyniesie on 3,24 proc. Ostatecznie jest aż 3,56 proc., a wszystko przez wyższą inflację!

Oznacza to, że emerytury obecnie wynoszące od 1 000 do 1200 wzrosną do 1 200 zł – bo taka jest najniższa emerytura, od 1200 do ok. 1900 zł wzrosną od marca co miesiąc równo o 70 zł. Wyższe niż wynoszące obecnie 1900 zł brutto waloryzowane będą wskaźnikiem 3,56 proc.

Oficjalnie z ZUS:

Od 1 marca 2020 r. podwyższymy renty i emerytury. Ta waloryzacja obejmie wszystkich, którzy pobierali renty i emerytury przed 1 marca 2020 r., jeśli nabyli prawo do tych świadczeń do 29 lutego 2020 r.

Emeryturę, którą wstrzymaliśmy, bo Twój przychód był wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub nie rozwiązałeś stosunku pracy przed emeryturą, zwaloryzujemy, gdy zaczniemy ją wypłacać.

O ile zwiększymy Ci rentę lub emeryturę
Waloryzacja to podwyżka renty lub emerytury, jaka przysługiwała Ci 29 lutego 2020 r. Powiększamy ją przynajmniej o 3,56%.

Podwyżka wyniesie co najmniej:
70 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
35 zł – w przypadku emerytur częściowych.
Podwyżka emerytury może być mniejsza niż 70 zł, jeśli 29 lutego 2020 r. Twoja emerytura wynosiła mniej niż 1100 złotych, czyli nie miała gwarancji podwyższenia do tzw. świadczenia najniższego.

Jaka jest nowa kwota bazowa dla emerytur na starych zasadach

 • Od 1 marca 2020 r. kwota bazowa wyniesie 4294,67 zł. Będziemy z niej korzystać, aby obliczyć emeryturę na starych zasadach lub rentę, jeśli złożysz wniosek:
 • po 29 lutego 2020 r.,
 • lub przed 1 marca 2020 r., o ile nabyłeś prawo do świadczenia po 29 lutego 2020 r.
 • Jakie są nowe kwoty najniższych świadczeń

Wysokość najniższych świadczeń od 1 marca 2020 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1200 zł,
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 900 zł,
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1440 zł,
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1080 zł.

Od 1 marca 2020 r. będą obowiązywały również nowe wysokości:

 • dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich,
 • kwot zmniejszających emeryturę lub rentę, jeśli osiągasz przychód z działalności zarobkowej.

Kiedy otrzymasz decyzję waloryzacyjną

Decyzję waloryzacyjną otrzymasz razem z decyzją o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (o tzw. trzynastej emeryturze). Decyzje te zaczniemy wysyłać w kwietniu.

Czytaj także

Warto przeczytać:

Trzynasta emerytura: kiedy otrzymasz?

Trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury – w 2020 r. będzie to więc 1200 zł (kwota obowiązująca od 1 marca br.). Z kwoty tej nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, a dodatkowe świadczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie wypłacane z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków.
– Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą – zapewnia minister.
W 2020 r. trzynasta emerytura ma trafić do 9,8 mln osób. Ma to kosztować ok. 11,75 mld zł.

Jak to się odbywało

W czwartek 6 lutego na czwartym posiedzenie Senatu bieżącej kadencji Senatu przedmiotem obrad była ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym – ustawa została przyjęta i skierowana do podpisu do prezydenta.
Inny natomiast los spotkał ustawy regulującą waloryzację, w tym podwyższenie minimalnych emerytur. Senat wniósł do niej osiem poprawek, zgodnie więc z zasadami stanowienia prawa w Polsce ustawa musi ponownie być uchwalone przez Sejm.

Czytaj także

Podwyżka najniższych emerytur i waloryzacja

Dla najuboższych ważne dwie informacje: najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca z 1 100 zł do 1 200 zł. Wszyscy emeryci - a nie tylko najubożsi, jak pojawiały się projekty w debacie przed przyjęciem projektu ustawy - dostaną tak zwaną trzynastkę, dokładnie tyle ile wynosić będzie najniższa emerytura czyli 1 200 zł. Większość otrzyma ją wraz z waloryzacją stałej emerytury, w marcu 2020 r.

Rząd zdecydował, że od marca 2020 r. waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.

Waloryzacja emerytur nie o 3,24 proc., ale o 3,56 proc.

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Przygotowując ustawę o waloryzacji emerytur w 2020 r. rząd szacował, że od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.
Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzymać miało ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Miały to być osoby, których świadczenie nie przekracza do lutego 2020 r, 2160,49 zł brutto.
Ponieważ jednak inflacja była wyższa niż zakładano, ostateczny, nie prognozowany przez rząd, wskaźnik waloryzacji musi być wyższy. Ostatecznie wynosi 3,56 proc.
Oznacza to, że emerytury obecnie wynoszące od 1 000 do 1200 wzrosną do 1 200 zł – bo taka jest najniższa emerytura, od 1200 do ok. 1900 zł wzrosną od marca co miesiąc równo o 70 zł. Wyższe niż wynoszące obecnie 1900 zł brutto waloryzowane będą wskaźnikiem 3,56 proc. I tak dla przykładu emerytura w wysokości 2 000 zł obecnie wzrośnie do 2 071,2 zł. Wynosząca zaś 4 000 zł do 4142,4 zł.
Oznacza to też, że waloryzacja procentowa obejmie więcej niż zakładane 6,2 mln emerytów. Może być ich nawet o milion więcej.

To prawdziwa sensacja z piątku 28 lutego! Nowy kodeks pracy będzie jeszcze w tym roku, bo prace nad projektem ustawy zostaną lada moment zakończone w ministerstwie pracy. Jakie rewolucyjne zmiany wprowadzi: urlopy jednakowe dla wszystkich, ale zaległy urlop przepadnie? Dłuższa dniówka dla palaczy i kawoszy? Ozusowanie wszystkich umów? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

 • Wzrosną także najniższe emerytury i renty:
 • do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej;
 • do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

Łączny koszt proponowanych rozwiązań wyniesie 9,1 mld zł.

W latach 2016-2020 wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc.

Trzynastka dla emerytów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Po raz pierwszy od pięciu lat RPP obniżyła stopy procentowe dla złotego. teraz są one najniższe w historii. Sprawdź ile zaoszczędzisz teraz na spłacie kredytu, w tym w karcie kredytowej. Czy w ogóle warto jeszcze trzymać pieniądze na lokacie? Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

W poniedziałek 23 grudnia 2019 r. rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Rozwiązanie to jest realizacją obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose.

Firmy i pracodawcy znają już pomoc przewidzianą na czas koronowirusa w ramach specjalnej ustawy zwanej Tarczą Antykryzysową. A mimo to planują zwolnienia pracowników na niespotykaną skalę - najwięcej w kwietniu. Jak daleko posunięte będą redukcje, jakie firmy i dlaczego zwolnią najwięcej osób? Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły

W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.).

Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności.
Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.
„13” emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.

 • Trzynastkę otrzymają osoby uprawnione do:
 • emerytur i rent w systemie powszechnym,
 • emerytur i rent rolników,
 • emerytur i rent służb mundurowych,
 • emerytur pomostowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • rent socjalnych,
 • rent strukturalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Sejm uchwalił

W czwartek 9 stycznia Sejm przyjął rządową ustawę gwarantującej coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia dla wszystkich emerytów i rencistów. W tym roku na tzw. trzynastą emeryturę przeznaczone zostanie łącznie 11,75 mld złotych.
Trzynasta emerytura została wypłacona po raz pierwszy w 2019 r. Wsparcie otrzymało łącznie ok. 9,8 mln osób. Rząd proponuje, żeby od 2020 r. trzynasta emerytura była rozwiązaniem stałym, wypłacanym corocznie.

„To zobowiązanie do zapewnienia wielowymiarowo pojmowanego bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej. To jest bardzo dobra wiadomość, bo jest to wyraz solidarności międzypokoleniowej i solidarności, która sprawia, że los blisko 10 mln emerytów i rencistów będzie lepszy, będzie poprawiony” – mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, ustawa „jest propozycją bez precedensu, ponieważ dotyczy ona nie tylko całego państwa polskiego (...), ale dotyczy osób nam szczególnie bliskich - naszych rodziców, babć, dziadków” – dodał premier.

Od 15 lutego na platformie Twój e-PIT w internecie udostępnione są rozliczenia PIT za 2019 rok. Jednak nie dla wszystkich podatników. Kogo fiskus rozliczy automatycznie za 2019 r. a kto musi sam złożyć PIT. Kto wszedł na platformę, zaakceptował swój PIT za 2019 rok, może liczyć na szybki zwrot nadpłaty. Wiele osób już ma pieniądze na koncie!Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Szczegóły projektu
Z ustawy wynika, że na dodatkowe świadczenia w 2020 roku przeznaczone zostanie 11,75 mld zł. Wsparcie otrzyma ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Świadczenie będzie wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Rządowa propozycja zakłada, że w 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie będzie też wliczane do dochodu.

Czytaj także

Warto przeczytać:

Flesz: Firmy w dużych tarapatach z powodu epidemii

Wideo

Materiał oryginalny: Waloryzacja emerytur i trzynastki dla emerytów: 5.04.2020 r. Sprawdź ile komu się należy i kiedy przyjdą pieniądze - Strefa Biznesu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 276

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

A
Agni

Cześć! Nazywam się Agnieszka, mam 23 lata. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej, oto moja strona - loveto.one/agni

G
Gość

Player poleca - #koncertdlabohaterów

Kino zamknięte?

filmowy hit już dostępny online

HEJTER- Druga część głośnej „Sali samobójców”

#zostanwdomu

Zarejestruj się i Zrealizuj voucher, by przez 7 dni testować pakiet START za darmo!

KOD VOUCHERA:

7-DNI-NA-START

Player to nowa platforma wideo na żądanie, która umożliwia Ci oglądanie Twoich ulubionych seriali i filmów w dowolnym miejscu i czasie. W naszej ofercie posiadamy zarówno krajowe hity jak i zagraniczne nowości filmowe. Dodatkowo możesz obejrzeć kanały Na Żywo emitowane na antenie TVN, TTV lub topowe wydarzenia sportowe, nawet 45 kanałów LIVE z możliwością cofania do 24 h. . Player dostępny jest na wielu urządzeniach – z Nami możesz włączyć swój ulubiony serial leżąc wygodnie na kanapie, ale też obejrzeć kanały na żywo w drodze do pracy!

http://bit.ly/player-player

g
gierek

Prognozy ekonomiczne wobec emerytur nie są optymistyczne i to trend nie zmieniający się od lat. Jedyny sposób na przeciw działanie temu to odkładanie środków na okres emerytury. PPK czyli pracownicze plany kapitałowe daje taką możliwość najniższym kosztem względem tego, co możemy osiągnąć.

G
Gość
26 marca, 13:38, Gość:

Gdzie mój komentarz?

26 marca, 13:42, Gość:

Właśnie, że nie. Nie został opublikowany.

Szukałam. NIE ma.!

Taka jest demokracja. Co Nie pasowało?

26 marca, 13:52, Gość:

Napisałam go dziś o 13.28

Mam screeny, a chronologia waszych wpisów pokazuje, że mój komentarz został usunięty.

USUNIĘTY !!!

Dlaczego? Nieładnie.

Szkoda,że nie mogę dołączyć zdjęcia potwierdziło by to mój usunięty komentarz

G
Gość
26 marca, 13:38, Gość:

Gdzie mój komentarz?

26 marca, 13:42, Gość:

Właśnie, że nie. Nie został opublikowany.

Szukałam. NIE ma.!

Taka jest demokracja. Co Nie pasowało?

Napisałam go dziś o 13.28

Mam screeny, a chronologia waszych wpisów pokazuje, że mój komentarz został usunięty.

USUNIĘTY !!!

Dlaczego? Nieładnie.

G
Gość
26 marca, 13:38, Gość:

Gdzie mój komentarz?

Właśnie, że nie. Nie został opublikowany.

Szukałam. NIE ma.!

Taka jest demokracja. Co Nie pasowało?

G
Gość

Gdzie mój komentarz?

J
Ja cię

Na titaniku też njektrzy ludzie do samego końca się bawili.

G
Gość
24 marca, 22:25, Gość:

Ci co mają niskie emerytury to są osoby, które w latach 80/90 załatwiły sobie rentę. A dziś płaczą że mają małą emeryturę. Ile lat przepracowały???? 😂

Moja mama choruje na serce ....poszla na rente wlasnie w latach 80 ....z zakladu pracy gdzie przepracowala 25lat na maszynie jako dziewiarka(osoba ktora robila swetry na maszynie .....praca stojaca) i ma marne grosze renty ...gdyby nie to ze moj tata nie zyje i to ze z jego emerytury dostaje jakas czesc ....nie przezylaby.....nie rozumiem slow"zalatwily sobie rentę.....a dzis placza..."

Niestety ponad 35 lat leczenia sie na serce i to powazna choroba majac osteoporoze problemy z kregoslupem problemy ze stawami itd faktycznie "zalatwila"sobie rente za nic....za lenistwo

BRAWO TY....GOSCIU CO NIE ZNASZ ZYCIA I LUDZI Z TAMTEGO CZASU ...NIE POWINNIENES WOGOLE WYPOWIADAC SIE NA POWAZNE TEMATY....ZASTANOW SIE CO TY NAPISALES

N
NAUCZYCIELE

Nauczyciele i ich rodziny poprą PANA PREZYDENTA w Wyborach 10 maja jeżeli otrzymają wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek po 30 latach pracy i 20 latach przy tablicy. DZIĘKUJEMY I NA PEWNO ZA TO PANA PREZYDENTA 10 maja W WYBORACH POPRZEMY NAUCZYCIELE

PANIE PREZYDENCIE - Nauczyciele i ich rodziny poprą PANA w Wyborach 10 maja jeżeli otrzymają wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek po 30 latach pracy i 20 latach przy tablicy.

CHODZI O PRZYWRÓCENIE NAUCZYCIELOM EMERYTURY PO 30 LATACH PRACY NIE PATRZĄC NA WIEK

TERAZ TYLKO POWINNO BYĆ PRZYWRÓCENIE NAUCZYCIELOM TAKIEJ EMERYTURY PO 30 LATACH PRACY NIE PATRZĄC NA WIEK – WSZYSCY JAK JEDEN GDY BĘDĄ WYBORY NA PREZYDENTA 10 maja POPRZEMY PANA TYLKO PANA NIKOGO WIĘCEJ TYLKO PROSIMY WPROWADZIĆ TO W ŻYCIE PRZED WYBORAMI A NIE PO WYBORACH WEJDZIE TYLKO TEN PREZYDENT 10 maja I MA WYBORY WYGRANE . COFNIĘCIE Z POWROTEM TAK JAK BYŁO KIEDYŚ Z PRZED 2008 ROKU.CYT …„TEN PRZYWILEJ ZOSTAŁ NAUCZYCIELOM ODEBRANY W 2008 r.” ŚWIĘTE SŁOWA PANA PREZESA PIS TO BARDZO DOBRY POMYSŁ I TO DZIĘKI NAUCZYCIELOM I ICH RODZINOM ZOSTANIE PAN PREZYDENT 10 maja CZEGO MY NAUCZYCIELE BARDZO SOBIE TEGO ŻYCZYMY ŚWIAT IDZIE Z POSTĘPEM TRZEBA SOBIE POLEPSZAĆ A NIE UTRUDNIAĆ NAUCZYCIELOM TEN PRZYWILEJ SIĘ W 100 PROCENTACH NALEŻY PONIEWAŻ TEN PRZYWILEJ ZOSTAŁ NAUCZYCIELOM ODEBRANY W 2008 r.” NAWET PO 20 LATACH PRACY DZIĘKUJEMY , DZIĘKUJEMY I NA PEWNO ZA TO PANA PREZYDENTA 10 maja W WYBORACH POPRZEMY NAUCZYCIELE

G
Gość

A co z osobami, którym 29.02 wygasło orzeczenie oraz renta, a wiadomo- komisje są teraz odwołane przez epidemię? Czy osoby te otrzymają chociaż trzynastą rentę?

G
Gość

Ci co mają niskie emerytury to są osoby, które w latach 80/90 załatwiły sobie rentę. A dziś płaczą że mają małą emeryturę. Ile lat przepracowały???? 😂

O
Olo
23 marca, 7:14, Gość:

zawsze możecie zagłosować na PO a oni wam dadzą 6 zł i będziecie szczęśliwi.

Tak,ale chleb będzie kosztował 80 gr a nie 5 PLN.

N
NAUCZYCIELE

Nauczyciele i ich rodziny poprą PANA PREZYDENTA w Wyborach 10 maja jeżeli otrzymają wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek po 30 latach pracy i 20 latach przy tablicy. DZIĘKUJEMY I NA PEWNO ZA TO PANA PREZYDENTA 10 maja W WYBORACH POPRZEMY NAUCZYCIELE

PANIE PREZYDENCIE - Nauczyciele i ich rodziny poprą PANA w Wyborach 10 maja jeżeli otrzymają wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek po 30 latach pracy i 20 latach przy tablicy.

CHODZI O PRZYWRÓCENIE NAUCZYCIELOM EMERYTURY PO 30 LATACH PRACY NIE PATRZĄC NA WIEK

TERAZ TYLKO POWINNO BYĆ PRZYWRÓCENIE NAUCZYCIELOM TAKIEJ EMERYTURY PO 30 LATACH PRACY NIE PATRZĄC NA WIEK – WSZYSCY JAK JEDEN GDY BĘDĄ WYBORY NA PREZYDENTA 10 maja POPRZEMY PANA TYLKO PANA NIKOGO WIĘCEJ TYLKO PROSIMY WPROWADZIĆ TO W ŻYCIE PRZED WYBORAMI A NIE PO WYBORACH WEJDZIE TYLKO TEN PREZYDENT 10 maja I MA WYBORY WYGRANE . COFNIĘCIE Z POWROTEM TAK JAK BYŁO KIEDYŚ Z PRZED 2008 ROKU.CYT …„TEN PRZYWILEJ ZOSTAŁ NAUCZYCIELOM ODEBRANY W 2008 r.” ŚWIĘTE SŁOWA PANA PREZESA PIS TO BARDZO DOBRY POMYSŁ I TO DZIĘKI NAUCZYCIELOM I ICH RODZINOM ZOSTANIE PAN PREZYDENT 10 maja CZEGO MY NAUCZYCIELE BARDZO SOBIE TEGO ŻYCZYMY ŚWIAT IDZIE Z POSTĘPEM TRZEBA SOBIE POLEPSZAĆ A NIE UTRUDNIAĆ NAUCZYCIELOM TEN PRZYWILEJ SIĘ W 100 PROCENTACH NALEŻY PONIEWAŻ TEN PRZYWILEJ ZOSTAŁ NAUCZYCIELOM ODEBRANY W 2008 r.” NAWET PO 20 LATACH PRACY DZIĘKUJEMY , DZIĘKUJEMY I NA PEWNO ZA TO PANA PREZYDENTA 10 maja W WYBORACH POPRZEMY NAUCZYCIELE

G
Gość

zawsze możecie zagłosować na PO a oni wam dadzą 6 zł i będziecie szczęśliwi.

Dodaj ogłoszenie