W ramach projektu Realny Wymiar Energii w warszawskiej dzielnicy Praga Południe zainstalowano już ponad 60 tys. inteligentnych liczników, a do końca roku ma ich być 100 tys. RWE Stoen Operator chce tworzyć fundament pod stolicę jako inteligentne miasto.

Trwają prace związane z rozbudową i modernizacją warszawskiej sieci elektroenergetycznej w ramach planu inwestycji sieciowych RWE Stoen Operator na lata 2014-2019, który o ile nie nastąpią istotne zmiany gospodarcze, może wynieść nawet 1,6 mld złotych. Mają się one przyczynić do transformacji Warszawy w inteligentne miasto przyszłości.


W ramach projektu Realny Wymiar Energii, RWE Stoen Operator, zainstalował do tej pory 60 000 nowoczesnych liczników na terenie Pragi Płd. u klientów indywidualnych wraz z całym systemem umożliwiającym zdalny odczyt danych. Do końca br. spółka planuje instalację pozostałych 40 000 liczników. Równolegle realizowany jest proces usprawniania sieci, który ma na celu poprawę i ulepszenie przepływu danych między licznikami a całym systemem elektroenergetycznym.

- Według prognoz w 2030 roku w Warszawie może mieszkać nawet 3 mln mieszkańców. Realizowane przez nas inwestycje sieciowe pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne stolicy – powiedział Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen Operator. - Z kolei dzięki infrastrukturalnemu wsparciu dla rozwoju mikrogeneracji, warszawska sieć elektroenergetyczna będzie gotowa do pełnienia roli fundamentu inteligentnego miasta.

Największym projektem w tym zakresie jest jednak rozpoczęta modernizacja rozdzielni 220/110/15kV GPZ Towarowa. W jej skład wchodzi rozdzielnia 220kV (napowietrzna), która jest największą rozdzielnią należącą do operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce. Ze względu na położenie w bezpośrednim centrum miasta obiekt ten ma duże znaczenie dla pracy warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Oprócz rozdzielni 220kV w skład GPZ Towarowa wchodzi także rozdzielnia 110kV oraz 15kV. W ramach modernizacji GPZ Towarowa powstanie nowy budynek, który zostanie wyposażony w nowe urządzenia. Demontażowi ulegną stare rozdzielnie. W efekcie powstanie pierwsza w historii RWE Stoen Operator rozdzielnia 220kV wykonana w technologii GIS (wnętrzowa). Planowe zakończenie prac przewidziane jest w połowie 2017 roku.

Trwa także budowa linii kablowej 110kV Towarowa-Muranów-Centrum-Powiśle. Z powodu zlokalizowania w ścisłym centrum Warszawy oraz na terenach objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, prace które rozpoczęły się wiosną br. potrwają do połowy 2016 roku. Budowa linii ma na celu poprawę zasilania Warszawy w stanach awaryjnych w sieci 110kV oraz zapewnienie możliwości uruchomienia nowych transformacji 110/15kV w centrum Warszawy dla zasilania nowych odbiorców.

Prace kontynuowane są wzdłuż ul. Marszałkowskiej, Królewskiej, Towarowej, al. Solidarności, ul. Nowolipki i al. Jana Pawła II. Nie będą jednak utrudniały ruchu pojazdów. Do budowy linii o długości ok. 7 km zużytych zostanie ponad 20 km kabla 110kV.

W trakcie budowy jest też dwutorowa linia kablowa 110kV o długości ok. 9 km łącząca EC Siekierki z RPZ Południowa, umożliwiająca zasilanie RPZ Cybernetyki napięciem 110kV. Prace na tym odcinku rozpoczęły się w czerwcu br. i potrwają do marca przyszłego roku. Trasa linii Południowa-Stegny-Siekierki przebiega przez ul. Cybernertyki, przy wiadukcie przy ul. Marynarskiej, ul. Wołoską, ul. Woronicza, ul. Idzikowskiego i ul. Gołkowską. Dalej linia biegnie przez teren Królikarni oraz pod Jeziorkiem Czerniakowskim. Do budowy linii zostanie zużytych ponad 56 km kabla 110kV.