W tych branżach jest najtrudniej o pracę. Czy unijne wsparcia podniesie je z kolan?

Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim
Pandemia koronawirusa, z którą mierzymy się od początku roku, sprawiła, że rynek pracy zaczął się zmieniać. Przed ogromnymi problemami stanęli pracownicy sezonowi, kłopoty z realizacją zleceń mieli także pracownicy firm transportowych. W wyniku pandemii wielu Polaków straciło zatrudnienie, inni przeszli na system pracy zdalnej, jeszcze innym ograniczony został czas pracy. W walkę z kryzysem gospodarczym włączyły się instytucje Unii Europejskiej, w tym Parlament Europejski. Jak wspierają polskich pracowników?

Jakie branże ucierpiały w ostatnich miesiącach?

Praca w turystyce – branża najmocniej odczuwa kryzys
Wśród branż, które najbardziej odczuwają skutki kryzysu wywołanego koronawirusem, jest turystyka, która przez kilka miesięcy praktycznie nie notowała przychodów. Zamknięto granice, w związku z czym czasowo zawieszono działalność biur podróży i odwołano już zaplanowane i wykupione wycieczki. Kierowcy autokarów, przewodnicy turystyczni, obsługa hoteli i restauracji – wszyscy ci pracownicy musieli pozostać w domach.

Praca w salonach piękności i salony fryzjerskie
Koronakryzys negatywnie odbił się także na zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych. Nie mniej ucierpiała branża modowa, m.in. sklepy z ubraniami. Do dziś wiele z nich pozostaje zamkniętych, ponieważ właściciele chcą płacić niższe czynsze za wynajem powierzchni w galeriach handlowych.

Praca w transporcie
Ze względu na ograniczenia w poruszaniu się, przestój wielu firm i tym samym zerwane łańcuchy dostaw, ucierpiał również transport. Firmy, które miały mniej zleceń, wysłały kierowców na przymusowe urlopy albo musiały ich zwolnić. Z dużymi problemami borykają się także przedsiębiorstwa przewozowe, które świadczyły pasażerskie usługi transportowe. By minimalizować straty, wiele z nich zdecydowało się w ogóle wyrejestrować pojazdy.

Czy znasz odpowiedzi na pytania dotyczące życia Europejczyków w dobie koronawirusa?

test wiedzy Parlament Europejski

Twoja firma przechodzi kryzys? Możesz polegać na UE

Przedsiębiorcy i pracownicy mogą jednak liczyć na wsparcie Unii Europejskiej. Wszystko po to, aby ograniczyć zwolnienia pracowników i uratować jak najwięcej firm. Utworzono w tym celu kilka programów pomocowych.

Jednym z nich jest instrument o nazwie SURE, który uzupełnia krajowe działania na rzecz ochrony pracowników i osób prowadzących działalność przed bezrobociem. W ramach tego programu UE ma udzielać wsparcia finansowego w wysokości do 100 mld EUR.

Miejsca pracy mogą być ratowane także ze środków pochodzących z już funkcjonujących programów, takich jak np. Europejski Fundusz Społeczny. Nowe unijne regulacje zezwalają na przesunięcia tych środków na cele związane z walką ze skutkami Covid-19.

Pracownicy sezonowi
Szacuje się, że każdego roku w UE zatrudnianych jest od 800 tys. do 1 mln pracowników sezonowych, głównie w sektorze rolno-spożywczym. Parlament Europejski chce właściwego wdrożenia już istniejących przepisów UE i lepszej koordynacji między państwami członkowskimi, aby zapewnić im równe traktowanie i ochronę. Chodzi o zapewnienie pracownikom transgranicznym i sezonowym ubezpieczeń społecznych, bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, np. godnych warunków mieszkaniowych, które nie powinny być formą zapłaty za pracę. PE chce też zwiększenia kontroli prowadzonych przez krajowe inspekcje pracy.

Pracownicy transgraniczni
Parlament Europejski upomniał się także o prawa pracowników mobilnych. Szacuje się, że 17 milionów obywateli UE mieszka i pracuje w kraju UE innym niż ich własny. Najwięcej pracowników transgranicznych (125 tys.) mieszka w Polsce, a pracuje w Niemczech. PE przekonywał, że powinni oni bez ograniczeń przemieszać się w trakcie pandemii, aby uniknąć niedoborów siły roboczej w kluczowych sektorach.

Praca w rolnictwie i rybołówstwie
PE wsparł także konkretne branże: rybołówstwo i rolnictwo. Rybacy i hodowcy akwakultury dzięki wsparciu finansowemu mogli czasowo zawiesić połowy i produkcję, z kolei rolnicy mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe. 19 czerwca eurodeputowani zwiększyli wsparcie kryzysowe, które kraje UE będą mogły wypłacić z Europejskiego Funduszu Rolnego najbardziej poszkodowanym rolnikom oraz małym i średnim firmom.

Rolnicy będą mogli otrzymać do 7 tys. euro, a MŚP z branży rolno-spożywczej do 50 tys. euro. Państwa członkowskie będą miały również więcej czasu na rozdysponowanie wsparcia. Wcześniej podjęto decyzję o relokacji niewykorzystanych funduszy rolnych na walkę z koronakryzysem. W czerwcu Parlament Europejski zatwierdził również pierwszy zestaw wyjątkowych środków rynkowych, aby pomóc producentom wina, owoców i warzyw w UE.

Ponadto instrument SURE uzupełnia krajowe działania na rzecz ochrony przed bezrobociem pracowników i osób prowadzących działalność. W ramach tego programu UE ma udzielać wsparcia finansowego w wysokości do 100 mld euro.

Gdzie szukać wsparcia?

Wszystkie programy pomocowe (nie tylko dotyczące kryzysu wywołanego koronawirusem), finansowe ze środków Unii Europejskiej, są dostępne na interaktywnej stronie internetowej.

To proste narzędzie, które zawiera sprawdzone i kompleksowe informacje. Po wybraniu kraju, w którym działa dana firma, możemy zapoznać się z dostępnymi programami, ich pośrednikami, rodzajami finansowania, maksymalną kwotą wsparcia, a także znajdziemy tam dodatkowe informacje i dane kontaktowe.

Czy znasz odpowiedzi na pytania dotyczące życia Europejczyków w dobie koronawirusa?

test wiedzy Parlament Europejski

Dodaj ogłoszenie