Uwaga na niebezpieczne pneumokoki. Najnowsze zalecenie ekspertów dotyczące osób dorosłych

Materiał informacyjny w ramach kampanii „Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni – zabezpieczeni”

Wiek - powyżej 50 lat, a także choroby współistniejące oraz zaburzenia odporności to główne czynniki, które podnoszą ryzyko zachorowania na pneumokokowe zapalenia płuc – najczęstszej postaci zakażenia bakterią Streptococcus Pneumoniae u osób dorosłych. Choroba jest groźna, często wymaga hospitalizacji, a jej konsekwencje są długotrwałe i poważne dla zdrowia. Najnowsze dane dotyczące zapaleń płuc wywołanych przez pnemokoki a także rekomendacje i zalecenia opublikowano w raporcie _„Pneumokokowe zapalenia płuc u osób dorosłych – sytuacja w Polsce. Epidemiologia, konsekwencje, profilaktyka_”.

Po pierwsze nie lekceważmy zapaleń płuc

Choroby płuc należą do najpowszechniejszych przyczyn ciężkich schorzeń oraz zgonów na świecie, a w Polsce to czwarta najczęstsza przyczyna śmierci wśród osób w wieku 65+, po chorobach układu krążenia i nowotworach. To właśnie osoby po 65 roku życia i dorośli z chorobami współistniejącymi (takimi jak: choroby płuc - zwłaszcza POChP, choroby serca, wątroby, nerek, zespół nerczycowy, cukrzyca, nowotwory i wszystkie stany upośledzonej odporności) najczęściej padają ofiarami zapaleń płuc.

Po drugie uważajmy na pneumokoki

Eksperci podkreślają, że pneumokoki są najczęstszym czynnikiem, który wywołuje zapalenie płuc. Co istotne leczenia nie ułatwia fakt, że pneumokoki są oporne na antybiotyki i chorobę trudno się leczy. Niemniej groźna dla osób dorosłych jest wywołana przez zakażenie pneumokokami inwazyjna choroba pneumokokowa, czyli zapalenia opon mózgowych, posocznica czy zapalenia płuc z bakteriemią. Inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) występuje rzadziej niż zapalenie płuc, ale wiąże się z wysoką śmiertelnością i ryzykiem długoterminowych powikłań.

Równie niebezpieczne, niosące krótkotrwałe i długotrwałe konsekwencje zdrowotne dla pacjentów, jest pozaszpitalne zapalenie płuc(PZP). U chorych, którzy przeszli przez PZP obserwuje się zwiększone ryzyko hospitalizacji, zaostrzenie choroby podstawowej, zwiększone ryzyko choroby sercowo-naczyniowej (zarówno wśród osób, które chorowały jak i osób u których choroba nie występowała wcześniej). Wysokie jest także prawdopodobieństwo wystąpienia ponownego epizodu PZP, a co za tym idzie także hospitalizacji i obniżonej jakości życia.

Po trzecie warto zabezpieczyć się przed pneumokokami

Najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom pneumokokowym są szczepienia. Podobnie jak w przypadku dzieci zalecaną formą profilaktyki zakażenia tą groźną bakterią, stanowią szczepienia. Dla osób dorosłych dostępne są skuteczne szczepienia, które chronią przed inwazyjną chorobą pneumokokową oraz pneumokokowym zapaleniem płuc. Szczepionka polisacharydowa starszego typu wymaga powtarzania jej podania, szczepionka skoniugowaną jest jednodawkowa. Warto dodać, szczepionkę przeciw pneumokokom można podawać razem ze szczepionką przeciw grypie, a także w każdym innym dniu przed lub po szczepieniu przeciw COVID-19.

Po czwarte czynniki ryzyka

Sprawdź, czy jesteś w grupie, która powinna wiać pod uwagę szczepienie przeciw pneumokokom. Czynniki ryzyka:

Wiek – populacja powyżej 50. roku życia jesteśmy bardziej narażeni na chorobę.
Dorośli z zaburzeniami odporności – wrodzona i nabyta asplenia, sferocytoza i inne hemoglobinopatie, wrodzone i nabyte zaburzenia odporności, uogólniona choro- ba nowotworowa, zakażenia HIV, chłoniak Hodgkina, jatrogenna immunosupresja, białaczka, chłoniaki nieziarnicze, w tym szpiczak mnogi, przewlekłe choroby nerek i zespół nerczycowy, przeszczep narządów litych.
Dorośli bez zaburzeń odporności – przewlekłe choroby serca, przewlekłe choroby płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość.
Inne stany podwyższające ryzyko zakażenia – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, implant ślimakowy.
Niezdrowe zachowania – palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych w postaci szczepień ochronnych jest rekomendowana m.in. przez Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok. Szczególnie w dobie pandemii COVID-19, kiedy istotna jest profilaktyka chorób układu oddechowego, szczepienia przeciwko pneumokokom są zalecane jako priorytetowe w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie, w tym wśród osób po 60. roku życia i przewlekle chorych.

Obecnie szczepienia przeciw pneumokokom u dorosłych są refundowane w 45 państwach na świecie, w tym w 21 państwach europejskich. W Polsce szczepienia przeciw pneumokokom w grupie osób dorosłych szczególnie narażonych na zachorowanie na pneumokowe zapalenie płuc nie jest jeszcze refundowane.

Pamiętaj, pneumokoki nie liczą lat i mogą być równie niebezpieczne dla dorosłych jak i dla dzieci.

Dodaj ogłoszenie