Jak wynika z 21. edycji Raportu InfoDOK, przygotowywanego przez Związek Banków Polskich tylko w ostatnich trzech miesiącach przybyło w systemie 36 947 nowych danych o zagubionych lub skradzionych kartach płatniczych. Tylko w II kwartale br. próbowano wyłudzić 1 616 kredytów na łączną kwotę w wysokości 55,3 mln zł.

W bazie danych jest ich już niemal półtora miliona. -Najgorszym kwartalnym wynikiem pod względem łącznej kwoty prób wyłudzeń kredytów w polskich bankach był IV kwartał 2010 r. – wtedy próbowano ukraść aż178 mln zł. W II kwartale 2015 r. odnotowaliśmy najniższą jak do tej pory kwotę prób wyłudzeń kredytów. Zablokowaliśmy 1 616 fałszywych wniosków kredytowych na łączną kwotę 55,3 mln  zł – to niemal o 12 mln zł mniej od dotychczasowego minimum z I kwartału br. -  wylicza Grzegorz Kondek, koordynator Kampanii Informacyjnej Dokumenty Zastrzeżone.

System dokumenty zastrzeżone chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Ma za zadanie skutecznie ograniczać możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła. Każdy utracony dokument – np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez ten  system, natychmiast trafia do wszystkich innych banków. Z kolei przy pomocy skradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, próbowano wyłudzić 1 877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln złotych.- To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r., gdy Związek Banków Polskich rozpoczął badania publikowane w Raporcie o dokumentach InfoDOK - twierdzi Kondek.
Szczególnie w okresie wakacyjnym warto pamiętać o numerze 828 -828-828, za granicą należy dodać +48. Infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę. Pod tym numerem możemy zastrzec kartę płatniczą lub zaginione dokumenty, bez względu na to w jakim banku mamy konto. Podczas jednego  połączenia możemy zastrzec jedynie, jedną kartę. Po połączeniu należy podać wyłącznie nazwę banku.System połączy nas automatycznie z odpowiednią infolinią banku. Nie musimy podawać numeru PESEL, nazwiska rodowego czy datę urodzin. Dopiero po połączeniu z pracownikiem banku odbywa się weryfikacja właściciela karty płatniczej. Od momentu zgłoszenia utraty karty płatniczej bank przejmuje na siebie odpowiedzialność za jej użycie. Także wykorzystanie przez np. złodzieja do płatności zbliżeniowych. Prawo chroni nas jednak częściowo już wcześniej. Jeżeli dopełniliśmy formalności i karta została zastrzeżona, odpowiadamy do równowartości kwot: 150 euro przy płatnościach z użyciem PIN-u i 50 euro przy płatnościach zbliżeniowych.