Tłumacz przysięgły - kim jest i w czym może Tobie pomóc?

Materiał informacyjny
pixabay.com
Tłumacz przysięgły nie jest zwykle osobą, z którą kontaktujesz się w codziennych sprawach. Kiedy jednak konieczne jest załatwienie spraw urzędowych czy rejestracja samochodu zza granicy, tłumaczenie przysięgłe może okazać się koniecznością. To, kim jest tłumacz przysięgły i w czym może Tobie pomóc spróbujemy przybliżyć w tym artykule.

Tłumacz przysięgły - kim jest?

Praca osoby wykonującej tłumaczenie przysięgłe, fachowo nazywane tłumaczeniem uwierzytelnionym, podlega zapisom Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. I choć każde tłumaczenie, zarówno zwykłe jak i przysięgłe, powinno być wykonane z należytą starannością, to właśnie tłumaczenie uwierzytelnione obwarowane jest szczególnymi zasadami. Tłumacz przysięgły odpowiada prawnie za rzetelność przekładu - jeśli w wyniku błędów w tłumaczeniu uwierzytelnionym klient zostanie poszkodowany, może dochodzić zadośćuczynienia u tłumacza na ścieżce prawnej.

Nie każdy tłumacz jest przysięgłym. Aby móc wykonywać uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów tłumacz musi widnieć w oficjalnym rejestrze – na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi między innymi legitymować się wykształceniem wyższym oraz ukończyć specjalistyczny kurs. Dopiero po zdaniu właściwego egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia tłumacza przysięgłego, specjalną pieczęć oraz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. To właśnie posiadanie specjalnej pieczęci i obecność na liście tłumaczy przysięgłych jest dla nas gwarancją, że dany tłumacz posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do tłumaczenia dokumentów, które chcemy złożyć na przykład w urzędzie.

Kiedy może być potrzebne tłumaczenie przysięgłe?

Przekład “pod przysięgą” jest konieczny w przypadku, gdy tłumaczenie dokumentów musi odznaczać się szczególną precyzją. Odnosi się to w szczególności do dokumentów urzędowych, między innymi takich jak akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), dyplomów ukończenia szkół, suplementów do dyplomów, akt własności. Konieczne będzie też tłumaczenie dokumentów samochodowych, gdy chcemy zarejestrować pojazd sprowadzony zza granicy.

Warto wiedzieć, że tłumaczenie przysięgłe dokumentów może być wykonane tylko w formie pisemnej, ze względu na konieczność oznaczenia przekładu właściwą pieczęcią. Tylko uwierzytelnione w ten sposób dokumenty mogą być uznane przez organy państwowe jako wiarygodne i autentyczne.

Tłumaczenie umów z zagranicznym partnerem biznesowym co do zasady nie wymaga angażowania przysięgłego, chyba, że wiemy, że dana umowa będzie przedkładana w banku lub w urzędzie. Wówczas tłumacz przysięgły musi poświadczyć zgodność tłumaczenia z oryginałem lub kopią umowy.

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe dokumentów, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą pod adresem https://chillitranslations.com/tlumaczenia-pisemne-cennik/ lub kontaktu w celu ustalenia indywidualnej wyceny.

Dodaj ogłoszenie