1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Łużna informuje
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Łużna informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 Wójt Gminy Łużna

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łużna (I piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łużna podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (lokal w przyziemiu budynku UG Łużna) stanowiącej własność Gminy Łużna, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.