1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 146/19 toczy się postępowanie z wniosku Banku Spółdzielczego w Starym Sączu o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Gonciarzu, urodzonym 23 maja 1956 roku, zmarłym 16 stycznia 2018 roku w Brzeznej, przed śmiercią stale tam zamieszkałym. W skład spadku wchodzi nieruchomości położonej w Podegrodziu, obj. KW nr NS1S/00048167/9.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych po Tadeuszu Gonciarzu, synowi Jakuba i Kunegundy, urodzonym 23 maja 1956 roku, zmarłym 16 stycznia 2018 w Brzeznej, ostatnio tam zamieszkałym, aby w terminie 3 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.