1. Polska
  2. Komunikaty
  3. OBWIESZCZENIE
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości,              

że 24.11.2021 roku o godz. 10.00 na terenie mieszczącym się w Kostrzycy, gm. Mysłakowice, przy ul. Kościuszki 141A, przeprowadzi I publiczną licytację niżej wymienionej ruchomości, tj.

 motocykl trzykołowy Spyder CAN-AM (BOMBARDIER)

Model ST S SE5 ,  rok produkcji 2011

o nr rejestracyjnym WGM 3C55,   VIN 2BXJBLC11BV000139

 

                                                cena oszacowania  19 500,00zł,

 

należącej do „BREVITER RENTAL” Spółki z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Mostowa 5B.

Wartość podana wyżej jest wartością brutto (zawiera VAT).

Licytowany pojazd można oglądać w dniu licytacji w godzinach 9.30 – 10.00 w miejscu j.w.

Cena wywołania wynosi w I terminie 75% ceny oszacowania. W przypadku nie dojścia do skutku I licytacji, 25.11.2021 roku, o godz. 10.00, w miejscu j.w. odbędzie się II licytacja. Cena wywołania w II terminie wynosi 50% ceny oszacowania.

 

Licytacja odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1427 z późn. zm.). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania pojazdu, tj. 1 950,00zł.         

Nabywca jest obowiązany uiścić, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej nie uiści, traci prawo wynikające z przybicia.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 75-64-73-518 lub 510-052-122.