1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Nieruchomości
  4. Przetarg na sprzedaż lokalu - Spółdzielnia Mieszkaniowa...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg na sprzedaż lokalu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, że w dniu 11.06.2018 r., o godz.1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego  przy ul. Budziszyńskiej 86 m 6.
Powierzchnia lokalu: 69,70 m2 – 4P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,95 m2; lokal położony na III kondygnacji; cena wywoławcza 4.538,58 zł/m2;krok postąpienia: minimum 30,00zł;wadium w kwocie 32.000,00 zł. płatne  na konto PKO BP S.A. III Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 05.06.2018 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczenia, a w przypadku osób prawnych dostarczenie aktualnego wypisu z KRS – wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 05.06.2018 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).W przypadku gdy nie dojdzie do przetargu w I-wszym terminie, II-gi termin przetargu odbędzie się dnia 25.06.2018 r. o godz. 1100 przy zachowaniu warunków jak na przetargu w dniu 11.06.2018 r., z terminem złożenia wymaganych dokumentów do dnia 19.06.2018 r.
Wszelkich informacji dot. przetargu udziela w/w dział również telefonicznie: 71/356-48-15, 721-721-852. Oglądanie od 22.05.2018 r.– do 19.06.2018 r. po telefonicznym umówieniu się z Administratorem – tel. 71/357-71-22.
Dokumentacja fotograficzna oraz więcej informacji na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl
 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.