1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości...
Wróć do listy komunikatów

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz  Gminy i Miasta Chęciny

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

 informację

o wywieszeniu w dniu 04.11.2021 roku  na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach wykazów nieruchomości położonych w miejscowościach Radkowice, Chęciny i Lipowica przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nieruchomości położonej w Ostrowie przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz CKiS w Chęcinach.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub 41/ 31 53 127, 41/ 31 53 128.

 

 

 

Chęciny, dnia 04.11.2021 r.