Największym problemem małych firm działających na Mazowszu jest wyegzekwowanie od kontrahentów należności za dostarczone im towary i usługi. Podobne kłopoty mają firmy działające w innych regionach. Z badania„Portfel należności polskich przedsiębiorstw” Krajowego Rejestru Długów, wynika, że łączne zadłużenie, jakie wobec najmniejszych uczestników rynku mają inne firmy wzrosło w ciągu ostatniego kwartału o 7 proc. i wynosi obecnie ponad 860 mln zł.

– Małe firmy pozostają często w tej niekomfortowej sytuacji, że ich istnienie jest uzależnione od większych i zamożniejszych partnerów, którzy są w stanie wymusić na nich dłuższe terminy płatności, a co za tym idzie – w prosty sposób zachwiać ich finansową równowagą – zauważa Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy.


Około 84 proc. polskich przedsiębiorstw ma mniejsze lub większe problemy z egzekwowaniem  należności od swoich kontrahentów, wynika z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” Krajowego Rejestru Długów.

Firmy  innej wielkości nie zanotowały takiego przyrostu wierzytelności, a średnie przedsiębiorstwa czekają na mniej pieniędzy niż w poprzednim kwartale. Według  badania firmy największe przeznaczają średnio 2,4 proc. wszystkich kosztów na pokrycie strat i działania windykacyjne w związku z występującymi opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów.

Dla mikro firm koszt ten wynosi już prawie 8 proc. wszystkich wydatków. Jak ocenia  Adam Łącki, prezes KRD, to bardzo dużo, zwłaszcza, że przedsiębiorstwa te często współpracują z jednym, dwoma partnerami. - Wynik ten sugerowałby więc, że są one często uzależnione od … swoich dłużników - dodaje Łącki. Brak płatności ze strony kontrahenta skutkować może nie tylko koniecznością ograniczania własnych inwestycji, ale również brakiem możliwości rozliczenia się w terminie z kolejnymi, współpracującymi z danym przedsiębiorstwem firmami. Takie zachowanie stanowi barierę działalności dla 31,1 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Na uciążliwość tę skarży się też praktycznie taki sam odsetek najmniejszych przedsiębiorstw. Z kolei wśród biznesów średniej wielkości, jedynie 26,8 proc. dostrzega taki problem.

Kolejnym sygnałem, jaki płynie z odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw jest procent przeterminowanych płatności. 23 proc. wystawionych przez przedsiębiorców  faktur wciąż nie jest płacona w terminie, a ze zjawiskiem tym skutecznie radzą sobie tylko najwięksi gracze na rynku. Pomimo tych zauważalnych trudności, z jakimi radzić muszą sobie polskie firmy, nasi biznesmeni z optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące. Co trzeci jest przekonany, że za 3 miesiące będzie mógł się cieszyć z poprawy własnych finansów.