Rząd wyciąga rękę do branży transportowej. ARP przeznaczy 1,7 mld zł na pomoc w spłacie leasingu

Materiał informacyjny
Rząd uruchomił kolejne wsparcie dla firm w ramach Tarczy antykryzysowej. Tym razem skorzysta z niego branża transportowa. Pomoc może objąć nawet 4 tys. firm, których obroty spadły w wyniku pandemii koronawirusa. Jednym z proponowanych rozwiązań jest roczna karencja na spłatę rat leasingowych.

Załamanie rynku, związane z pandemią Covid-19, uderzyło w wielu rodzimych przedsiębiorców. Nie inaczej było z branżą transportową, która - zdaniem wielu jej przedstawicieli, m.in. Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce - znajduje się w trudnej sytuacji.

W związku z tym interesy przewoźników uwzględnione zostały w rządowym programie pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii, czyli tzw. Tarczy antykryzysowej.

Za wsparcie firm transportowych odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu, która otrzymała na ten cel z budżetu państwa 1,7 mld zł.
Podmiotem, który przejmuje refinansowanie umów leasingowych jest spółka córka Agencji, czyli ARP Leasing Sp. z o.o. W przypadku kiedy oferta spotka się z dużym odzewem firm transportowych, Agencja wystąpi o dodatkowe środki finansowe.
Dzięki wsparciu z ARP firma transportowa, która zdecyduje się z niego skorzystać, przez 12 miesięcy nie będzie spłacać rat leasingowych, a zaoszczędzone w ten sposób środki, będzie mogła przeznaczyć na inne cele, jak np. na potrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Planowana obsługa rat leasingowych rozpocznie się po zakończeniu okresu karencji.

Kryteria pomocy z ARP

Aby skorzystać z oferty leasingu operacyjnego w PLN z karencją w spłacie, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszym i najważniejszym jest przedstawienie historii finansowej firmy. Trzeba wykazać, że wyniki przedsiębiorstwa pogorszyły się w 2020 r, natomiast rok wcześniej miało ono stabilną sytuację i notowało zyski. - Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, które osiągają roczne obroty powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość.

Drugim warunkiem jest odpowiedni wiek leasingowanych środków transportu t.j. nie starszych jak 3 lata oraz spełniających kryteria dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) > 3,5t

Poza tym łączna kwota leasingu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać 5 mln zł netto, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 6 lat (łącznie z karencją).

Ponadto karencja w spłacie nie może przekroczyć 12 miesięcy - po tym okresie firma zobowiązania jest do rozpoczęcia spłat wynikających z miesięcznych harmonogramów rat leasingowych.

Kluczowym elementem warunkującym wnioskowanie oraz sprawność i terminowość procesu wnioskowania o refinansowanie leasingu jest uzyskanie i posiadanie przez przedsiębiorcę Promesy od swojego aktualnego towarzystwa leasingowego wyrażającego chęć sprzedaży przedmiotu leasingu za określona kwotę wyłącznie w polskich złotych (PLN).

Bez opłaty wstępnej i czynszów manipulacyjnych

Umowy refinansujące leasing oprocentowane będą zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR (referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym) do której doliczona zostanie marża oparta na aktualnej marży przedsiębiorcy występującej w refinansowanej umowie, korygowana wiekiem pojazdu, jego jakością oraz kryteriami oszacowanego ryzyka. Nie będzie natomiast żadnej opłaty wstępnej czy manipulacyjnej.

Jak skutecznie złożyć wniosek?

Na stronie www.arp-tarcza.pl znajdziemy szczegółowe informacje, do kogo skierowana jest oferta Agencji oraz listę dokumentów, które będą potrzebne do skorzystania z niej. Gdy już skompletujemy wszystkie potrzebne zaświadczenia (muszą być w wersji elektronicznej (pliki .xml oraz .pdf) i zawierać niezbędne podpisy), musimy upewnić się, że mamy założony aktywny Profil Zaufany na platformie ePUAP. Jeśli nie posiadamy profilu, trzeba go założyć.

Następnie wystarczy postępować zgodnie z udostępnioną na stronie www instrukcją wypełniania wniosku online i czekać na decyzję lub kontakt zwrotny z analitykiem w uzasadnionych przypadkach

Jak zapewnia ARP, wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych wniosku instytucja wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Zatem niezwykle ważna dla czasu trwania procesu i jego powodzenia jest właściwe przygotowanie się do niego (po pierwsze promesa) oraz kompletność i jakość składanych materiałów.

Dodaj ogłoszenie