Na wtorkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki oraz minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki zapowiedzieli, jaka kwota zostanie przeznaczona dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Dla poszkodowanych przygotowano 488 mln zł. Ministrowie zapowiedzieli też, że nie zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej – wyjaśnił Marek Sawicki.

Na wtorkowej Radzie Ministrów rząd zadecydował, że przeznaczy na pomoc rolnikom poszkodowanym przez suszę 488 mln zł. Potwierdziły się również słowa ministra Sawickiego, który jeszcze przed wtorkowym zebraniem zapowiadał, że nie ma potrzeby wprowadzania stanu klęski żywiołowej. Oznacza to tym samym, że październikowe wybory parlamentarne oraz wrześniowe referendum odbędą się zgodnie z planem.
Z danych resortu rolnictwa wynika, że w wyniku suszy ucierpiało 90 proc. gospodarstw w całym kraju. Najbardziej poszkodowane są województwa mazowieckie, lubelskie, wielkopolskie i podlaskie.

Minister Halicki z kolei dodał, że do końca września w całej Polsce będą działać specjalne komisje, których zadaniem będzie szacowanie strat.


- Pomoc będzie udzielana gospodarstwom, które zanotowały straty na poziomie 30 proc. w stosunku do średnich dochodów w ostatnich trzech lub pięciu latach, nie uwzględniając roku najlepszego i najgorszego – wyjaśnił zasady pomocy Sawicki.

Zdaniem wojewodów susza objęła ponad 800 tys. hektarów, powodując straty 550 mln zł.