Rusza scyfryzowany Dobry Start

Materiał informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Już 1 lipca, zgodnie z niezmienionym harmonogramem, rusza nabór wniosków w programie „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 30 listopada. Jest jednak jedna ważna zmiana – począwszy od tej właśnie edycji, wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą tego w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Polacy z roku na rok w coraz większym stopniu korzystają z usług elektronicznych, w tym także podczas załatwiania spraw urzędowych. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat procent złożonych elektronicznie wniosków o świadczenie „Dobry Start” wzrósł z 48% w 2018 r. do 72% w 2020 r. Ubiegły rok i czas pandemii dodatkowo wpłynęły na zwiększenie wykorzystania tej drogi komunikacji z urzędami. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby usprawnić proces obsługi świadczeń, zdecydowało się wprowadzić całkowitą elektronizację procesu składania wniosków o świadczenie, wyłączając papierowy obieg dokumentów oraz stosując jako jedyną, formę jego wypłaty na rachunek bankowy.

- Chcemy budować cyfrową Polskę, a jak obserwujemy, Polacy są już na nią gotowi. Rodzice mają już doświadczenie w składaniu wniosków online. Wyłącznie tą drogą korzystają z programu Bon Turystyczny. Znakomita większość właśnie elektronicznie wnioskuje o świadczenie Rodzina 500+, a coraz więcej o Kartę Dużej Rodziny – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje: 300 zł na wyprawkę szkolną, to wsparcie dla każdego uczącego się dziecka. Zadbaliśmy także o to, by osoby mniej aktywne online otrzymały pełną pomoc w wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną.

Cyfrowe wsparcie zapewnione

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w złożeniu wniosku online, otrzymają pomoc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w celu zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza nawet w mniejszych miejscowościach, zawarł porozumienie w tym zakresie na współpracę z Pocztą Polską oraz KRUS.

Rodzice, którzy dotąd otrzymywali świadczenie w gotówce, pobieranej w gminie czy w formie przekazu pocztowego, będą zobowiązani do podania numeru rachunku bankowego, na który środki powinny trafić.

Polacy są jednym z bardziej ubankowionych krajów Europy. W 2019 r. liczba rachunków na jednego mieszkańca wynosiła 2,0 i była wyższa niż średnia dla Unii Europejskiej oraz Strefy Euro (1,6 rachunku na mieszkańca). Ten proces wspiera też wprowadzenie w 2018 roku specjalnego rodzaju konta bankowego – Podstawowego Rachunku Płatniczego. Zgodnie z polskim i unijnym prawem, banki oraz SKOK-i mają obowiązek udostępnić go konsumentom bezpłatnie. To rozwiązanie stworzone z myślą o wszystkich obywatelach, a w szczególności o osobach o niewielkich dochodach, dla których nawet kilka czy kilkanaście złotych comiesięcznej opłaty za prowadzenie konta to spory wydatek, a z rachunku korzystają do zrobienia kilku przelewów czy wypłaty środków z bankomatu.

Dla większości Polaków „Dobry Start” bez zmian

Dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną, zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie jak w latach ubiegłych.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7. do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia, nie ma progu dochodowego. W 2020 r. wsparciem z programu „Dobry Start” objętych było 4,4 mln uczniów. Na świadczenia w ramach programu od początku jego funkcjonowania przeznaczono już ok. 1,4 mld zł rocznie.

- Konsekwentnie i długofalowo inwestujemy w polskie rodziny. To jedyna droga do tego, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci. Dlatego także w tym roku chcemy odciążyć rodziców w okresie zwiększonych wydatków, związanym z zakupem wyprawki szkolnej – tłumaczy szefowa ministerstwa rodziny.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez portal informacyjno-usługowy [email protected],
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), środki trafią na konto w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Rodziców stać na więcej

Program „Dobry Start” w 2019 r. finansował 66 proc. kwoty przeciętnej wyprawki szkolnej. Rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 79 proc. Świadczy to nie o zmniejszonej skuteczności programu „Dobry Start”, ale o sumarycznym efekcie działania programów prorodzinnych, dzięki którym rodziców stać na lepszy jakościowo koszyk artykułów składających się na wyprawkę.

Refundacja podręczników szkolnych przyczyniła się do spadku kosztów wyprawki dla uczniów. Wzrosły wydatki na artykuły piśmienne papiernicze (o 19 proc.), jak również na pozostałe artykuły piśmienne, malarskie i kreślarskie (o 30 proc.). Z kształtowania się wydatków na te artykuły można wnioskować, że obecnie rodziny stać na wyprawkę o wyższej jakości niż jeszcze 4 lata wcześniej.

Znacząco wzrosły także wydatki na ubiory dziecięce (o 82 proc.) oraz obuwie dziecięce (aż o 90 proc.). Wzrost wydatków nie ma tu uzasadnienia w inflacji, co oznacza, że rodzice kupują dzieciom lepszej jakości odzież oraz obuwie szkolne. Wzrost wydatków na te dobra jest niemal dwukrotny!

Znacząco zwiększyły się też wydatki na korepetycje dla uczniów: blisko dwukrotnie w porównaniu do roku 2015. Oznacza to, że rodziny mają teraz pieniądze, żeby w ten sposób je wydatkować. Należy tu docenić rolę i wpływ programów rządowych, takich jak właśnie „Dobry Start” i Rodzina 500+.

Automatyzacja to oszczędności budżetowe i czasowe

Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi programu „Dobry Start” – według przyjętych szacunków wprowadzenie w pełni cyfrowej obsługi programu oznacza dla oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł.

Dodaj ogłoszenie