Rejestr pedofilów i gwałcicieli SIERPIEŃ 2019 Aktualne ZDJĘCIA i NAZWISKA Nowy rejestr przestępców seksualnych skazanych sądownie

REDZaktualizowano 
Rejestr pedofilów i gwałcicieli. Przestępcy seksualni z województwa śląskiego ujawnieni. Zobaczcie zdjęcia i poznajcie nazwiska
Rejestr przestępców seksualnych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości już od roku. AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2019 Poniżej znajdziecie aktualną bazę danych na sierpień 2019 przygotowaną na podstawie wyroków sądowych z nowymi nazwiskami przestępców. Wkrótce będzie poszerzony, gdy zakończą się trwające akurat procesy. Sprawdźcie nazwiska i zdjęcia przestępców seksualnych, którzy zostali w nim umieszczeni na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości. Rejestr pedofili i gwałcicieli jest aktualizowany na bieżąco. W ostatnim miesiącu aktualizacja dotyczy aż 16 przestępców. Niektórzy zmarli, więc wycofano ich dane, inni mają nowe, aktualne zdjęcia twarzy. Najgroźniejsi gwałciciele i pedofile znaleźli się w rejestrze, który został podzielony na dwie części - niejawną i jawną. Dane statystyczne pokazują, że wiosną liczba gwałtów jest wyższa niż w innych miesiącach. To okres wzmożonej aktywności gwałcicieli. Wykaz przestępców seksualnych wraz ze zdjęciami, adresami zamieszkania i konkretnymi przestępstwami, których się dopuścili, jest jawny. Każdy z nas może sprawdzić swojego sąsiada.

Rządowy Rejestr pedofili i gwałcicieli

ZOBACZCIE ZDJĘCIA PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH

Gdzie mieszkają gwałciciele i pedofile? Możesz sprawdzić ich nazwiska, adres zamieszkania i artykuł kodeksu karnego, z którego zostali skazani. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. OSTATNIA AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2019 Dane do rejestru przestępców zbierane są już okrągły rok.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uważa, że wpis danych pedofila do rejestru ma chronić obywateli przed sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych i konsekwentnie występuje przeciwko negatywnemu odbiorowi rejestru, a także postanowieniom sądów.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w sierpniu. Minister sprawiedliwości w kasacji do Sądu Najwyższego chce zmiany orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 czerwca 2018 r. Sąd ten zmienił postanowienie SO i nie umieścił w rejestrze danych skazanego na 8,5 roku więzienia za gwałt na dziecku poniżej 15 lat. Zmiana orzeczenia pierwszej instancji i odstąpienie od wpisu do rejestru nastąpiły w wyniku zażalenia złożonego przez obrońcę skazanego.

Dlaczego rejestr jest uaktualniany? Do rejestru stale dopisywani są kolejni przestępcy seksualni. Inni są wykreślani z uwagi na postanowienia sądów lub zgon. Tak stało się w marcu 2018 r. oraz w kwietniu 2019 r. po śmierci pedofilów w Sosnowcu i w Chorzowie. Kilkunastu przestępców ma nowe, zaktualizowane zdjęcia twarzy.

KLIKNIJ PONIŻEJ I CZYTAJ: NAZWISKA, ZDJĘCIA, ZA CO SKAZANY

Rejestr pedofili i gwałcicieli z woj. śląskiego KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ NAZWISKA I ZDJĘCIA

W maju 2019 r. pojawiły się kontrowersje dotyczące Rejestru i tego, kto umieszcza w nim dane przestępców seksualnych, i kto decyduje, kogo tam nie umieszczać. Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że "o tym, kto zostanie umieszczony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nazwanym przez media rejestrem pedofilów, decyduje tylko i wyłącznie niezależny i niezawisły sąd, który opiera się na przepisach ustawy, która w sposób jasny i szczegółowy wymienia wszystkie kryteria umieszczenia skazanego w rejestrze. Żadnego wpływu, nawet pośredniego, na umieszczenie lub nieumieszczenie skazanego w rejestrze nie mają ani politycy, ani prokuratorzy, ani urzędnicy, z Ministrem Sprawiedliwości włącznie. Nie ma też znaczenia zawód skazanego. Stwierdzenie „Gazety Wyborczej”, jakoby „minister sprawiedliwości zagwarantował sobie prawo decydowania, kogo umieści, a kogo nie umieści” w rejestrze pedofilów jest więc oczywistą informacją nieprawdziwą, którą redaktor Ewa Siedlecka mogła w prosty i szybki sposób zweryfikować".

Nie przegapcie

Ministerstwo Sprawiedliwości w kolejnych słowach oświadczenia przypomina, że "umieszczenie w Rejestrze, zarówno w części jawnej, jak i niejawnej, zależy tylko i wyłącznie od kwalifikacji czynu sprawcy dokonanej przez sąd i zawartej w wyroku. Rejestr funkcjonuje w sposób automatyczny – trafiają tam skazani na podstawie wyroków sądów, konkretnych artykułów i paragrafów Kodeksu karnego, zgodnie ze ściśle określonymi przepisami ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, na mocy której wprowadzony został Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym".

Rejestr przestępców seksualnych od 1 stycznia 2018 jest dostępny online w internecie. Od roku na specjalnej stronie internetowej możemy sprawdzić dane osobowe, adres zamieszkania przestępców seksualnych. Rejestr przestępców seksualnych dotyczy m.in. pedofilów czy gwałcicieli. Teraz każdy może sprawdzić w rejestrze przestępców seksualnych czy np. kandydat do pracy w przedszkolu, nie był skazany za molestowanie dzieci. Dane są publiczne.

PEDOFIL Z KATOWIC ZŁAPANY

Poniżej sprawdźcie, kto popełnił przestępstwo na tle seksualnym w Waszym mieście w woj. śląskim.

Przestępcy seksualni z województwa śląskiego są ujawnieni. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Sprawdziliśmy, jacy przestępcy seksualni z województwa śląskiego (m.in. pedofile i gwałciciele) znaleźli się w publicznym rejestrze przestępców seksualnych. Taki rejestr jest dostępny w internecie. Na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości możemy sprawdzić dane osobowe, adres zamieszkania przestępców seksualnych.

Zobaczcie koniecznie

 1. Rejestr pedofilów i gwałcicieli KATOWICE
 2. Rejestr pedofilów i gwałcicieli CHORZÓW
 3. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BYTOM
 4. Rejestr pedofilów i gwałcicieli ZABRZE
 5. Rejestr pedofilów i gwałcicieli GLIWICE
 6. Rejestr pedofilów i gwałcicieli SOSNOWIEC
 7. Rejestr pedofilów i gwałcicieli RUDA ŚLĄSKA
 8. Rejestr pedofilów i gwałcicieli MIKOŁÓW
 9. Rejestr pedofilów i gwałcicieli MYSŁOWICE
 10. Rejestr pedofilów i gwałcicieli TYCHY
 11. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BIERUŃ
 12. Rejestr pedofilów i gwałcicieli CIESZYN
 13. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BIELSKO-BIAŁA
 14. Rejestr pedofilów i gwałcicieli PYSKOWICE
 15. Rejestr pedofilów i gwałcicieli ŻYWIEC

REJESTR PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Zobacz twarze na slajdach w galerii zdjęciowej

REJESTR PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH: Gdzie mieszka pedofil, gwałciciel, zwyrodnialec?
W założeniu rejestr przestępców seksualnych ma zapobiegać tego typu przestępstwom. Podobne bazy danych pedofilów czy gwałcicieli działają już m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie. Bowiem skazani za przestępstwa seksualne po opuszczeniu więziennych murów często znowu dopuszczają się podobnych przestępstw.

Rejestr pedofilów i gwałcicieli online. Pedofile z Podlasia ...

Rejestr przestępców seksualnych DWIE CZĘŚCI

Pierwsza część rejestru przestępców seksualnych
Jest dostępna tylko dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji, które zajmują się opieką nad dziećmi. Chodzi m.in. o to, aby osoby z przeszłością karną za przestępstwa seksualne mogły być weryfikowane już na etapie np. rekrutacji do pracy. Chodzi o nabory na wychowawców kolonii, wycieczek czy zajęć dla dzieci. Jeśli osoba odpowiedzialna za rekrutację przyjmie do pracy kogoś skazanego za przestępstwa seksualne, będą ją czekać konsekwencje karne w postaci ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Rejestr pedofilów i gwałcicieli SIERPIEŃ 2019 Aktualne ZDJĘC...

Druga część rejestru przestępców seksualnych
Ta będzie ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdują się na niej dane najbardziej groźnych sprawców, którzy odsiedzieli wyrok, ale istnieje ryzyko, że znowu dopuszczą się przestępstwa na tle seksualnych. Chodzi o skazanych pedofilów czy gwałcicieli.

Rejestr pedofilów i gwałcicieli online. Przestępcy seksualni...

Kto trafił do ogólnodostępnej części rejestru przestępców seksualnych?
W Rejestrze publicznym są zamieszczane przede wszystkim dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa seksualne m.in. pedofile i gwałciciele. Zwłaszcza sprawców gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiary nie miały więcej niż 15 lat. Szacuje się, że dotyczy to około 800 przestępców seksualnych. Do rejestru trafili też recydywiści oraz osoby parające się sutenerstwem dzieci i działające na ich szkodę.

Lista gwałcicieli i pedofilów z warmińsko-mazurskiego [DANE,...

Sprawcy wpisani do rejestru przestępców seksualnych publicznego będą mieli jednak prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie ich danych z Rejestru publicznego.

Rejestr przestępców seksualnych: Jakie dane są dostępne
W Rejestrze publicznym znajdziemy między innymi takie dane jak:

 • nazwisko, w tym także przybrane,
 • imiona,
 • nazwisko rodowe,
 • płeć,
 • data i miejsce urodzenia,
 • państwo urodzenia,
 • obywatelstwo lub obywatelstwa.

A także miejsce odbywania kary, miejsce popełnienia przestępstwa oraz jakiego czynu dopuścił się skazany oraz jego zdjęcie.

Pedofile i gwałciciele z Wielkopolski w Rejestrze Sprawców P...

Rejestru przestępców seksualnych JAK KORZYSTAĆ

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

Przewidziana została również możliwość sprawdzenia, czy ktoś widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym przez każdą indywidualną osobę (w tym skazanego). Warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie i dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W trybie tym można sprawdzić tylko i wyłącznie samego siebie.

Pedofile i gwałciciele z Lubuskiego. Ich znajdziesz w Rejest...

Kontrola skazanych i mapa przestępczości
Skazani, których dane trafiły bądź trafią do Rejestru, będą musieli informować policję o faktycznym adresie swego pobytu oraz o każdej zmianie tego adresu (ponad trzy dni). Jeśli tego nie zrobią, grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Wszystkie komisariaty zostaną wyposażone w aplikację, dzięki której informacja o aktualnym miejscu pobytu sprawcy natychmiast trafi do Rejestru.

Ponadto policja będzie prowadzić na bieżąco uaktualnianą mapę przestępczości na tle seksualnym. Mapa, dostępna dla każdego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, wskazywać będzie miejscach szczególnego zagrożenia tego typu przestępczością.

Zobaczcie koniecznie

polecane: Flesz - Co piąta transakcja będzie wymagać użycia PIN-u

Wideo

Materiał oryginalny: Rejestr pedofilów i gwałcicieli SIERPIEŃ 2019 Aktualne ZDJĘCIA i NAZWISKA Nowy rejestr przestępców seksualnych skazanych sądownie - Dziennik Zachodni

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 183

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
GOŚĆ

515 085 551

Para z Wejherowa zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenia z obslugi dronów.

g
gość
2019-08-10T09:11:57 02:00, N:

TEN REJESTR JEST NIEPRAWDZIWY!! NIEMIARODAJNY!! GDZIE SA NAZWISKA KSIĘŻY??!!! LUDZIE W TYM KRAJU MAJA PRAWO I OBOWIAZEK WIEDZIEC W JAKIM MIESCIE W JAKIEJ PARAFII SA KSIĘŻA PEDOFILE ABY MÓC BRONIC SWOJE DZIECI!!!

2019-08-18T18:07:19 02:00, gość:

a ile już rodziców nie puszcza swoich dzieci na religie a ile nie wpuszcza na po kolędzie, już pokazują na klamkach buciki to znak że klechy nie chcż na koledzie ??

i taka jest prawda puki oni czarni będą wpierdalać się do polityki ,będzie zle w polsce Czesi umieli to zrobić i mają spokój .

g
gość
2019-08-10T09:11:57 02:00, N:

TEN REJESTR JEST NIEPRAWDZIWY!! NIEMIARODAJNY!! GDZIE SA NAZWISKA KSIĘŻY??!!! LUDZIE W TYM KRAJU MAJA PRAWO I OBOWIAZEK WIEDZIEC W JAKIM MIESCIE W JAKIEJ PARAFII SA KSIĘŻA PEDOFILE ABY MÓC BRONIC SWOJE DZIECI!!!

a ile już rodziców nie puszcza swoich dzieci na religie a ile nie wpuszcza na po kolędzie, już pokazują na klamkach buciki to znak że klechy nie chcż na koledzie ??

g
gość
2019-08-03T16:18:18 02:00, Papaver somniferum:

Aktualizacja rejestru pedofilów 2019 i ani jednego klechy! System error. Nie będzie w Polsce dobrze jak nie rozprawimy się z Kościołem i komuchami. Taka smutna prawda:/.

słuszna prawda ?

g
gość
2019-08-11T23:08:36 02:00, Sg76:

Pedofilia wśród księży, to 1,5%, a reszta to LGBT. Widzę, że większość komentarzy jest od lewackich tęczowców, co mają kosmate myśli, a winią księży.

sam jestes chyba z kosmosu że nie widzisz co te czarne sutanny czynią z dziecmi ''w imie Boga''tak to rozumiesz?

g
gość

gdzie te klechy !!!!!

G
Gość

No dobra klechy gwałcą dzieci ale dlaczego rząd ich nie zamyka w więzieniach i nie upublicznia ich danych dla dobra narodu? Gdyż Elity Państwowe,Finansowe i Religijne współpracują ze sobą w okradaniu podatników dla ich dobrobytu a jak będzie trzeba to i elity będą chórem wołać do narodu. Na Front walczyć! Lecz same nie pójdą i oto chodzi abyśmy my harowali dla ich dobrobytu w czasie pokoju i umierali dla ich przetrwania w czasie wojny. Czy była wojna na którą jako pierwsze poszły Elity? Wniosek? Wojna służy do pozbycia się chcących sprawiedliwości podatników którzy są tuż za ścianą elit.

J
Jola
2019-08-11T23:08:36 02:00, Sg76:

Pedofilia wśród księży, to 1,5%, a reszta to LGBT. Widzę, że większość komentarzy jest od lewackich tęczowców, co mają kosmate myśli, a winią księży.

co 30 klecha gwałci dzieci, wiec wychodzi że 1000 klechów rozwaliło życie paru tysiącom ludzi. LGBT ? nie oczerniaj ludzi z kręgu LGBT , najczęściej dzieci gwałcą klechy. Dane ogólnie dostępne.

S
Sg76
2019-08-03T15:40:16 02:00, Niewierny:

A gdzie są klechy ? ..Przecież o to głównie chodziło. PIS celowo to rozmył by tych nierobów i dzieciorobów nie "pokazywać" ..Precz z tą obłudą .

A bagno klechów do roboty zagnać - to kłamcy, oszuści i pasibrzuchy. Społeczne DNO.

Debil jesteś i nie kiwaj łbem, bo ci ostatnia przegniła komórka wyleci.

S
Sg76

Pedofilia wśród księży, to 1,5%, a reszta to LGBT. Widzę, że większość komentarzy jest od lewackich tęczowców, co mają kosmate myśli, a winią księży.

g
gość

slyszałem że jak piśdory padna to odpowiedzialnos za to co pokazują poniesie również ten kto publikuje , chodzi o duże odszkodownia zapytajcie GL kto im każe im nikt nie każe oni to robią ,a niektorzy te publikacje drukują żeby miec dowod w sprawie .

g
gość
2019-08-10T09:11:57 02:00, N:

TEN REJESTR JEST NIEPRAWDZIWY!! NIEMIARODAJNY!! GDZIE SA NAZWISKA KSIĘŻY??!!! LUDZIE W TYM KRAJU MAJA PRAWO I OBOWIAZEK WIEDZIEC W JAKIM MIESCIE W JAKIEJ PARAFII SA KSIĘŻA PEDOFILE ABY MÓC BRONIC SWOJE DZIECI!!!

czyms musza mydlic ludziom oczy ,jak to widze to dziwię się że nie ma drugiego BIAŁOSTOKU TO JEST NAGONKA bo ktos nie wiadomo na jakiej podstawie na liscie umiescił pedofilów /razem z gwałcicielami dla nich nie ma to róznicy , jest w art. kk wszyszy do jednego worka/ GL trzyma prym w pokazywaniu jest na 1 miejscu w Polsce ,chory antyobywatelski kraj pod rządami tandemu kanalii ziobro-kaczynski !!! co z klechami panie tfu ziobro ,ludzie sprawdzcie paragrafy niektóre dawno zatarte z których siedzieli i dopiero oceniajcie kara ulegla zatarciu a co to znacz w kkże za jeden czyn nie można karać dwa razy poprzez rejestr księża są chronieni póki piśiory są u wladzy PO NOWOCZESNA SLD była przeciwna publikacji nie ma tego w kk 1995 r podpisanego przez prezydenda Kwasnieskiego jest napisny na kolanie przez ziobrę Jal można taki tytół dać gdy się go nie sprwdziło , pozatym jak większoc karnistó uwża ziobro srezelił sobie w kolano tym rejestrem na pewno bęą odszkodowania dla rodzin dzieci braci córek ,które cierpią i są szykanane bo ktos z rodziny,czekm na dobry wynik w wyborach wtedy zobaczymy czy za jeden czyn można być karan dwa razy ?

N
N

TEN REJESTR JEST NIEPRAWDZIWY!! NIEMIARODAJNY!! GDZIE SA NAZWISKA KSIĘŻY??!!! LUDZIE W TYM KRAJU MAJA PRAWO I OBOWIAZEK WIEDZIEC W JAKIM MIESCIE W JAKIEJ PARAFII SA KSIĘŻA PEDOFILE ABY MÓC BRONIC SWOJE DZIECI!!!

B
Black

A kiedy znajdziemy funkcjonariuszy czarnej mafii?!? Czy nadal będą przerzuca i z parafii na parafie i dalej bezkarni?

P
Papaver somniferum

Aktualizacja rejestru pedofilów 2019 i ani jednego klechy! System error. Nie będzie w Polsce dobrze jak nie rozprawimy się z Kościołem i komuchami. Taka smutna prawda:/.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3