Regulamin konkursu na przebranie kibica

Redakcja
Regulamin konkursu na najlepsze przebranie kibica, organizowanego w ramach programu "Szkoła bez przemocy".

REGULAMIN
Konkurs na najlepsze przebranie kibica
"Szkoła bez przemocy" - Rok szkolny 2011/2012

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy programu społecznego "Szkoła bez przemocy" - Grupy Wydawnicze Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange ogłaszają konkurs na najlepsze przebranie kibica (dalej: Konkurs).

2. Na terenie województwa mazowieckiego Konkurs prowadzony i koordynowany będzie przez redakcję Polska Metropolia Warszawska.

2. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu są najbardziej kreatywne, pomysłowe i oryginalne projekty przebrań kibica (niekoniecznie drużyny i zawodnika polskiego) wpisujące się w ideę "Kibicowania fair play". (dalej: Projekty)

2. Projekt przebrania powinien być przesłany w postaci dwóch zdjęć przedstawiających dowolną osobę ubraną w zaprojektowany strój. Zdjęcia muszą uwzględniać całą postać od stóp do głowy. Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać przód postaci, drugie tył postaci.

3. Autorzy Projektów z chwilą przekazania Projektów do Redakcji i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie stają się Uczestnikami Konkursu.

3. Warunki konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ze wszystkich szkół w Polsce, także tych, które nie zgłosiły swojego udziału do VI edycji programu "Szkoła bez przemocy".

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie w wieku od 7. do 18. roku życia. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez ich rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie jeden Projekt.

4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie do Redakcji: formularza zgłoszeniowego, dwóch zdjęć, zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz zgodę osoby umieszczonej na zdjęciu na publikację swojego wizerunku.

5. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Projekty, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do celów i przedmiotu Konkursu określonych w par. 2. regulaminu.

6. Nadesłane prace nie będą zwracane.

7. Z Konkursu wyłącza się prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach, także zgłaszane w tym samym konkursie, ale organizowanym przez inną Redakcję w innym województwie.

8. Projekty, które nie spełniają warunków określonych w ust. 5 lub których autorzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w ust. 2-4 nie biorą udziału w Konkursie.

9. Nie mogą brać udziału w Konkursie uczniowie będący dziećmi osób zatrudnianych przez organizatorów programu "Szkoła bez przemocy" (w tym pracowników Redakcji prowadzącej Konkurs).
4. Czas trwania i etapy konkursu

1. Konkurs ogłoszony zostanie 3 października 2011 r. na stronach dzienników regionalnych prowadzących Program oraz na stronie internetowej Programu "Szkoła bez przemocy".

2. Zgłoszenia do konkursu zawierające: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgoda na publikację wizerunku i dwa zdjęcia należy przesłać do 14 października 2011 r. poczta elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

3. Konkurs składa się z dwóch etapów.

4. W pierwszym etapie komisja Redakcji wybierze 10 najlepszych pomysłów na przebranie kibica i umieści je w specjalnym serwisie specjalnym pod adresem www.polskatimes.pl/akcje/szkolabezprzemocy. Należy pamiętać, że przedmiotem oceny będą pomysły na przebranie, a nie same zdjęcia.

5. W drugim etapie na zamieszczone w serwisie specjalnym zdjęcia będzie można głosować za pośrednictwem wiadomości SMS. Głosowanie w drugim etapie potrwa od 19 do 26 października 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i kosztów głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS podane zostaną na łamach dziennika oraz w serwisie specjalnym

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i prezentacja zwycięskich przebrań nastąpi 28 października 2011 roku. O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem dzienników, strony Redakcji oraz strony internetowej www.szkolabezprzemocy.pl

5. Nagrody

1. Każda Redakcja prowadząca konkurs przyzna 1 nagrodę główną.

2. Nagrodą główną w konkursie jest bilet wejścia na mecz otwarcia stadionu we Wrocławiu 11 listopada 2011. Każdy zwycięzca otrzyma imienny bilet dla siebie oraz opiekuna osoby mu towarzyszącej (bilet dwuosobowy).

3. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyznania nagrody, jeżeli wśród nadesłanych Projektów nie będzie Projektów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu.

6. Procedura i kryteria przyznawania nagród

1. W pierwszym etapie konkursu w skład Jury Konkursu wchodzą: Magdalena Chudzikiewicz, Nina Ruszczyńska, Katarzyna Petrykowska.

2. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
· Pomysłowość i oryginalność Projektu,
· Wartości artystyczne,
· Nawiązanie do idei Kibicowania Fair Play

3. W drugim etapie za pośrednictwem głosowania SMS wyłonionych zostanie 1 zwycięzca (z największą liczbą oddanych na jego Projekt głosów).

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród za pośrednictwem strony www.szkolabezprzemocy.pl oraz drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

5. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
7. Prawa autorskie

1. Organizatorzy Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) nabywają własność nagrodzonych Projektów (zdjęć Projektów), a także majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
· zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, reprograficznymi, drukarskimi, fotograficznymi, cyfrowo, komputerowo, optycznie, zapisu magnetycznego, video,
· publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie - w jakiejkolwiek formie,
· wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem,
· reemitowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie Projektu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem sieci Internet), a także poprzez sieć komunikacji indywidualnej,
· wykorzystanie całości lub części Projektu zarówno w formie oryginalnej jak i w formie opracowania, uwzględniając wykorzystania Projektu w działalności promującej program "Szkoła bez przemocy", jego Organizatorów lub Biuro Programu,
· wykorzystanie Projektu lub jego części, jako znaku towarowego,
· wyrażanie zgody (w tym samemu sobie) na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Projektu.

2. Autorzy wszystkich Projektów z chwilą przystąpienia do Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) własność nadesłanych egzemplarzy Projektu, a także udzielają Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Projektu w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 powyżej.

3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, następuje z chwilą przystąpienia do Konkursu. W odniesieniu do Projektów nagrodzonych licencja wygasa z chwilą nabycia majątkowych prawa autorskich do nagrodzonych Projektów zgodnie z ust. 1 powyżej.

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności Projektów przez Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu, a także wyrażają zgodę na udostępnianie Projektu bez ujawniania ich autorstwa, jeśli Organizatorzy tak postanowią.

5. Uczestnicy Konkursu nie będą wykonywać osobistych praw autorskich do Projektów w sposób, który mógłby naruszać prawa Organizatorów.

8. Komunikacja
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl oraz stronach Redakcji prowadzących Konkurs

2. Informacji na temat Konkursu udziela Redakcja Polska Metropolia Warszawska oraz Biuro Programu. Pytania można kierować na adres mailowy:[email protected] oraz na nr telefonu: (22) 833 89 04.

9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniany na żądanie. Regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie www.szkolabezprzemocy.pl oraz www.polskatimes.pl/akcje/szkolabezprzemocy
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny Regulamin.

4. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Koordynatora Konkursu danych osobowych Uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, nie doręczenie bądź wadliwe doręczenie zgłoszenia.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli 3 października 2011 roku o godz. 8.00 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie