Zagraniczna historia kredytowa ułatwi Polakom aktywność kredytową. Korzyści odczują także cudzoziemcy, w tym pracujący i prowadzący biznes na Mazowszu. Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że umożliwia transgraniczną wymianę informacji kredytowej z trzema państwami Unii Europejskiej: Wielką Brytanią, Niemcami i Włochami.

Wymiana informacji została oparta o współpracę z biurami z Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec, czyli państw z najliczniejszą reprezentacją polskich emigrantów w Europie. Dzięki transgranicznej wymianie informacji kredytowej Polacy posiadający pozytywną historię spłat zobowiązań za granicą, uzyskają łatwiejszy dostęp do kredytu w Polsce, np. na zakup nieruchomości czy rozpoczęcie własnej działalności po powrocie z emigracji.

- Dzięki współpracy BIK z trzema zagranicznymi biurami kredytowymi: z niemieckim biurem SCHUFA Holding AG, brytyjskim EQUIFAX Ltd. oraz włoskim CRIF SpA., Polacy przebywający w tych krajach będą mogli za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej i jego partnerów prowadzących analogiczną działalność za granicą, wylegitymować się swoją pozytywną historią kredytową z innego kraju. Może to znacząco ułatwić im uzyskanie kredytu – powiedział dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.


Aby uzyskać swoją zagraniczną historię kredytową pierwsze kroki powinniśmy skierować do jednego z banków, który w ramach wymiany transgranicznej podpisał umowę z Biurem Informacji Kredytowej. Obecnie usługę transgranicznej wymiany informacji udostępniają cztery banki działające w Polsce: Citi Handlowy, Alior Bank, Deutsche Bank oraz Mercedes-Benz Bank Polska.

W raportach zakres danych na temat kredytobiorcy różni się w zależności od kraju. Jednak co do zasady raporty mają podobną strukturę: obok danych identyfikacyjnych czy adresowych klienta zawierają informacje o zaciągniętych przez niego zobowiązaniach kredytowych, ich typie i wielkości, oraz o historii ich spłat. Dla Polaków pracujących za granicą oznacza to łatwiejszy dostęp do kredytu w Polsce, dzięki potwierdzeniu ich wiarygodności finansowej przez zagraniczny bank. Korzyści z transgranicznej wymiany informacji odniosą także cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, chcąc zaciągnąć zobowiązanie finansowe, wraz z wnioskiem o kredyt w banku składają upoważnienie o pozyskanie za pośrednictwem BIK informacji dostępnych w zagranicznym biurze (informacje o zobowiązaniach w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego). - Dla nas uruchomiona przez BIK usługa jest szczególnie ważna, bo klient Citi Handlowy to klient globalny. Dużo podróżuje, często posiada już doświadczenie w pracy za granicą i jego historia kredytowa nie opiera się tylko o relacje z polskimi bankami. Dzięki systematycznemu rozszerzaniu transgranicznej wymiany informacji kredytowej na kolejne państwa Unii Europejskiej, nasi klienci mogą wykazać się swoją pozytywną historią kredytową zdobytą w Anglii, Niemczech czy Włoszech. To znacznie zwiększa ich szansę nie tylko na uzyskanie kredytu, ale przede wszystkim otrzymanie go na lepszych warunkach - powiedziała Agnieszka Perkowska, Rzecznik Klienta Citi Handlowy. Choć w krajach Unii Europejskiej współpraca biur kredytowych staje się coraz bardziej powszechna, ma nadal olbrzymi potencjał rozwoju. BIK zamierza docierać do coraz szerszej grupy instytucji, dzięki którym możliwa jest wymiana transgraniczna - zarówno zagranicznych biur informacji kredytowych jak i banków. - BIK jest już szóstą europejską firmą działającą w branży informacji kredytowej, z którą CRIF wymienia informacje, na wniosek współpracujących z nami kredytodawców. Nasza sieć nieustannie się rozwija, pozwalając nam na oferowanie usług o coraz wyższym poziomie jakości. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowo podpisanej umowie będziemy mogli zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do kredytów wszystkim gospodarstwom domowym, których członkowie mieszkają i pracują w Polsce oraz we Włoszech, lub przemieszczają się pomiędzy tymi krajami - powiedział Enrico Lodi, Dyrektor Generalny Biura Usług Kredytowych CRIF.