Muszą jednak spełnić jeden zasadniczy warunek. Warunkiem nieodzownym, by skorzystać z maksimum limitu wyborczych wydatków jest zarejestrowanie kandydatów na posłów i senatorów we wszystkich okręgach wyborczych w kraju. Tak naprawdę limit wydatków zależy od tego, w ilu okręgach komitet zarejestruje kandydatów.

Jeden wyborca w wyborach do Sejmu jest wart 82 grosze, w wyborach do Senatu - 12 groszy - w sumie więc można wydać złotówkę na wyborcę. Wyborców jest 30 486 693. Pieniądze na finansowanie kampanii komitetów partyjnych i komitetów wyborczych wyborców podlegają ścisłym przepisom Kodeksu wyborczego.

Obowiązują limity wpłat

Osoba fizyczna nie może wpłacić na jeden komitet wyborczy wyborców więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

To 26 250 zł. Wyjątkiem są kandydaci na posłów i senatorów, startujący z komitetów wyborczych wyborców. Oni sami mogą sfinansować swoją kampanię kwotą trzy razy większą - 78 750 zł. To 45-krotność najniższego wynagrodzenia. Ostatnie wybory do Senatu pokazały jednak, że nawet w okręgach jednomandatowych trzeba mieć bardzo rozpoznawalne nazwisko, być znaczącą postacią, by zdobyć mandat.

Członkowie partii i inne osoby, które chcą ją wesprzeć także nie mogą wpłacić więcej niż 26 250 zł - i to już łącznie z wpłatą na fundusz wyborczy. Dla członków partii furtka jest taka, że kwota ta nie obejmuje składek w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia. Wpłaty na fundusz wyborczy mogą się rozpocząć dopiero po tym, jak PKW przyjmie zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

PiS, PO, Kukiz'15

Do piątku włącznie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 12 komitetów. Jako pierwsza zgłosiła się Platforma Obywatelska. Zarejestrowane są komitety PSL, Kukiz'15, Kongres Nowej Prawicy oraz Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi. Ten ostatni zasłynął niedawno tym, że ujawnił kilkanaście tomów akt ze śledztwa w sprawie afery taśmowej.

Nie jest jeszcze zgłoszony komitet wyborczy lewicy. Będzie to komitet koalicyjny, co oznacza, że będzie musiał przekroczyć 8 proc. próg ważnych głosów, by wziąć udział w podziale mandatów. Nie jest też zarejestrowany komitet Nowoczesna.pl. Jednak termin zgłaszania komitetów wyborczych mija 10 września. Ale, jak piszemy wcześniej, fundusz wyborczy można utworzyć dopiero po przyjęciu zawiadomienia przez PKW.

Dwa komitety wyborców: Centrum Społecznej Demokracji i Obywatele do Sejmu zostały wezwane przez PKW do usunięcia wad. Cztery lata temu w wyborach do Sejmu i Senatu Platforma Obywatelska wydała 30 mln 226 tys. zł, PiS- 30 mln 200 tys., a SLD - 24 mln 193 tys. zł. Tyle wykazały w swoich sprawozdaniach finansowych.