Praca dla niepełnosprawnego

Materiał informacyjny
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością – to wiodący temat drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej STOP Barierom, którą zrealizuje fundacja Neuron +.

Kampania będzie prowadzona w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i społecznościowych, na portalach internetowych, a jej głównym celem jest zmiana nastawienia przedsiębiorców oraz różnych instytucji do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawcy często boją się przyjmować do pracy ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających inne niepełnosprawności z powodu braku wiedzy czy kierowania się stereotypami, uprzedzeniami. Zdarza się również, że niepełnosprawne osoby padają na rynku pracy ofiarą dyskryminacji.

Kampania, której elementami będą m.in. artykuły, audycje radiowe, poradniki internetowe, ma przekonać pracodawców, że zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników to dobra decyzja, gdyż są to często osoby wykwalifikowane, dobrze przygotowane do wykonywania obowiązków lub wymagające tylko pewnego przeszkolenia. Ponadto fundacja dostarczy pracodawcom i pracownikom aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat przepisów prawa dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych, jak również wiedzy związanej z epidemią wirusa SARS-Cov-2. Ważnym punktem w dotarciu do grupy docelowej będą nowoczesne technologie, które fundacja zamierza aktywnie wykorzystywać przez cały czas trwania projektu. W akcję włączą się eksperci z dziedziny prawa pracy, aktywizacji zawodowej, psychologii.

Zakładanym efektem kampanii ma być wywarcie pozytywnego wpływu na wskaźnik aktywności zawodowej ludzi z niepełnosprawnością. Okazuje się, że w tej grupie społecznej pracuje tylko nieco więcej niż co czwarta osoba, a trudna sytuacja jest zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Jest duża szansa, że ten cel uda się osiągnąć, gdyż przebieg pierwszej edycji kampanii STOP Barierom pokazał, iż tego typu działania spotykają się z pozytywnym odbiorem mediów oraz środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, a także innych adresatów akcji. Ubiegłoroczna kampania dotarła do kilku milionów odbiorców na terenie Polski, a zasięg tegorocznej będzie co najmniej porównywalny.

W drugą edycję kampanii zaangażowały się takie podmioty jak: Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja Orlen Dar Serca, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy.

Dodaj ogłoszenie