Na jakie oznaczenia na opakowaniach należy zwrócić uwagę?