Pomagają nie od dziś. P&G wspiera w pandemii najbardziej dotkniętych kryzysem

Materiał informacyjny Procter & Gamble
fot. PCK / Firma Procter & Gamble przekazuje swoje produkty potrzebującym osobom i instytucjom w całym kraju. Trafiają one m.in. do szpitali, podopiecznych domów pomocy społecznej, noclegowni dla osób bezdomnych, domów samotnej matki i innych instytucji pomocowych w wielu miastach.
Na co dzień używamy ich produktów, nawet się nad tym nie zastanawiając. P&G od lat dostarcza do milionów domów na całym świecie produkty podnoszące jakość i wygodę naszego codziennego życia. W dobie walki z pandemią COVID-19 firma niesie realną pomoc lokalnym społecznościom.

Pomagają podopiecznym domów pomocy społecznej, kobietom w domach samotnej matki, bezdomnym w noclegowniach oraz personelowi medycznemu. Niesienie pomocy tym najbardziej potrzebującym to ich filozofia nie od dziś.

P&G od lat wspiera i prowadzi akcje pomocowe dla ofiar klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych. Nie inaczej jest w czasie walki z pandemią koronawirusa. Międzynarodowy koncern pomaganie traktuje jako swój społeczny obowiązek oraz wyraz odpowiedzialności. Prowadząc biznes wśród lokalnych społeczności, lokalnym społecznościom chce nieść wsparcie. Dzięki wielu akcjom, firma ma wypracowany skuteczny model pomagania i kontakty z lokalnymi organizacjami pomocowymi. Bo skuteczna pomoc to pomoc skierowana do konkretnego środowiska i dobrze znanego odbiorcy.

W Polsce firma włącza się w walkę z kryzysem na kilku polach: przekazuje swoje produkty oraz darowizny pieniężne współpracując z organizacjami dobroczynnymi - przede wszystkim Polskim Czerwonym Krzyżem, wspiera też służbę zdrowia i lokalne społeczności.

- Niesienie pomocy to kwestia filozofii firmy i systemowego podejścia. Trzeba być ze społecznościami, których jest się częścią, na dobre i na złe. Prawdziwe więzi buduje się przez lata i teraz, kiedy te społeczności potrzebują naszego wsparcia, musimy zrobić wszystko, żeby go udzielić – mówi Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Środkowej. - P&G dziś tak naprawdę robi to samo, co zawsze podczas kryzysów humanitarnych. Nasz cel pozostaje niezmieniony - nasze marki niosą pomoc ludziom najbardziej dotkniętym kryzysem oraz tym, którzy im pomagają – dodaje.

Z tej trwającej od wielu lat współpracy zadowolony jest Polski Czerwony Krzyż. Dzięki wsparciu P&G PCK może docierać z pomocą do środowisk, z którymi pracuje na co dzień.

- Procter & Gamble to jeden z długoletnich partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża. Od kilku lat prowadzimy wspólnie akcje pomocowe, w ramach których wspieramy najbardziej potrzebujące dzieci i rodziny. P&G włącza się również w pomoc ofiarom kataklizmów, przekazując swoje produkty poszkodowanym. Tak jest i tym razem, kiedy firma od razu zareagowała na sytuację związaną z epidemią koronawirusa w Polsce. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na Procter & Gamble i nieść wspólnie pomoc – komentuje Małgorzata Szukała, kierownik działu promocji i pozyskiwania dochodów w Polskim Czerwonym Krzyżu.

POMOC WARTA MILIONY
Dzięki współpracy P&G i Polskiego Czerwonego Krzyża, środki czystości i higieny osobistej od P&G trafiają m.in. do podopiecznych domów pomocy społecznej, noclegowni dla osób bezdomnych, domów samotnej matki i innych instytucji pomocowych w wielu miastach. Otrzymało je także kilka tysięcy sióstr PCK i osoby znajdujące się pod ich opieką – seniorzy, osoby niepełnosprawne i chore. Darowizny trafiają też do szpitali i innych placówek medycznych. Przedsiębiorstwo podarowało już za pośrednictwem PCK m.in. szczoteczki do zębów Oral-B i pasty Blend-a-med, szampony Head & Shoulders, podpaski Always, pieluszki Pampers, płyny do naczyń Fairy, produkty do golenia Gillette oraz proszki i kapsułki do prania Ariel. W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Procter & Gamble sfinansuje również zakup wyposażenia do jednego ze szpitali tymczasowych przygotowywanych przez PCK.

Międzynarodowy koncern wspiera też tych, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z pandemią i innymi chorobami. Procter & Gamble od lat współpracuje z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. W trosce o kondycję personelu medycznego, marka Always przekazała NRPiP środki, które umożliwiły funkcjonowanie linii wsparcia psychologicznego dla pielęgniarek i położnych. Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują doświadczeni psycholodzy. Marka przekazała również środki na zakup sprzętu ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych, które przeprowadzają wizyty patronażowe - np. przed i po porodzie. Firma wspiera ponadto ratowników medycznych w całym kraju, którzy w obliczu obecnego kryzysu znajdują się w cięższej sytuacji niż kiedykolwiek. Za pośrednictwem PCK koncern przekazuje im produkty higieny osobistej marek Old Spice, Head & Shoulders czy Gillette.

Procter & Gamble w dobie pandemii COVID-19 w Polsce przekazał na pomoc ponad półtora miliona złotych - zarówno w formie produktów, jak i wsparcia finansowego.
W skali globalnej przedsiębiorstwo przeznaczyło dotąd 15 mln dolarów na pomoc w walce z pandemią i jej skutkami. Na rzecz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Europie spółka przeznaczyła 1 mln dolarów.

Dodaj ogłoszenie