Pedagogika kulturoznawcza — menedżer i animator kultury

Materiał informacyjny

— Czym zajmuje się animator kultury?

— Animator kultury (z łac. animo — tchnąć życie w coś, ożywiać) to osoba, która potrafi aktywizować środowisko i podejmować działania polegające na upowszechnianiu kultury. Animator kultury różnymi metodami rozbudza zainteresowania kulturą i sztuką, promuje różne metody spędzania wolnego czasu, wykorzystuje potencjał środowiska i stara się zaspokoić potrzeby kulturalne innych ludzi, włączając ich w działania, dzięki czemu pomaga w samorozwoju i samorealizacji.

— Skąd takie połączenie: pedagogika i kultura?

Pedagogika kulturoznawcza — menedżer i animator kultury to jedna ze specjalności, jakie można studiować w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa. To świetne połączenie, ponieważ pedagogika i działania aktywizujące społeczeństwo w zakresie kultury łączą się i przenikają w sposób naturalny. Naszym absolwentom dają wiedzę i umiejętności oraz możliwość pracy we własnym środowisku. Do tego to bardzo ciekawe studia, łączące w sobie elementy wiedzy z różnych dziedzin: kultury, pedagogiki, psychologii, socjologii, zarządzania.

— Jakie cechy mają osoby podejmujące studia na specjalności Pedagogika kulturoznawcza — menedżer i animator kultury?

— Studenci tej specjalności to urodzeni liderzy w swoich społecznościach, osoby interesujące się kulturą, niekiedy same aktywnie zajmujące się sztuką, inicjujące działania pobudzające lokalne środowisko. Animatorzy to ludzie, którzy rzadko siedzą za biurkiem, częściej pracują w terenie i edukują, integrują, organizują, jednoczą wokół siebie społeczność lokalną.

— Gdzie może pracować absolwent specjalności Pedagogiki kulturoznawcza — menedżer i animator kultury?

— Celem studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa jest nabycie przez studentów kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do tworzenia programów rozwoju działalności kulturalnej, pogłębienie wiedzy z zakresu teorii kultury, teorii animacji kultury i działalności kulturalnej. Dzięki temu absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę m.in. w instytucjach kultury, muzeach, mass mediach, placówkach animacyjno-kulturalnych, fundacjach propagujących kulturę, domach kultury, placówkach pozaszkolnych i dziennego pobytu, urzędach samorządu lokalnego.

— Jak wygląda kształcenie animatorów kultury?

— Specjalność Pedagogika kulturoznawcza — menedżer i animator kultury w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa można studiować na studiach licencjackich trwających 3 lata, magisterskich (2 lata) w trybie stacjonarnym (zajęcia od wtorku do piątku) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu).
Bez względu na wybrany poziom oraz tryb studia zapewniają zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności koniecznych do animowania i organizowania różnych form życia kulturalnego. Absolwenci zdobywają nie tylko gruntowną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną, ale również w zakresie socjologii, filozofii i etyki, podstaw prawa oświatowego oraz mają praktyczne umiejętności podejmowania działań animacyjnych czy warsztatu menedżera i animatora kultury.

— Wydaje się, że pracę w zawodzie menedżer i animator kultury można znaleźć szybciej w dużym mieście.

— Absolutnie nie. Bogacenie się społeczeństwa i liczne programy krajowe i unijne aktywizują społeczności lokalne. Coraz więcej ciekawych inicjatyw powstaje w małych miejscowościach i wsiach. Ale potrzebne są osoby, które zorganizują i skanalizują zapał społeczności lokalnej. Animator poznaje środowisko, rozpoznaje potrzeby oświatowe, kulturalne i rozrywkowe. Stara się pozyskać sponsorów, dzięki którym można realizować kalendarz imprez w placówkach oświatowo-kulturalnych. Może tworzyć wokół siebie lokalne grupy działania, koła zainteresowań, kluby czytelnicze. Organizuje imprezy kulturalne, festiwale, odczyty, wystawy, konkursy, dyskoteki, festyny. Współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi, szkołami, firmami prywatnymi.

— Dlaczego z wielu uczelni warto wybrać Warszawską Wyższą Szkołę Humanistycznej im. Bolesława Prusa?

— Naszym atutem jest świetna, zmotywowana, pełna pasji kadra, doskonałe położenie na warszawskim, dobrze skomunikowanym Powiślu, długie doświadczenie w działalności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym. Szybko reagujemy na zmiany na rynku pracy i dostosowujemy programy do wymagań pracodawców.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.wwsh.edu.pl i kontaktu z Działem Rekrutacji.

Dodaj ogłoszenie