Nowelizacja ustawy o OZE - co się zmieniło?

Materiał informacyjny
Kluczowe regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii zawarte są między innymi w ustawie Prawo Energetyczne czy ustawie o OZE. Ta ostatnia została zmodyfikowana pod koniec czerwca 2019 roku. Jakie istotne zmiany wprowadzono i co w ogóle możemy w niej znaleźć?

Odnawialne źródła energii, czyli...

Ustawa o OZE w swoim pierwotnym kształcie została przyjęta 20 lutego 2015 roku. Jej zadaniem było uporządkowanie kwestii odnawialnych źródeł energii: od ich dokładnego zdefiniowania, przez określenie warunków produkcji energii elektrycznej, warunki certyfikacji, gwarancji aż po wskazanie zasad realizacji krajowego planu działania w zakresie energii z OZE.

Czym więc są odnawialne źródła energii według definicji zawartej w ustawie? OZE to "odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów". To tyle względem bardzo ogólnego zrozumienia pojęcia.

Zmiany w ustawie o OZE

W ostatnim czasie nacisk na OZE stał się jednak jeszcze większy. Kraje Unii Europejskiej zostały objęte planem, który miały zrealizować do 2020 roku - zakładał on zmniejszenie udziału nieodnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji na rzecz odnawialnych. Procentowo, w przypadku Polski, podział miał wyglądać następująco: 20% dla OZE, a reszta dla dotychczasowych, tradycyjnych metod. Dotychczasowa ustawa była niedoprecyzowana, przez co prawo nie zachęcało do podejmowania konkretnych zmian. Tymczasem umowa ze Unią Europejską wyraźnie nas zobowiązuje. Pod koniec czerwca 2019 roku rząd przyjął nowelizację ustawy, która wprowadzała do pierwotnej wersji ważne zmiany.

Bardzo istotną zmianą jest rozszerzenie definicji słowa "prosument". Definicja prosumenta przedstawiała go jako osobę, która wytwarza energię na własne potrzeby (produkcja i konsumpcja) oraz sprzedaje nadwyżki do sieci elektrycznych. Dotychczas jednak tej kwestii brakowało doprecyzowania. Nowelizacja ustawy o OZE określa prosumenta jako odbiorcę końcowego, który wytwarza energię elektryczną z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji, jednocześnie magazynować ją i odsprzedawać nadwyżkę. Dopowiedziano jednak, że w takim przypadku ważne jest, by sprzedaż energii elektrycznej nie była przeważającą częścią działalności gospodarczej, natomiast jeśli prosument nie jest przedsiębiorcą, w ogóle sprzedaż energii nie będzie działalnością gospodarczą.

Poprawiono również definicję dwóch odnawialnych źródeł energii, takich jak:

  • biogaz rolniczy

W tym przypadku dodano, że nie można on powstawać z żadnych substratów pochodzących z oczyszczalni ścieków i zakładowych oczyszczalni ścieków.

  • hydroenergia

Czyli energia, której źródłem jest ruch wody. Tutaj określono ją jako "energię mechaniczną wód" w ogóle, a nie jak było dotychczas "energię spadku śródlądowych wód powierzchniowych"

Inne zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o OZE

W nowelizacji ustawy o OZE wprowadzono również tak zwany pakiet prosumencki. Skierowany jest do małych i średnich firm jak również gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych. Te będą mogły wytwarzać energię elektryczną z OZE na zasadach prosumenckich, korzystając przy tym z systemu opustów.

Inne zmiany:

  • Określenie, że cena energii elektrycznej pochodzącej z aukcji zawsze jest ceną netto, czyli niezawierającą w sobie wartości podatku VAT.
  • Założenie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, w rezultacie zaś zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych przy utrzymaniu cen energii na możliwie niskim poziomie.
  • Wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla energii pochodzącej z fotowoltaiki i do 33 miesięcy w dla tej, która pochodzi z energii wiatru na lądzie.

OZE - dlaczego to takie ważne?

Być może Odnawialne Źródła Energii są jedyną racjonalną i skuteczną metodą na poprawienie kondycji naszej planety. Metodą, którą możemy wprowadzić już teraz, bez prognoz, analiz i czekania na to, co się stanie i czy pokolenie naszych dzieci będzie jeszcze miało czym oddychać. Owszem, do wspierania środowiska trzeba podejść w sposób kompleksowy, również na poziomie prostych, codziennych odruchów, ale może się okazać, że w skali globalnej to za mało. Tradycyjne metody pozyskiwania i przetwarzania energii powinny odchodzić już do lamusa. Są nie tylko nieekologiczne, ale również drogie. Tymczasem biorąc pod uwagę zwykłą fotowoltaikę, która akurat w naszym klimacie sprawdzi się lepiej od elektrowni wiatrowych, czy wodnych, jej powszechne zastosowanie mogłoby np. zredukować zjawisko smogu od zaraz.

Każdy kto posiada wolny skrawek niezacienionego dachu lub niezagospodarowany fragment działki może stać się właścicielem przydomowej elektrowni słonecznej. STILO ENERGY (https://stiloenergy.pl/) to jedna z firm, które zajmują się całą instalacją kompleksowo. Specjaliści zajmują się wszystkimi poziomami, od wsparcia prawnego i doradczego, na montażu i konserwacji kończąc. A wszystko to nie tylko nie wykańcza portfela, ale po jakimś czasie stanowi również inwestycję, która pozwala nam zyskać.

Masowo kupujemy mieszkania, rynek nieruchomości wciąż nienasycony

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie