W 600. rocznicę urodzin Jana Długosza, jednego z najwybitniejszych historyków średniowiecznych, Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł. Banknot zostaje wprowadzony do obiegu 24 sierpnia 2015 r.


- Banknot upamiętniający 600. rocznicę urodzin Jana Długosza jest pierwszym banknotem wydrukowanym na papierze umożliwia­jącym zastosowanie techniki grawero­wania laserowego oraz zawierającym kod dwu­wymiarowy typu 2D wykonany tą techniką. Zastosowanie kodu 2D jest rozwią­zaniem umożliwia­jącym natychmiastowe pozyskanie informacji o tematyce banknotu i jego zabezpieczeniach – mówi Barbara Jaroszek, z-ca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Dzięki zastosowaniu kodu 2D, właściciel banknotu będzie mógł za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym zalogować się do specjalnego serwisu internetowego dostępnego pod adresem dlugosz.nbp.pl, aby zapoznać się z zabezpieczeniami banknotu, parametrami technicznymi oraz z dodatkowymi informacjami na jego temat.

Banknot z wizerunkiem Jana Długosza zaprojektował Andrzej Heidrich. Nakład banknotu to 30 tys. sztuk, a jego cena emisyjna wyniesie 72 zł. Sprzedaż banknotu będzie prowadzona w oddziałach okręgowych NBP oraz przez sklep internetowy www.kolekcjoner.nbp.pl

Wszystkie monety i banknoty emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Na zlecenie NBP banknoty wyprodukowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Emisja monet i banknotów kolekcjonerskich jest okazją do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

15 września 2015 roku Narodowy Bank Polski planuje wprowadzić do obiegu monety o nominale 500 zł, 50 zł z serii „Skarby Stanisława Augusta – Władysław Warneńczyk” oraz monetę o nominale 20 zł z serii „Historia Monety Polskiej – grosz Kazimierza Wielkiego”.

Jan Długosz herbu Wieniawa był jednym z najwybitniejszych historyków średniowiecznych, dyplomatą królewskim, kanonikiem krakowskim. Najważniejszym jego dziełem są „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” (Annales, seu cronicae incliti Regni Poloniae) – opisane w dwunastu obszernych księgach dzieje Polski od legendarnych początków aż do 1480 r. Był także autorem kilku katalogów biskupów polskich, opisu herbów krzyżackich (Banderia Prutenorum), pierwszego polskiego herbarza (Insygnia seu clenodia Regni Poloniae), żywotów św. Stanisława i św. Kingi, traktatu historycznego o przyłączeniu Mazowsza do Korony (Articuli de incorporatione Masoviae), a także rejestru dóbr diecezji krakowskiej (Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis).