„Moje miejsce na Ziemi”: lokalne społeczności dbają o swoje małe ojczyzny ze wsparciem Fundacji ORLEN

Materiał informacyjny Fundacji Orlen
Każdy z nas czuje więź nie tylko z własnym krajem, ale również swoją najbliższą okolicą, nazywaną często małą ojczyzną. Chcemy o nią dbać nie mniej niż o całą Polskę. Choć często wiemy, jak to robić, to na rozwinięcie skrzydeł zwyczajnie brakuje pieniędzy. Teraz jednak można uzyskać pomoc w ramach programu "Moje miejsce na Ziemi" Fundacji ORLEN.

Jak zgłosić się do programu “Moje miejsce na Ziemi”?

Nabór wniosków zaczął się 21 czerwca i potrwa do 29 lipca. To już czwarta edycja programu, w ramach którego o wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Wystarczy tylko pomysł i energia, żeby zmienić swoją małą ojczyznę.

Wnioski można składać w kilku kategoriach:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu,
  • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
  • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt,
  • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

W tym roku bardzo liczymy na projekty wspierające inicjatywy proekologiczne, związane ze zrównoważonym rozwojem i troską o środowisko. Mamy nadzieję, że właśnie takie będą dominowałymówi Małgorzata Rogowska, Koordynator Programu.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Wystarczy założyć konto, wypełnić formularz oraz załączyć skany dokumentów. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. zł. Środki finansowe otrzymają organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Projekty zrealizowane w ramach “Moje miejsce na Ziemi”

W minionym roku wśród 300 nagrodzonych beneficjentów znalazło się m.in. Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki z Górki (woj. świętokrzyskie), które podjęło się działań mających zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców. Celem było ponowne zasiedlenie Piasecznej Górki przez ptaki owadożerne, by przywrócić równowagę w ekosystemie zaburzoną stosowaniem oprysków chemicznych. Mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztatach budowania budek lęgowych i karmników, przeprowadzono też kampanię informacyjną o szkodliwości chemicznej walki z komarami i jej naturalnych odpowiednikach.

Z kolei Stowarzyszenie Dobry Kierunek z Zabrza (woj. śląskie) otrzymało środki na projekt kulturalny dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Ze względu na pandemię, działania zostały przeprowadzone w jednym ze schronisk dla osób bezdomnych. Instruktorzy przygotowali dla uczestników terapię słowem, teatrem, a także zajęcia kulturalne i manualne. W podsumowaniu projektu organizacja podkreśliła, że nawet za najniższą kwotę grantu można zrealizować spektakularne cele. Bezdomni wyszli już nawet z propozycją kolejnego projektu, którego mogliby być uczestnikami.

fundacja orlen

Wierzymy, że przyznane środki staną się iskrą, która wyzwoli w lokalnych społecznościach chęć zmian i siłę do działania. To właśnie organizacje, które mają możliwość złożenia wniosku, najlepiej znają potrzeby mieszkańców i wiedzą, jak zarządzić zmianą oddolnie. Jako Fundacja ORLEN chcemy być partnerami tych zmian! Pomysły i energia do działania naszych beneficjentów stają się naszą siłą napędową do podejmowania kolejnych kroków wspierających lokalne organizacjemówi Małgorzata Rogowska.

O fundacji ORLEN i programie “Moje miejsce na Ziemi”

Udział w programie to dla wielu organizacji nie tylko możliwość zrealizowania zamierzonego celu, ale również szansa na szerzenie idei wolontariatu i aktywizację lokalnej społeczności. Zgodnie z deklaracjami wnioskodawców, do realizacji ubiegłorocznych projektów zaangażowanych zostało ponad 4 tysiące wolontariuszy i blisko 3 tysiące osób niepełnosprawnych.

Program „Moje miejsce na Ziemi” powstał w 2018 r. W trakcie trzech dotychczasowych edycji pomoc w wysokości 7 mln złotych trafiła do blisko 900 organizacji w całej Polsce.

Dotychczasowe zainteresowanie programem pokazało, jak niezwykle potrzebne jest wsparcie społeczności z najmniejszych gmin, które często borykają się z niedofinansowaniem. Wierzymy, że przyznane środki staną się iskrą, która wyzwoli w lokalnych społecznościach chęć zmian i siłę do działania. Jako Fundacja ORLEN chcemy być partnerami tych zmianmówi Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Pomysłodawca projektu, Fundacja ORLEN - jedna z największych i najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce, działa już od 20 lat, dumnie świętując w tym roku ten jubileusz. Wspiera lokalne społeczności, prowadzi programy stypendialne, pomaga Rodzinnym Domom Dziecka, dba o zdrowie i bezpieczeństwo. Fundacja ORLEN to organizacja pożytku publicznego, która realizuje politykę dobroczynności w imieniu swojego Fundatora – PKN ORLEN.

Wideo