Mazowiecki Salon Maturzystów Perspektywy 2021 - 17 września

Materiał informacyjny Mazowiecki Salon Maturzystów
17 września br. startuje Mazowiecki Salon Maturzystów. Uczelnią gospodarzem jest Politechnika Warszawska. Podczas trwającej do 29 września kampanii edukacyjnej online organizowanej przez Perspektywy, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, maturzyści uzyskają informacje na temat przygotowania do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia.

Ze względu na narastającą czwartą falę pandemii, tegoroczny Salon Maturzystów jest przeprowadzany w formule online. Program obejmuje wykłady ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych i porady doradców edukacyjno-zawodowych, które ułatwią przygotowanie do matury oraz wybór kierunku studiów i uczelni. Podczas specjalnej prezentacji młodzi ludzie dowiedzą się także, jak czytać „ze zrozumieniem” Ranking Szkół Wyższych Perspektyw i wykorzystać to zestawienie przy podejmowaniu decyzji o studiach.

W wydzielonej części targowej, na wirtualnych stoiskach, zaprezentują się szkoły wyższe z całej Polski: uniwersytety, politechniki, uczelnie medyczne i zawodowe. Uczestnicy Salonu będą mieli także możliwość odbycia interaktywnych spotkań ze studentami najpopularniejszych kierunków studiów.

Kampania obejmie całą Polskę, a jej harmonogram obejmuje dziesięć jednodniowych Salonów (każdy może wybrać je dla siebie zgodnie z tematem dnia – vide: program Salonu, lub skorzystać z regionalnej wersji): 16 września – Lubelski i Podkarpacki, 17.09 – Mazowiecki, 20.09 – Zachodniopomorski i Lubuski, 21 – Śląski, 22.09 – Małopolski, 23.09 – Podlaski i Warmińsko-Mazurski, 24.09 – Pomorski i Kujawsko-Pomorski, 27.09 – Łódzki i Świętokrzyski, 28.09 – Dolnośląski i Opolski, 29.09 – Wielkopolski.

Prezentem dla uczestników wydarzenia będzie kultowy „Informator dla Maturzystów 2022”. Interaktywny e-book Informatora dostępny będzie w lobby głównym Salonu i na stoisku Perspektyw.

Matura 2022, zasady wyboru studiów, rankingi wszystkich typów uczelni i 71 najpopularniejszych kierunków studiów, prezentacje ośrodków akademickich, wszystko to - dzięki hiperłączom dodanym do materiałów w e-booku - pozwoli Czytelnikom na perfekcyjnie przygotowanie indywidualnej strategii maturalnej, otwierającej bramę na wymarzone studia. Pionierska w formie publikacja łączy w sobie starannie zweryfikowany materiał informacyjny z możliwościami automatycznego dojścia do pełnych wersji i źródeł przygotowanych materiałów. E-book przekieruje nas np. po więcej informacji maturalnych na stronę CKE, lub do szczegółowych tabel rankingowych pozwalających np. sprawdzić pozycję uczelni w Rankingu Kierunków Studiów. Czytelnicy zapoznają się z także z autoprezentacjami uczelni - z jednoczesną możliwością odwiedzin na stronach internetowych dedykowanych poruszanej tematyce.

Szczegółowe informacje – w wydzielonych sekcjach dla uczniów i nauczycieli – znajdują się na stronie:
www.salonmaturzystow.pl

Dodaj ogłoszenie