Nowy Dwór Mazowiecki dostał pieniądze na dalszą przebudowę ulic. Skorzystają także pasażerowie lotniska w Modlinie i turyści odwiedzający Twierdzę Modlin. 15 września w urzędzie marszałkowskim członkowie zarządu województwa Elżbieta Lanc i Wiesław Raboszuk oraz burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski i skarbnik miasta Anna Palczowska podpisali umowę na unijne dofinansowanie tej inwestycji drogowej. Całość będzie kosztować ponad 25,8 mln zł. Dotacja to aż 21,96 mln zł.


Zmian będzie dużo. Właśnie trwa przebudowa odcinka ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 631) od ul. Mazowieckiej do drogi krajowej nr 85 (ul. Generała Wiktora Thommee). Zamiana skrzyżowań na ronda udrożni tę trasę, co jest o tyle ważne, że tędy biegnie ruch w kierunku lotniska Warszawa/Modlin. Poza tym w okolicy jest targowisko miejskie.

Przebudowa ul.

Warszawskiej to nie koniec inwestycji. Trwa również przebudowa ul. Modlińskiej, która z drugiej strony rozbudowana będzie aż do ul. Paderewskiego. Stanie się więc swego rodzaju obwodnicą wyprowadzającą ruch z centrum miasta. Z pewnością ucieszy to mieszkańców, ale też nowodworskich kierowców oraz turystów i inne osoby, które przejeżdżają przez miasto. Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się bowiem na styku dróg krajowych – w tym trasy szybkiego ruchu E-7, powiązań między Warszawą a innymi ważnymi kierunkami. Dodatkowo ruch jest wzmożony, bo tędy jadą pasażerowie lotniska Warszawa – Modlin czy turyści odwiedzający Twierdzę Modlin. Poza tym przy ul. Warszawskiej zlokalizowane jest targowisko miejskie, z usług którego korzystają chętnie mieszkańcy miasta i okolicy. Dlatego rozbudowa systemu drogowego w samym Nowym Dworze Mazowieckim jest tak ważna.

Nawierzchnia nowych dróg będzie spełniała wymogi nośności uwzględniające większy ruch i cięższe pojazdy (kategoria ruchu KR4). Obecne natężenie ruchu to 4 106 SDR (średni dobowy ruch pojazdów silnikowych) dla ul. Modlińskiej i 12 786 SDR – dla ul. Warszawskiej.

Co ważne – powstające drogi to nie tylko jezdnia dla samochodów. Wzdłuż tras powstaną również nowe chodniki oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Wykonane zostaną również zjazdy do posesji. Drogi będą również odpowiednio odwodnione, co przekłada się na bezpieczeństwo poruszania się po nich – zmniejsza się wówczas śliskość nawierzchni.

Źródło: www.mazovia.pl