Konkurs na Wychowawcę Roku 2012: Sylwetki finalistów

Kamila Woźniak
Udostępnij:
Trwa nasz konkurs Wychowawca Roku 2012. O miano najlepszego wychowawcy w województwie mazowieckim ubiega się dziesięciu nauczycieli. W pierwszym etapie obecni i byli uczniowie, współpracownicy i rodzice zgłosili za pośrednictwem strony internetowej www.szkolabezprzemocy.pl 500 osób, które ich zdaniem zasługują na tytuł najlepszego wychowawcy. Spośród nich wyłoniona została finałowa dziesiątka. Prezentujemy sylwetki finalistów.

Małgorzata Bogumiła Witkowska jest magistrem pedagogiki ekologicznej. Uczy w szkole podstawowej w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie języka polskiego i przyrody. Jest także opiekunem Szkolnego Koła Ligi Ochro ny Przyrody i wspólnie z uczniami od wielu lat podejmuje z dużymi sukcesami działania na rzecz środowiska. Za działania na rzecz środowiska otrzymała Medal KEN. - Wciąż wzbogacam swój warsztat pracy o różne pomoce dydaktyczne, aby uczniowie lepiej przyswajali wiedzę i chętniej aktywnie uczestniczyli w zajęciach - mówi pani Witkowska. - Jako wychowawca podejmuję różne działania na rzecz uczniów, np. wycieczki, biwaki, organizuję konkursy, aby aktywizować i rozwijać zainteresowania uczniów. Imprezy klasowe, szkolne, międzyszkolne rozwijają kreatywność uczniów, stwarzają możliwość wszechstronnego rozwoju.

Chcąc zagłosować na Małgorzatę Witkowską, trzeba wysłać SMS o treści MEWAWY.5 na numer 7155 (koszt 1,23 zł z VAT).

***

Kolejną finalistką jest Anna Ziętek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 263 w Warszawie. Pani Anna nauczycielem jest dopiero od czterech lat Każdy sukces ucznia ją cieszy. - Wydaje mi się, że nie istnieje nauczyciel idealny, dla każdego ideał oznacza coś innego. Myślę że najważniejsze w tym zawodzie, jak i w każdym innym, jest to, aby kochać to, co się robi. Przekazywać wiedzę nie jest łatwo, lepiej jest zarażać uczniów swoją wiedzą i fascynacją daną dziedziną - mówi nam pani Anna i dodaje: - Wzorowy nauczyciel nie powinien również zapominać o wychowaniu uczniów, najlepiej, jak indywidualnie podejdzie do każdego ucznia, traktowanie wszystkich tak samo nie wpływa dobrze na uczniów, każdy z nich jest indywidualnością i o tym trzeba pamiętać.

Żeby oddać głos na panią Annę Ziętek, trzeba wysłać SMS o treści MEWAWY.1 na numer 7155 (koszt 1,23 zł z VAT).

***

Jedną z finalistek tegorocznego konkursu jest pani Jolanta Glinka ze Szkoły Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjny mi w Warszawie, która w zawodzie nauczyciela pracuje już 30 lat. - Praca moja jest priorytetem i sprawia mi wiele przyjemności - tłumaczy pani Joanna. - Pomagając w rozwoju wychowankom, sama się rozwijam i wzbogacam  swoją osobowość.

Uczniowie zgłaszający panią Joannę do konkursu pisali o niej m.in.: "zajęcia z panią Glinką są tak fajne, że aż nie można doczekać się następnej lekcji!", "Jest bardzo wymagająca, ale bardzo miła, fajna i z poczuciem humoru. W trudnych sytuacjach wspiera i pomaga. Jest moją ulubioną nauczycielką". Sama mówi o swoim zawodzie: - Nauczyciel powinien przede wszystkim być sprawiedliwy, dbać o dobrą atmosferę w klasie, powinien pomagać słabszym uczniom i rozwijać uczniów bardziej utalentowanych, a ponadto cały czas się doszkalać.

Chcąc zagłosować na panią Jolantę Glinkę, należy wysłać SMS o treści MEWAWY.4 na numer 7155 (koszt 1,23 zł z VAT).

***

Pani Edyta Romanowska z Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi jest nauczycielem i wychowawcą od 9 lat. Pracuje z trudnymi wychowawczo klasami. Opiekuje się Szkolnym Klubem Wolontariatu. Jej współpracownicy mówią o niej, że jest odpowiedzialna, energiczna i łatwo nawiązuje kontakt z młodzieżą. Uczniowie dodają: "Według mnie pani Edyta Ro ma nowska jest idealną kandydatką do tego tytułu. Jest nie tylko świetną nauczycielką, ale przede wszystkim wychowawcą, który wie, jak rozmawiać z wychowankami, jak im pomóc, i ich wspiera"; "Zawsze nas wysłucha i pomoże. Możemy jej zaufać. Zawsze ma jakieś fajne pomysły, które pomagają nam w nauce".

Chcąc zagłosować na panią Edytę Romanowską, należy wysłać SMS o treści o treści MEWAWY.2 na numer 7155 (koszt 1,23 zł z VAT).

***

Kolejna finalistka to pani Iwona Rydlewska z Gimnazjum nr 112 im. Jana III Sobieskiego w Warszawie. Jest nauczycielką języka niemieckiego. Jej uczniowie twierdzą, że tak potrafi uczyć, że język nie ma przed nimi żadnych tajemnic. Prócz tego pani Iwona potrafi rozwiązywać niemal beznadziejne sprawy. Uczniowie mówią o niej m.in. "Pani Rydlewska jest bardzo ciepłą i niezwykle zabawną osobą, jak również dobrym wychowawcą i opiekunem mediatorów, jak również samorządu uczniowskiego".

Żeby oddać głos na panią Iwonę Rydlewską, trzeba wysłać SMS o treści MEWAWY.3 na numer 7155 (koszt 1,23 zł z VAT).

Finalistką naszego konkursu jest Urszula Kasiak, nauczycielka informatyki i techniki w gimnazjum w Sadownem w powiecie węgrowskim. Pracuje w zawodzie nauczyciela już 25 lat. Zanim zaczęła uczyć w gimnazjum, pracowała w szkole podstawowej i przedszkolu. Pani Urszula już po raz kolejny bierze udział w naszym konkursie - w 2009 roku w I edycji Wychowawcy Roku zwyciężyła w województwie mazowieckim. - To, że uczniowie i ich rodzice zgłosili mnie kolejny raz do konkursu, zobowiązuje - mówi nauczycielka i odpowiada, jaki powinien być, jej zdaniem, idealny wychowawca: - Powinien umieć nawiązać bezpośredni i dobry kontakt z uczniem oparty na wzajemnym szacunku i dialogu. Dobry wychowawca powinien poznać środowisko rodzinne ucznia, gdyż wiele problemów wywodzi się właśnie stamtąd. Dobry nauczyciel ma nie traktować wszystkich osób w klasie jednakowo; powinien dostrzegać także słabszych uczniów, zwracać się do nich z pytaniami i starać się wzbudzić ich zainteresowanie przedmiotem. A uczniowie, którzy zgłosili panią Urszulę do konkursu, w swoich uzasadnieniach pisali m.in.: "Pani Ula to wychowawca, który potrafi poprowadzić swoich podopiecznych, stara się pomagać i podtrzymywać na duchu, jak również doradzać w trudnych sytuacjach. Sam, gdy kiedyś zostanę nauczycielem, na pewno będę się wzorować na pani Uli"; "Bo nasza pani ma niesamowitą cierpliwość do nas. A my po prostu jesteśmy rozrabiakami".

Aby oddać głos w konkursie na panią Urszulę Kasiak, trzeba wysłać SMS pod numer 7155 o treści: MEWAWY.9. Koszt SMS-u to 1,23 z VAT.

***

Kolejna finalistka naszego konkursu Mariola Olejnik uczy przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Zgłosili ją do konkursu jej wychowankowie, którzy pisali w uzasadnieniach: "To najlepsza nauczycielka w naszej szkole! Zawsze służy pomocą i uczy nas, jak pomagać nie tylko w szkole, ale też poza nią. Sama niejednemu człowiekowi uratowała życie! Uczy PO i szkoli nas na wspaniałych ratowników życia!"; "Uważam że p. Olejnik w pełni zasługuje na miano wychowawcy roku, gdyż zawsze służy pomocą swoim uczniom, w każdej sytuacji można liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony p. Ma rioli. Angażuje się w akcje typu Szkoła bez Przemocy czy krwiodawstwa. Zachęca do wspierania innych"; "Pani Mariola to nauczyciel z powołania, w każdej sytuacji potrafi zrozumieć ucznia, wspomóc radą, zażartować, ale też dać umoralniający wykład. Pani Mariola jest autorytetem dla wielu z nas"; "Na przestrzeni całej mojej edukacji i buntu trwającego ładnych kilka lat, nikt nie potrafił poradzić sobie i dogadać się ze zbuntowaną nastolatką jak ona"; "Kobieta o anielskim sercu! Zawsze można na nią liczyć, pomocna dłoń, nie znam innego nauczyciela o dobrym podejściu do uczniów. Wielkie szczęście, że jest moją wychowawczynią!".

Żeby zagłosować w konkursie na Mariolę Olejnik , trzeba wysłać SMS pod numer 7155 o treści: MEWAWY.6. Koszt SMS-u to 1,23 z VAT.

***

Paweł Gawryjołek to jedyny mężczyzna w gronie nominowanych do nagrody. Pan Paweł jest nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 78 w Warszawie. Oto wybrane uzasadnienia jego nominacji: "Jest miłym i zabawnym nauczycielem. Rozmawia z uczniami jak najlepszy przyjaciel. Liczy się ze zdaniem uczniów"; "Ma poczucie humoru. Można się z Nim dogadać, jest miły, pomocny, daje dobre rady. No i uwielbia sport"; "Ma poczucie humoru. Można z nim pogadać, wszystko dokładnie wyjaśnia. Jest miły, nie pozwala na wyzywanie innych. Pomaga nam w naszych problemach na WF. Lubi sport, często gra z nami w piłkę".

Aby oddać głos w konkursie na Pawła Gawryjołka, trzeba wysłać SMS o treści MEWAWY.8 na numer 7155 (koszt 1,23 zł z VAT).

***

Kolejna finalistka naszego konkursu to Urszula Wróbel, nauczycielka z Gimnazjum nr 6 w Radomiu. Zgłaszający panią Urszulę uczniowie napisali: "Pani Urszula jest pedagogiem obdarzonym olbrzymią intuicją i cierpliwością niezbędną w wychowaniu młodzieży. To wychowawca z powołaniem do pracy z młodymi ludźmi. Obdarzają ją szacunkiem i zaufaniem"; "Nasza nauczycielka zawsze jest przygotowana i nie daje sobie wejść na głowę jak inni nauczyciele. Szanujemy ją, a ona nas, dlatego zgłaszam ją do konkursu. Mam nadzieję, że będzie więcej takich osób"; "Pani Ula to świetny nauczyciel, zawsze uśmiechnięty. Musi wygrać!"; "Pani Ula jest superbabką z mnóstwem pomysłów. Fajnie się z nią rozmawia o każdej sprawie".

Żeby zagłosować w konkursie na Urszulę Wróbel, trze ba wysłać SMS pod numer 7155 o treści: MEWAWY.10. Koszt SMS-u to 1,23 z VAT.

***

Monika Krajewska to nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. Do konkursu została zgłoszona przez swoich uczniów: "Serdeczna, kom pe tent na, zaangażowana w życie szkoły, uczniów. Skupia przy sobie dzieciaki. Warto powiedzieć, że jest inicjatorką wielu wydarzeń w życiu szkoły i gminy"; "Pani Monika ma dobry kontakt z dziećmi i jest przez nie bardzo lubiana, bardzo angażuje się w organizację wszelkich imprez dla dzieci na terenie szkoły oraz prowadzi wolontariat na rzecz biednych dzieci nie tylko z naszej szkoły"; "Pani Monika potrafi zainteresować uczniów otaczającą przyrodą. Poświęca im swój (często prywatny) czas. Ma ser ce tak wielkie, że z powodzeniem mieści w nim całą społeczność szkolną i nie tylko. Dzięki jej staraniom uczniowie rozwijają swoje zainteresowania".

Żeby zagłosować w konkursie na Monikę Krajewską, trzeba wysłać SMS pod numer 7155 o treści: MEWAWY.7. Koszt SMS-u to 1,23 z VAT.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

z
zuzanna P.
Czemu kiedy wysyłam smsa to jest niepoprawka treść, a wpisuję dokładnie to co jest podane?
Więcej informacji na stronie głównej PolskaTimes
Dodaj ogłoszenie