Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców, czyli tarcze 2.0 i 3.0

Partnerem cyklu jest Bank BNP Paribas
100 mld złotych dla firm na utrzymanie miejsc pracy czy trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS, to tylko niektóre elementy tarczy antykryzysowej 2.0 z której skorzysta nawet 670 tys. polskich przedsiębiorców. To jednak nie koniec rządowej pomocy, na horyzoncie jest już tarcza 3.0, a wraz z nią państwowe dopłaty do kredytów obrotowych i wsparcie konkretnych branż. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Choć w ostatnich miesiącach spodziewano się spowolnienia gospodarczego, nikt nie mógł przewidzieć tak wielkiego kryzysu, wywołanego pandemią. Z dnia na dzień stanęły całe sektory gospodarki. By powstrzymać bankructwa firm i masowe zwolnienia, niezbędna była pomoc państwa. O ile rozwiązania z pierwszej tarczy antykryzysowej były krytykowane za zbyt mały transfer środków bezpośrednio do firm, to już kolejne rządowe rozwiązania to miliardy złotych, które bezpośrednio wesprą płynność zagrożonych przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił pod koniec kwietnia Tarczę Finansową PFR dla firm i pracowników, skierowaną do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Na ratowanie miejsc pracy, zapewnienie płynności finansowe, produkcję, a nawet realizację planów inwestycyjnych firm przeznaczono aż 100 mld złotych. Z tej puli do mikro, małych i średnich podmiotów trafi 75 mld zł. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uratowanych ma zostać od 2 do 5 mln miejsc pracy.

To największy w historii Polski gospodarczy program ratunkowy ochrony miejsc pracy i wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw. Jego zaletą są dwie proste zasady – pomoc otrzymują przedsiębiorcy, którzy silnie odczuwają skutki pandemii koronawirusa, a ich przychody spadają w jednym miesiącu o co najmniej 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Co najważniejsze, aż 75 proc. kwoty subwencji po roku może być umorzona pod warunkiem, że firmy utrzymają działalność i zatrudnienie.

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i może wynosić do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw maksymalna kwota subwencji może wynieść 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o subwencje finansowe poprzez bankowość elektroniczną na stronie jednego z kilkunastu największych banków. Złożenie wniosku nie jest skomplikowane i nie wymaga żadnych zaświadczeń. Uzyskanie subwencji trwa 24 godziny, a wnioski można składać do końca lipca.

Jak poinformował w poniedziałek 4 maja Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, po pięciu dniach od uruchomienia tarczy finansowej, pomoc otrzymało blisko 27 tys. firm. Ponad 4 mld złotych trafiły na konta małych i średnich firm, z kolei mikroprzedsiębiorstwa zostały wsparte kwotą 1,5 mld zł.

Tarcza 3.0

30 kwietnia posłowie przegłosowali zmiany w kilkudziesięciu ustawach. Cały pakiet określany jest mianem tarczy antykryzysowej 3.0. Nowymi przepisami zajmie się teraz Senat, który najpewniej wprowadzi jeszcze swoje poprawki.

Więcej uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS

Zwolnieni z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj będą przedsiębiorcy, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 roku (powyżej 15 681 zł), ale ich dochód z tej działalności w lutym br. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Dodatkowo zwolnieni z opłacania składek zdrowotnych (na dwa miesiące - kwiecień, maj) będą przedsiębiorcy korzystający z tzw. „ulgi na start”, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia br.

Wsparcie dla przewoźników autobusowych

Wsparcie dla przewoźników autobusowych ma na celu utrzymanie funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach regularnych. Chodzi o czasowe (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku) zwiększenie dopłaty do kwoty deficytu jednego tzw. wozokilometra z 1 zł do 3 zł.

Lasy Państwowe nie pobiorą odsetek

W nowej tarczy przewidziano wsparcie dla sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania branży. Lasom Państwowym nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienia w płatnościach, a także kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

Miliony dla ARP

Dzięki dokapitalizowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach pomocy publicznej (np. pożyczki obrotowe).

Oprócz już uchwalonych przez Sejm ustaw, mowa jest już o kolejnych rozwiązaniach, które przygotował rząd.

Dopłaty do kredytów obrotowych

Posłowie zajmą się projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (obrotowych) udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

O tej propozycji mówiła niedawno wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa - wyjaśniała Emilewcz. W tym i w przyszłym roku na dopłaty zostanie przeznaczone po ok. 270 mln złotych. Pomocą zostaną objęte „zarówno małe i średnie firmy, jak i duże”. Wysokość dopłaty będzie różniła się właśnie w zależności od wielkości firmy.

Będzie łatwiej zmienić umowę

Zmiany mają zostać wprowadzone również w Prawie zamówień publicznych. Ich celem ma być uelastycznianie umów, tak aby w czasie epidemii możne je było zmieniać w prosty i bez kosztowy sposób.

Rząd zaproponował też rozwiązania, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się m.in.: zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych czy wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

„Nie” dla przejęć

Rząd zapowiedział także przepisy, które pozwolą na ochronę polskich firm przed przejęciem przez fundusze spoza Unii Europejskiej. Ma zostać utworzony katalog dziedzin o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

1000 plus na ratowanie polskiej turystyki

Wciąż nie są znane szczegóły bonu 1000 plus, którego celem ma być wsparcie polskiej branży turystycznej. Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że bon – finansowany przez państwo – byłby do wykorzystania np. w ośrodkach wypoczynkowych na terenie Polski.

Dodaj ogłoszenie