Kolejne etapy wspierania polskich przedsiębiorców. Od tarczy 3.0 do bonu turystycznego 1000 plus

Partnerem cyklu jest BANK BNP PARIBAS
Parlament zakończył w połowie maja prace nad tzw. tarczą antykryzysową 3.0. Ustawa, dzięki której więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, czeka na podpis prezydenta. Mowa jest już o kolejnych rozwiązaniach dla przedsiębiorców.

Trwa powrót do normalności, na nowo, choć nadal pod rygorem wielu sanitarnych obostrzeń, otwarto galerie handlowe, hotele, restauracje, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Gospodarcze skutki epidemii będą jednak odczuwane jeszcze przez długie miesiące. Rząd, by jak najwięcej firm uchronić przed upadkiem a pracowników przed zwolnieniami, wdrożył już szereg rozwiązań. Kolejne przegłosował niedawno Sejm. Chodzi o tzw. tarczę antykryzysową 3.0. Jakie rozwiązania wejdą już niedługo w życie?

Więcej uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS

Zwolnieni z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj będą przedsiębiorcy, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 roku (powyżej 15 681 zł), ale ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który składają wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Dodatkowo zwolnieni z opłacania składek zdrowotnych (również na dwa miesiące - kwiecień, maj) będą przedsiębiorcy korzystający z tzw. „ulgi na start”, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia. Jeśli przedsiębiorcy opłacili już składki, będą mogli liczyć na ich zwrot.

Miliony dla firm od ARP

Dzięki dokapitalizowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł przedsiębiorcy będą mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach pomocy publicznej (np. kredyty i pożyczki obrotowe czy leasing operacyjny).

Wsparcie dla przewoźników autobusowych

Pomoc dla przewoźników autobusowych ma na celu utrzymanie funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach regularnych. Chodzi o czasowe (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku) zwiększenie dopłaty do jednego tzw. wozokilometra z 1 zł do 3 zł.

Lasy Państwowe nie pobiorą odsetek

W trzeciej odsłonie tarczy antykryzysowej przewidziano wsparcie dla sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania branży. Lasom Państwowym nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienia w płatnościach, a także kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

Bez opłat na rzekach

Przyjęta przez Sejm tarcza 3.0 zwalnia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Ma to obniżyć koszty funkcjonowania sektora turystycznego, jak i armatorów.

W trakcie przygotowań są już kolejne rozwiązania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Dopłaty do kredytów obrotowych

Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii. Dopłaty miałyby być przyznawane maksymalnie przez 12 miesięcy.
O tej propozycji mówiła w kwietniu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa - wyjaśniała Emilewcz. W tym i w przyszłym roku na dopłaty zostanie przeznaczone po ok. 270 mln złotych. Pomocą zostaną objęte „zarówno małe i średnie firmy, jak i duże”. Wysokość dopłaty będzie różniła się właśnie w zależności od wielkości firmy.

Będzie łatwiej zmienić umowę

Zmiany mają zostać wprowadzone również w Prawie zamówień publicznych. Ich celem ma być uelastycznianie umów tak, aby w czasie epidemii możne je było zmieniać w prosty i bezkosztowy sposób.

Rząd zaproponował też rozwiązania, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się m.in. zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych czy wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek. Projekt przewiduje również zakaz potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, jeśli na należyte wykonanie umowy wpłynęły okoliczności związane z wystąpieniem epidemii COVID-19.

„Nie” dla przejęć

Rząd zapowiedział także przepisy, które pozwolą na ochronę polskich firm przed przejęciem przez fundusze spoza Unii Europejskiej. Ma zostać utworzony katalog dziedzin o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

1000 plus na ratowanie polskiej turystki

Nowy rządowy program 1000 plus, czyli tzw. bon turystyczny, został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Jego celem jest wsparcie polskiej branży turystycznej, szczególnie dotkniętej ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa.

W coraz bardziej precyzowanych założeniach bon turystyczny otrzyma od swojego pracodawcy każda osoba, zatrudniona na umowę o pracę. Jedyny dodatkowy warunek to zarobki poniżej średniego wynagrodzenia, czyli ok. 5200 zł brutto miesięcznie. 1000 plus ma być przyznawane co roku, na podobnych zasadach jak np. bony z okazji świąt.

Bon turystyczny ma być imienny i mieć formę przedpłaconej karty elektronicznej, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy oferujący usługi turystyczne posiadali terminale płatnicze. Będzie można zrealizować go jedynie w Polsce. Za 1000 zł będzie można wykupić nocleg, ale i usługi dodatkowe w hotelu, np. spływ kajakowy. W tym roku bon będzie w 90 proc. sfinansowany z budżetu państwa, a 10 proc. będzie wkładem własnym pracodawcy.

Program tylko w tym roku ma pochłonąć z budżetu państwa 7 mld zł. Datę startu nowego programu i dodatkowe szczegóły w najbliższych dniach ma przedstawić Ministerstwo Rozwoju.

Dodaj ogłoszenie