Już w środę w symbolicznym miejscu - Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, znajdującym się na terenie Kopalni „Wujek” - odbędzie się finał V edycji ogólnopolskiego konkursu ''Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii''. W tym roku 16 trzyosobowych drużyn ze szkół z całej Polski będzie rywalizować ze sobą, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Laureaci otrzymają promesy indeksów na wymarzone studia stacjonarne na najlepszych polskich uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, Gdańskim, Śląskim i Wrocławskim

Tematyką konkursu jest historia lat 1970 – 1990. Skierowany jest do uczniów drugich klas liceum i trzecich technikum z całej Polski. W pięciu edycjach „Olimpiady Solidarności” wzięło udział ponad 15 tys. uczniów z całej Polski. Do udziału w tegorocznej odsłonie konkursu zakwalifikowało się ponad 3 tysiące uczestników z 400 szkół Polski. W kwietniu 48 finalistów etapu wojewódzkiego wzięło udział w warsztatach studyjnych w Gdańsku, przygotowujących ich do egzaminu finałowego w Katowicach.

16 trzyosobowych drużyn będzie rywalizować ze sobą, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny jest wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej. Przebieg konkursu oceniać będzie pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Eislera.

Zwycięzcy Olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN. Nagrodami pieniężnymi oraz publikacjami IPN zostaną uhonorowani też nauczyciele, których podopieczni zostaną laureatami. Do szkół, z których pochodzić będą nagrodzeni uczniowie, trafią statuetki V edycji.