Najczęściej wskazywaną firmą oferująca „chwilówki” jest Provident Polska. 57 proc. Polaków, pytana o firmę chwilówkową, była w stanie przywołać́ jej nazwę̨ spontanicznie. 41 proc. wskazało ją jako pierwszą. Provident ma zdecydowaną przewagę̨ we wszystkich grupach podziałowych – wynika z ankiety PBS na zlecenie Rejestru Firm Pożyczkowych.

Marka Provident jest zdecydowanie najczęściej wskazywana przez respondentów pytanych o nazwy firm chwilówkowych. Marka uzyskała wyraźnie więcej wskazań w grupach wiekowych 25-39 oraz 40-59 lat ( po 62 proc.) w porównaniu do pozostałych grup wiekowych.  Najbardziej rozpoznawalna jest wśród mieszkańców miast do 50 tys. (62 proc.).

Wyniki są o tyle zastanawiające, że w przekazie publicznym Provident podkreśla, że nie jest firmą chwilówkową, uzasadniając to faktem oferowania pożyczek o minimum 30-tygodniowym okresie spłaty.

Z badania jednak wynika, że konsumenci nie dostrzegają tej różnicy i traktują Providenta jako flagowego przedstawiciela sektora firm chwilówkowych. Provident utożsamiany jest z „chwilówkami” 3 razy częściej, niż druga najpopularniejsza na podstawie wskazań, konkurencyjna marka.

Drugą najbardziej rozpoznawalną marką w badaniu są polskie „Kredyty-Chwilówki” z Tychów, które samodzielnie wskazuje 22 proc. ankietowanych. Podobnie jak Provident, marka „Kredyty-Chwilówki” jest częściej wskazywana przez osoby w wieku 25-39 lat.

W badaniu niewielu ankietowanych potrafiło wskazać nazwy internetowych firm pożyczkowych, pomimo intensywnych kampanii reklamowych tych firm. Zdecydowanej większości respondentów określenie „chwilówka” kojarzy się z pożyczką uzyskiwaną w tradycyjny sposób, czyli w placówce lub domu klienta, niż z mikropożyczką internetowa, spłacana za pośrednictwem rachunku bankowego.

Serwis Wonga.com wskazało 18 proc. ankietowanych, a Vivus.pl 14 proc. osób, które wzięło udział w badaniu PBS. W przeciwieństwie do liderów zestawienia, gdzie znajomość marki rozkłada się równomiernie, w przypadku firm internetowych można wskazać charakterystyczny profil klienta.

Co czwarty ankietowany z wyższym wykształceniem zna markę Wonga.com. Wśród osób z wykształceniem zawodowym lub podstawowym, wskaźnik ten wynosi 12,5 proc. Podobna tendencja dotyczy marki Vivus.pl. W obu przypadkach znajomość marki wśród osób aktywnych zawodowo jest niemal dwukrotnie wyższa, niż wśród bezrobotnych.

Blisko 25 proc. badanych nie potrafiło samodzielnie przywołać nazwy jakiejkolwiek firmy oferującej „chwilówki”. Większe trudności z podaniem nazw odnotowano wśród niepracujących zawodowo (37 proc.), niekorzystających z Internetu (40 proc.) i osób po 60 roku życia (46 proc.). Respondenci przywoływali najczęściej jedną firmę̨ pożyczkową (36 proc.), zaś co piąty podał dwie. Większą znajomość firm związanych z „chwilówkami” zaobserwowano w grupie wiekowej 25-39, gdzie co czwarty badany wymienił dwie firmy, a 23 proc. - trzy lub więcej.