Główny Urzad Statystycznyny opublikował komunikat na temat cen towarów i usług.

GUS informuje w swoim komunikacie, że deflacja w lipcu wyniosła 0,7 proc. rok do roku. Deflacja miesiąc do miesiąca wyniosła 0,1 proc. -Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie spadki cen żywności (o 1,2 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,5 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,27 pkt proc. i 0,13 pkt proc. Wzrosty cen w zakresie transportu (o 1,0 proc.), łączności (o 1,6 proc.), a także zdrowia (o 1,5 proc.) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc. i po 0,08 pkt proc. - napisano w komunikacie.