Gospodarka najgorsze ma za sobą a firmy korzystają z kolejnych programów wsparcia

Partnerem cyklu jest Bank BNP Paribas
Według podanych przez Kancelarię Premiera wyliczeń na 9 czerwca, tylko za pośrednictwem Tarczy Finansowej na konta mikro, małych, średnich firm trafiło już 47,45 mld zł. Z pomocy programu, który dysponuje w sumie 75 mld zł, skorzystało 252 tys. firm. Rząd szacuje, że pozwoliło to obronić 2,42 miliona miejsc pracy.

3 wersje Tarczy Antykryzysowej

W Polsce udało się uzgodnić z Komisją Europejską warunki udzielania, wartego 25 mld zł, komponentu Tarczy Finansowej przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób.

To dane dotyczące tylko Tarczy Finansowej, a w życie weszły już trzy kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej, a rząd nadal pracuje nad kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców i aktualizuje już wprowadzone przepisy. Pomoc otrzymują osoby, które przez pandemię straciły pracę i przedsiębiorcy – od samozatrudnionych do wielkich przedsiębiorstw – na utrzymanie płynności w firmach i obronę miejsc pracy.

Z najnowszych wydarzeń, na froncie obrony polskiej gospodarki przed skutkami pandemii trzeba też odnotować coraz szerszy strumień wsparcia dla firm, pochodzący z funduszy europejskich. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie uruchomiła nabór wniosków w konkursie dla średnich firm na „dotację dla środków obrotowych”. W puli jest 2,5 mld zł, przekierowanych na zapewnienie bieżącej płynności firmom z programów Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia.

Pożyczka Płynościowa pomoże firmom wyjść z kryzysu

Za kilkanaście dni ruszy kolejna edycja cieszącej się wielkim powodzeniem wśród firm Pożyczki Płynnościowej z pulą 500 mln zł. Co ważne, w ślad za tymi rozwiązaniami własne działania, wzorowane na wymienionych programach, ale adresowane do mikro i małych firm, także do samozatrudnionych, podejmować będą w najbliższych tygodniach marszałkowie województw, uruchamiając duże środki z unijnych programów regionalnych.

Dzięki między innymi tym działaniom eksperci szacują, że mimo skrajnie trudnych warunków ekonomicznych, zauważalna jest już poprawa sytuacji. Potwierdzają to dane dotyczące wznawiania prowadzenia działalności gospodarczej - od końca kwietnia do końca maja tego roku zdecydowało się na to 28,7 tys. firm. To ponad dwa razy więcej niż liczba zawieszanych działalności w tym samym okresie i pierwszy wzrost od początku epidemii.

Z jakimi problemami zmagają się firmy?

Problemy, z jakimi zmagają się obecnie przedsiębiorcy, to nadal znaczne zmniejszenie liczby zamówień, brak dostępu do surowców oraz ich bardzo wysokie ceny. Do tego dochodzą zatory płatnicze i wzrost kosztów finansowych czy problemy związane z ograniczonym działaniem urzędów i sądów.

Przedsiębiorcy zbyt długo czekają też na decyzję o wsparciu, a sama procedura uzyskiwania pomocy jest często zbyt skomplikowana – taki wniosek wynika z badań Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej.

Spośród branż najgorsza sytuacja panuje nadal w usługach dla ludności. W dużej mierze stało się tak, ponieważ właśnie branże z sektora usług najbardziej dotknęły restrykcje wprowadzone przez rząd, a ich stopniowe luzowanie to decyzje z dosłownie ostatnich tygodni.

Gospodarkę dotyka też załamanie popytu. Polacy mniej kupują, a w branżach transportowej czy eventowej działalność w zasadzie zamarła. Dużą niewiadomą jest także szeroko rozumiana branża turystyczna, która w dalszym ciągu czeka na szczegóły „odmrażania” i ostateczne rozwiązania zapowiadanego przez rząd i prezydenta bonu turystycznego.

Jak wynika z badania BCC, wśród działań, jakie podjęli, aby przetrwać, najczęściej wskazywane – aż w 74 proc. - jest wykorzystanie rezerw kapitałowych.

Równie popularnym zabiegiem była rezygnacja lub częściowe ograniczenie usług obcych. Z kolei ponad połowa przedsiębiorców zdecydowała się na wysłanie pracowników na zaległe urlopy.

Wiele wskazuje też na to, że od strony płynnościowej sytuacja przedsiębiorstw nie wygląda już najgorzej. Przełom nastąpił pod koniec kwietnia, kiedy zaczęła obowiązywać Tarcza Finansowa PFR, co obrazują podane na wstępie dane o jej skuteczności.

Które firmy mogły rozwinąć skrzydła?

Ponadto jest wiele branż, którym sprzyja koniunktura wywołana walką z pandemią, najwięcej po stronie sektora produkcyjnego. Firmy, które szybko potrafiły dostarczyć wszelkiego rodzaju półprodukty, do tej pory importowane z Chin, nie mają powodów do narzekań. Równie dobrze radzą sobie producenci środków sanitarnych i odzieży ochronnej. Z kolei branża informatyczna zyskuje na zwiększonym zapotrzebowaniu na sprzęt, usługi i oprogramowanie do pracy zdalnej.

Niemal jedna czwarta firm przyznaje, że albo nie umie określić, kiedy uda im się osiągnąć sytuację finansową sprzed pandemii, albo będzie to czas dłuższy niż najbliższy rok - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

To obrazuje, jak bardzo sytuacja kryzysowa była dotkliwa dla polskich przedsiębiorstw i jak mocno wpłynęła na ich kondycję biznesową. Jednak niemal co trzecia firma w tym samym badaniu przyznaje, że końcówka roku to będą te miesiące, w których będą w stanie powrócić na poziomy sprzed wybuchu pandemii i zamrożenia gospodarki. To pozwala mieć nadzieję na szybki i udany powrót do nowej normalności.

Dodaj ogłoszenie