Fundusze Ipopema TFI pokazały wzrosty w 2020 roku

Materiał informacyjny Ipopema TFI
I półrocze 2020 roku to okres zmienności na rynkach finansowych, będący wynikiem pandemii oraz nieoczekiwanych zmian w gospodarkach wielu państw. Niemniej jednak zarządzający funduszami akcji spółek wzrostowych, medycznych i innowacyjnych potrafili wypracować bardzo dobre wyniki. Przykładem mogą być fundusze Ipopema TFI Lumen Medycyny i Innowacji FIZ (fundusz zamknięty), który od początku roku zarobił 18,6 proc., w 12 miesięcy 35 proc., a stopa zwrotu za 3 lata to 47 proc. Wśród funduszy otwartych blisko 10 proc. wzrost zanotował Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO). Dobre wyniki wypracowali zarządzający funduszami obligacji korporacyjnych.

Wyniki funduszy z oferty Ipopema TFI

Strategia zarządzających Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO), polegająca na grze na spadki cen akcji, okazała się skuteczna (wzrost 9,6 proc.). Fundusz, jak zresztą większość z oferty Ipopema TFI, jest dostępny dla inwestorów indywidualnych.

Podobnie skuteczna okazała się strategia wykorzystania potencjału zagranicznych rynków w obszarze e-commerce, sektora IT, branży farmaceutycznej i biotechnologii. Fundusze Ipopema Globalnych Megatrendów oraz Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ, skierowane do inwestorów indywidualnych – klientów czołowych instytucji finansowych, osiągnęły ponadprzeciętne zyski w swoich grupach. Ipopema Globalnych Megatrendów SFIO to fundusz otwarty (jego aktywa to 20 mln zł), który w 2020 r. zyskał 13,7 proc., a w rok ponad 20 proc.

Dostępność zagranicznych rynków dla klientów jest od kilku lat priorytetem IPOPEMA TFI. Uczestnicy funduszy zyskali ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp inwestorów indywidualnych był wcześniej utrudniony. Chcemy być w czołówce polskich TFI, które dostarczają polskim inwestorom możliwości inwestycyjne w najlepsze jakościowo i pod względem wzrostu spółki zagraniczne. Zagraniczne aktywa pozwalają na większą płynność funduszy, co jest istotnym aspektem dla inwestorów dbających o bezpieczeństwo inwestycji – podkreśla Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI.

Solidnymi wynikami w I półroczu mogą się pochwalić także fundusze dłużne. Wśród polskich najlepszy był Ipopema Obligacji Korporacyjnych z wynikiem 1,4 proc.

Fundusze obligacji korporacyjnych po gwałtownej przecenie, z którą mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu, powinny przynieść inwestorom w najbliższych kwartałach atrakcyjne stopy zwrotu. Obecnie jest dobry moment w cyklu, by wejść na rynek obligacji korporacyjnych. Pojawiło się na nim wiele okazji. W najbliższych kwartałach nadal spodziewamy się bardzo przyzwoitych stóp zwrotu ze względu na dalsze zawężanie się (obecnie szerokich) spreadów na rynku obligacji korporacyjnych. Wyniki z funduszy z tej kategorii powinny w najbliższym czasie bić na głowę swoją stopą zwrotu zyski z depozytów czy nawet z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych - Bogusław Stefaniak, szef rynku obligacji, Ipopema TFI.

Dziś, z portfelem aktywów przekraczającym 51 mld złotych* IPOPEMA TFI jest największym towarzystwem na rynku funduszy niepublicznych i stabilnym partnerem dla klientów wielu instytucji Private Bankingu w Polsce.

*Dane za Analizy Online (Maj2020)

Dodaj ogłoszenie