Erasmus+ to szansa dla polskich studentów. Co obejmuje nowy budżet na lata 2021 – 2027?

Materiał informacyjny FRSE
Popularny i ceniony Erasmus + otrzymuje 28, 2 miliardów euro na finansowanie projektów realizowanych w latach 2021 – 2027. Na ten moment czekali wszyscy, którzy pracują na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji w Europie. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie nowy budżet dla najbardziej znanego programu edukacyjnego na kontynencie.

W ten sposób może rozwijać się dalej jeden z najbardziej udanych projektów europejskich, o którego wyjątkowości świadczy zasięg – obejmuje on 33 państwa i jest dostępny także dla krajów z nim stowarzyszonych.

Nowe środki przyczynią się bez wątpienia do dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Erasmusa+, który od lat cieszy się uznaniem zarówno środowisk akademickich, jak i wszystkich prywatnych i publicznych podmiotów angażujących się we
wdrażanie nowoczesnych metod edukacji.

Z zadowoleniem przyjmuję uruchomienie nowego programu Erasmus+, który udowodnił, że jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Będzie on nadal oferował możliwości edukacji setkom tysięcy Europejczyków i beneficjentom z krajów stowarzyszonych. - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas

Erasmus+ to korzyści dla całego sektora edukacji

Uruchomienie nowego budżetu to zastrzyk energii dla całej edukacji europejskiej.
Informacja o przyznaniu nowych środków dla programu Erasmus + cieszy przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, szkół, kolegiów kształcących i szkolących nauczycieli, ośrodków edukacji dorosłych.

Beneficjentami nowego budżetu są także podmioty prowadzące kształcenie i szkolenia zawodowe. Nie można nie wspomnieć tu o studentach. W środowiskach akademickich Erasmus+ ma swoich oddanych zwolenników. Dla nich nowe środki finansowe są gwarancją odbywania staży i praktyk za granicą, także w formule online.

Co dodatkowo istotne, środki przyznane Erasmusowi+ na najbliższe lata pozwolą na włączenie do procesów edukacji tych, którzy na co dzień doświadczają problemu społecznego wykluczenia, w tym osób mieszkających na obszarach wiejskich. Na wsparcie mogą też liczyć osoby zaangażowane w rozwijanie współpracy transgranicznej – jest to, aż 10 mln Europejczyków w każdym wieku.

Priorytety na lata 2021 -2027: technologie cyfrowe, ekologia, włączenie społeczne i wspieranie demokracji

 • Nowy budżet pozwala na realizację priorytetów, które towarzyszą programowi Erasmus+ od początku jego działania. Nabrały one szczególnego znaczenia w ostatnich latach. Program realizowany w oparciu o nowe środki budżetowe będzie więc kładł nacisk na:

  Zwiększanie udziału nowoczesnych technologii w procesach edukacyjnych i propagowanie mobilności w kształceniu. Pandemia uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia.

  Dla rozwoju kompetencji cyfrowych Program Erasmus+ ma od lat duże znaczenie i kolejny raz gwarantuje wysoką jakość szkoleń odbywanych m.in. przy zastosowaniu platform: eTwinning i School Education Gateway.

  Dzięki nowemu budżetowi, program umożliwi rozwijanie zdolności cyfrowych zarówno młodzieży, jak i dorosłym. Ze szczególnym uwzględnieniem osób zmagających się z wykluczeniem społecznym.

 • Rozwijanie inicjatyw ekologicznych, inicjowanie działań na rzecz klimatu i pogłębianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Nowe środki pozwolą realizować projekty zwiększające świadomość kwestii środowiskowych i umożliwiają działania związane z łagodzeniem kryzysu klimatycznego.

  Unia Europejska zyskuje więc poważne narzędzie wsparcia dla promocji idei ekologicznych, które zawarte są w strategii nazywanej Europejskim Zielonym Ładem

 • Promowanie działań, które służą wzmacnianiu idei demokratycznych. Program Erasmus+ będzie więc wspierał wszelkie idee i projekty związane ze wzmacnianiem kultury demokratycznej i podstawowych idei demokracji. Misją programu na nowe lata staje się podnoszenie świadomości wspólnych wartości europejskich i praw podstawowych.

Erasmus + to stabilność procesów nauczania

Zadowolenia związanego z przyjęciem nowego budżetu na realizację programu Erasmus+ nie kryje dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce – instytucji, która od lat koordynuje wdrażanie programu w naszym kraju.

Ubiegły rok był ważnym momentem w historii programu Erasmus+. Pandemia zaburzyła procesy edukacyjne; kształcenie zdalne stało się normą dla milionów studentów i nauczycieli na całym świecie.

Studenci zostali pozbawieni możliwości uczestnictwa w życiu akademickim, międzynarodowa wymiana zamarła. Mimo to, Erasmus+ starał się podtrzymywać stabilność systemów kształcenia i to mu się w dużej mierze udało. Informację o przyznaniu nowych środków, przyjmuję z autentyczną radością.

Zatwierdzony budżet oznacza dalsze wspieranie systemów kształcenia i szkolenia, co w czasach pandemii ma szczególne znaczenie. Jestem przekonany, że program pomoże przyspieszyć wprowadzanie nowych praktyk, które poprawią jakość kształcenia w całej Europie.

Erasmus+ czas na składanie wniosków!

Co dalej? Odpowiedź jest oczywista: wszystkie organizacje publiczne i prywatne zajmujące się edukacją i szkoleniami mogą składać wnioski i ubiegać o finansowanie własnych projektów. A więc każdy podmiot publiczny lub prywatny działający na obszarze edukacji i sportu może ubiegać się już o wsparcie.

Wnioskowanie odbywa się przy pomocy Narodowych Agencji programu Erasmus+, które mają siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem.

W Polsce koordynacją procesu wnioskowania zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wszelkie informacje na temat wnioskowania znajdują się pod adresem: erasmusplus.org.pl

Wszyscy zainteresowani zaproszeni są także do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny. Podczas wydarzenia nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw edukacyjnych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:30 w formule online.

Dodaj ogłoszenie