Egzamin zawodowy 2019 KLUCZ ODPOWIEDZI egzaminu zawodowego w...

  Egzamin zawodowy 2019 KLUCZ ODPOWIEDZI egzaminu zawodowego w technikach i szkołach zawodowych

  Stefan Kowlaski

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Egzamin zawodowy 2019
  Egzamin zawodowy 2019 w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej
  1/8

  Przejdź do
  galerii zdjęć

  ©Lucyna Nenow / Polska Press

  Egzamin zawodowy 2019 WSZYSTKIE ZAWODY PYTANIA I ODPOWIEDZI 10 stycznia 2019 uczniowie oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników zdają część pisemną egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. U nas znajdziesz KLUCZ ODPOWIEDZI egzaminu zawodowego, jaki opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin zawodowy obejmuje sto kilkadziesiąt profesji.

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019. ODPOWIEDZI CKE  Wyniki egzaminu zawodowego 10 stycznia 2019. Odpowiedzi, arkusze CKE oraz informacje o pytaniach i zadaniach - czekają na nie uczniowie szkół zawodowych, policealnych oraz techników. Egzamin zawodowy to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i weryfikacja poziomu wiadomości i umiejętności zdobytych w toku nauczania, dlatego absolwenci oczekują z emocjami na wyniki.

  ZOBACZ KONIECZNIE
  Egzamin zawodowy ARKUSZE 2019 pytania i odpowiedzi na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 10.01.2019


  Egzamin zawodowy 2019 - tu znajdziecie klucz odpowiedzi


  Formuła 2017:

  AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
  AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  AU.22 Obsługa magazynów
  AU.26 Projektowanie fryzur
  AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  AU.36 Prowadzenie rachunkowości
  AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
  AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
  AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
  AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
  AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
  AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
  BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
  BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
  EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
  EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
  MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
  MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
  MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
  RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
  ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
  TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
  TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

  EGZAMIN ZAWODOWY KLUCZE ODPOWIEDZI 2019
  Formuła 2012:

  A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
  A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
  A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
  A.18 Prowadzenie sprzedaży
  A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
  A.22 Prowadzenie działalności handlowej
  A.23 Projektowanie fryzur
  A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
  A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
  A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
  A.29 Obsługa klientów i kontrahentów
  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
  A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  A.36 Prowadzenie rachunkowości
  A.39 Pełnienie wachty morskiej i portowej
  A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
  A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
  A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
  A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
  A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  A.55 Drukowanie cyfrowe
  A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
  A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych
  A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
  A.60 Wykonywanie badań analitycznych
  A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
  A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
  A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego
  A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
  A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego
  A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
  B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
  B.02 Wykonywanie robót drogowych
  B.05 Montaż systemów suchej zabudowy
  https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/klucze_stary/2019_1/b_06_2019_01_X_k.pdf
  B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
  B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
  B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  B.15 Wykonywanie robót ciesielskich
  B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
  B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
  B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
  B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
  B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
  B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
  B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
  B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
  B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
  B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
  E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
  E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
  E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
  E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
  E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
  E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
  E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
  E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
  E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
  E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
  E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
  E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
  E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
  M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
  M.04 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów
  M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
  M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
  M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
  M.32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
  M.33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych
  M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
  M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
  M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
  M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
  M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
  M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
  M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
  R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
  R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
  R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
  R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
  R.14 Użytkowanie zasobów leśnych
  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
  R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
  R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni
  R.20 Szkolenie i użytkowanie koni
  R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
  S.04 Montaż nagrań dźwiękowych
  S.05 Realizacja nagrań studyjnych
  T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
  T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
  T.06 Sporządzanie potraw i napojów
  T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
  T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
  T.09 Wykonywanie usług kelnerskich
  T.10 Organizacja usług gastronomicznych
  T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
  T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
  T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
  T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
  Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
  Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  Z.03 Ochrona osób i mienia
  Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych
  Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
  Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
  Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
  Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
  Z.17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
  Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
  Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
  Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
  Egzamin zawodowy 2019


  Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, zdający musi uzyskać określoną ilość punktów:‎
  • trzeba zdobyć co najmniej 50 % punktów tzn. minimum ‎‎20 punktów) z części pisemnej, a ponadto
  • co najmniej 75 % punktów z części praktycznej


  Egzamin zawodowy 2019: ZASADY


  Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut - składa się na nią test, zawierający 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie to 4 możliwości wyboru, ale tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin zawodowy w formie pisemnej może być zdawany z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

  Część praktyczna egzaminu zawodowego to natomiast 120-240 minut weryfikacji umiejętności uczniów, która według niektórych jest o wiele większym wyzwaniem niż egzamin teoretyczny.

  Po uporaniu się z egzaminem zawodowym ze wszystkich kwalifikacji, wchodzących w obręb danego zawodu i po zdobyciu odpowiedniego poziomu wykształcenia następuje uzyskanie dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe.

  Egzamin zawodowy 2019 - harmonogram

  Egzamin zawodowy 2019 podzielony został na dwie sesje: zimową i letnią. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej

  Etapy egzaminu zawodowego 2019:  Sesja 1. 2019 Zima (styczeń - luty 2019)
  • Część pisemna egzaminu zawodowego - 10.01.2019
  • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model d - 9.01.2019
  • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model w, wk i dk - od 11.01.2019 do 16.02.2019


  Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)
  • Część pisemna egzaminu zawodowego - 18.06.2019
  • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model d - 17.06.2019
  • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model w, wk i dk - od 21.06.2019 do 4.07.2019
  • Sesja egzaminu zawodowego wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 maj)
  Egzamin zawodowy 2019: Kryteria oceny


  Aby zdać egzamin zawodowy, przystępujący do niego absolwenci szkół, muszą spełnić następujące kryteria, związane z oceną:
  • część pisemna egzaminu zawodowego - należy uzyskać min. 50% punktów możliwych do uzyskania
  • część praktyczna egzaminu zawodowego - należy uzyskać min. 75% punktów możliwych do uzyskania


  POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:
  Sylwester z Polsatem na Stadionie Śląskim  Dni wolne w 2019 roku


  Czytaj treści premium w Polsce Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (15)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  TEST PISEMNY TECHNIK FARMACJI

  MARZENA (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  PROSZĘ O PRZESŁANIE TESTU EGZAMINACYJNEGO Z 10.01.2019 TECHNIK FARMACJI Z KLUCZEM marzena.lawska@wp.pl

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  wielka prośba

  Hcaos (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Witam czy ktoś jest w stanie wysłać mi zdjęcia testu M 39 chodzi mi o wszystkie pytania hcaos1987@gmail.com

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  a22

  a22 (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  ma ktoś arkusz do kwalifikacji a22?

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Z.09 terapia zajeciowa

  Ksterina (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Ma ktos odpowiedzi do Z.09? Terapia zajeciowa ?

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Odpowiedzi

  ;) (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Odpowiedzi znajdziecie na Twitterze


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Odpowiedzi

  ;) (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Na cke

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  T.11

  WON (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  Jest już prawie 22:30! a nadal nie mogę sprawdzić odpowiedzi!
  Won z tego internetu, spać, jutro szkoła!!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  ,

  , (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Da ktoś linka do odpowiedzi?

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  LOL

  lol (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4

  LOL.
  ludzie wyłączcie te komputery w końcu ktoś inny też chce sprawdzić, a nie od 2 godzin siedzicie. spać.XD

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  NIE DZIALA

  Porazka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 1

  Klucze wcale sie nie wczytują. Na stronie ciagle wystepuja blad. Po co cos takiego dodawac??


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  .

  . (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 1

  Beda dzialac, po prostu serwery sa przeciazone :)


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Nie

  wolodyjowski (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  nie chodzi o serwery pod podanymi adresami zrodlowymi nie ma plikow

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  egzamin odpowiedzi

  muuniz22 (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 22

  łapcie tutaj są już arkusze razem z odpowiedziami do wszystkich kwalifikacji :) ps. strona CKE jakoś zamula

  chomikuj24.pl/7163fd6d


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  nie pobierac tego gowna

  hackerman (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  jak wyzej

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  wirus

  IT (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4

  Nie pobierajcie tego :)

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nie przegap

  Wideo