Z najnowszego monitoringu Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że od poczatku liberalizacji rynku do końca lipca br. dostawcę energii elektrycznej zmieniło już 146,6 tys. firm oraz ponad 349,9 tys. gospodarstw domowych.

Wakacje nie osłabiły tempa zmian na rynku dystrybucji energii elektrycznej. Zmianą dostawcy prądu jest zainteresowanych coraz więcej konsumentów oraz przedsiębiorstw. Tylko w lipcu na zmianę dystrybutora energii elektrycznej zdecydowało się ponad 6,2 tys. gospodarstw domowych oraz 2,4 tys. przedsiębiorstw, wynika z comiesięcznego monitoringu prowadzonego przez URE.


Każdy końcowy odbiorca energii elektrycznej ma prawo dokonać wyboru sprzedawcy. Informacje o sprzedawcach działających na terenie dystrybutora, do którego sieci konsument jest przyłączony dostępne są u tego dystrybutora.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne dystrybutorzy zobowiązani są do udostępnienia na swoich stronach internetowych listy sprzedawców działających na ich terenie, tzn. takich, którzy mają zawarte z dystrybutorem Generalne Umowy Dystrybucji (GUD). Z listy tej konsument może dokonać wyboru sprzedawcy. Jeśli konsument wybierze sprzedawcę spoza listy, to będzie musiał poczekać aż sprzedawca zawrze GUD z dystrybutorem. Szczegółową procedurę zmiany sprzedawcy zawiera regulamin, który musi być dostępny u każdego dystrybutora. Zmiana sprzedawcy polega, w pierwszej kolejności, na zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym, wybranym przez odbiorcę energii sprzedawcą. Następnie, konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy sprzedaży.

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym dostawcą energii możliwe jest też za pośrednictwem nowego sprzedawcy, wybranego przed odbiorcę.

Zmiana sprzedawcy nie może powodować zakłóceń w ciągłości dostarczania energii elektrycznej i obniżenia parametrów dostarczanej energii elektrycznej oraz jakości świadczonych usług w zakresie jej dostarczania.