Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony. Co warto wiedzieć podczas epidemii koronawirusa? [31.03.2020 r.]

Anna Bartosiewicz
Anna Bartosiewicz
winters/ Pixabay.com
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy prawie na pewno zostanie wydłużony. Aktualnie trwają prace nad przedłużeniem okresu jego pobierania. To oficjalna informacja potwierdzona przez ZUS. Zobacz, jak uzyskać świadczenie i kiedy wnioskować o zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy najpewniej będzie można pobierać dłużej niż przez 14 dni, a świadczenie będzie przysługiwać po 25 marca. Początkowo szkoły i przedszkola miały być zamknięte do 25 marca, ale teraz wiadomo, że pozostaną nieczynne minimum do 14 kwietnia, kiedy to ma się skończyć przerwa wielkanocna. Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem uczniów, rodziców i nauczycieli, stacjonarne zajęcia dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży zostały zawieszone. Nauka ma być kontynuowana zdalnie.

- Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r. - poinformował ZUS.

Z ostatniej chwili! W sobotę 28 marca o 6.20 rano Sejm uchwalił ustawy nazywane pakietem antykryzysowym. Wiemy już na jaką pomoc może liczyć pracownik na etacie, zleceniobiorca, osoba na umowie o dzieło, samozatrudniony prowadzący działalność gospodarczą i mikrofirmy czyli takie, w których pracuje do dziewięciu osób. Chcesz poznać szczegóły, po prostu kliknij w ten tekst.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach
Rodzic, który wystąpił już o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (maksymalnie na okres 14 dni), po 25 marca może wystąpić o jego przedłużenie. Do czasu wejścia w życie ustawy oświadczenia o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8. roku życia można składać na takich samych zasadach jak dotychczas. Wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie miał wpływu na liczbę przysługujących dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego. Oświadczenia (wnioski) o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca zostaną jednak rozpatrzone dopiero po nowelizacji ustawy.

Wypłatę zasiłku opiekuńczego warunkuje złożenie dodatkowych dokumentów. Wśród nich powinny się znaleźć:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A
  • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (decyzja z 20 marca zostanie potraktowana jako decyzja o nieprzewidzianym zamknięciu placówki)

Koronawirus w Polsce vs. zmiany w prawie (obowiązkowa praca ...

Na podstawie nowelizacji ustawy z dn. 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r. wniosek o zasiłek opiekuńczy, związany z decyzją z 20 marca o zamknięciu placówek edukacyjno-dydaktycznych, będzie traktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres nowego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni.

- Zasiłek opiekuńczy zapewniony specustawą ma charakter dodatkowy w stosunku do zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie dotychczasowych przepisów - przypomina Adam Kraszewski, radca prawny z kancelarii Gessel.

Nie tylko przez zamknięte restauracje kupujemy teraz więcej warzyw i owoców, ale i dlatego, że są najbardziej dostępne i najmniej drożeją. Jednak to się może zmienić i na Wielkanoc zabraknie bananów, a w maju i czerwcu będzie kłopot z krajowymi nowalijkami - dlaczego? Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Przez koronawirusa musimy unikać większych skupisk ludzkich. Zakazane są spotkania w grupach powyżej dwóch osób (nie dotyczy to rodzin i osób zamieszkujących wspólne gospodarstwa domowe). Z domu wolno wychodzić tylko w celu załatwienia ważnych potrzeb życiowych, np. po zakupy, do apteki, do pracy czy w celu przyniesienia sprawunków bliskim.

Placówki edukacyjno-wychowawcze zostały zamknięte na mocy specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Polska nie chce popełnić błędu Włoch oraz innych państw, które nie podjęły bardziej zdecydowanych kroków, aby przeciwdziałać epidemii koronawirusa. Specustawa daje ministrom właściwym ds. oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki możliwość czasowego ograniczenia lub zawieszenia placówek edukacyjno-oświatowych. W obliczu pandemii zrozumiałe jest, że pracujący rodzice zastanawiają się, jak będzie wyglądała ich przyszła praca.

Koronawirus a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczeni rodzice, którzy muszą zostać w domu ze względu na konieczność osobistej opieki nad dzieckiem, mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły. Taka zapomoga nie będzie miała wpływu na limit 60 dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego.

Nie tylko przez zamknięte restauracje kupujemy teraz więcej warzyw i owoców, ale i dlatego, że są najbardziej dostępne i najmniej drożeją. Jednak to się może zmienić i na Wielkanoc zabraknie bananów, a w maju i czerwcu będzie kłopot z krajowymi nowalijkami - dlaczego? Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Koronawirus a zasiłek opiekuńczy (1. alternatywa)

Statystyki zmieniają się z dnia na dzień, a niebawem możemy spodziewać się kolejnych obwieszczeń. W dalszym ciągu pracownicy, którzy są zmuszeni przerwać pracę ze względu na konieczność zajęcia się dzieckiem, mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Co prawda zasiłek opiekuńczy wynosi jedynie 80% podstawy wymiaru zasiłku, pozwala on jednak zapewnić dziecku opiekę przez dwa miesiące. Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się rodzice, którzy nie mają w domu odpowiednich warunków do pracy zdalnej, a nie mogą zlecić opieki nad dzieckiem osobom bliskim. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że na poważne skutki działania koronawirusa najbardziej są narażeni seniorzy.

Koronawirus a praca zdalna (2. alternatywa)

Pracodawcy zaczynają rozumieć, że sytuacja jest poważna. Wiele sklepów i zakkładów jest nieczynnych, niektóre placówki handlowe zmieniły godziny pracy, a wybrane duże sieci ograniczyły liczbę osób mogących przebywać w sklepie, np. redukując dostępność koszyków. Niestety nie wszyskie punkty przestrzegają zasad, zgodnie z którymi klienci powinni zachować minimum 1,5 odstępu od pozostałych osób na terenie sklepu. Problem występuje zwłaszcza w małych sklepach.

Kwarantanna domowa a sytuacja pracowników i osób samozatrudn...

Pracę zdalną rozpoczęli pracownicy tak prestiżowych spółek, jak Amazon, Facebook, Google czy Microsoft. Mniej restrykcyjnie do pracy zdalnej podchodzą właściciele mniejszych firm. Często zostawiają oni swoim pracownikom możliwość wyboru w kwestii miejsca pracy. Wobec zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem w komunikacji publicznej warto jednak zapytać o szefa o pracę zdalną.

- Pracownik może też rozważyć porozumienie się z pracodawcą w kwestii pracy zdalnej. Jeżeli charakter pracy pozwala na jej świadczenie w warunkach home office, to może się to okazać korzystnym wyjściem dla każdej ze stron - radzi Adam Kraszewski. - Ze względu na podjęcie decyzji o przedłużeniu okresu zamknięcia placówek oświatowych, specustawa zostanie znowelizowana, a okres, za jaki przysługuje dodatkowy zasiłek, przedłużony - dodaje ekspert.

Koronawirus a praca. Sprawdź, jakie prawa i obowiązki ma pra...

Praca zdalna może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku rodziców starszych dzieci, które są w stanie samodzielnie zorganizować sobie czas, natomiast rodzice maluchów mogą wykonywać ją naprzemiennie tak, aby jeden rodzic pracował, a drug w tym czasie opiekował się dzieckiem.

Koronawirus a zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy (3. alternatywa)

Pojawia się pytanie, jakie prawa mają nauczyciele, opiekunowie i wykładowcy, którzy nie pójdą do pracy ze względu na odwołanie zajęć. Pracownicy kin, muzeów czy obiektów sportowych także mogą zastanawiać się, jak będzie wyglądała ich praca w niedalekiej przyszłości. O ile nauka może odbywać się przez internet, o tyle zarabianie na biletach czy wejściówkach stała się znacznie trudniejsze.

- Jeśli pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, a nie może tego robić nie ze swojej winy, mówimy o tzw. przestoju. Osoba zatrudniona zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia. W przypadku zamykania placówek oświatowych i instytucji kultury, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją - uspokaja Adam Kraszewski.

Z ostatniej chwili! W sobotę 28 marca o 6.20 rano Sejm uchwalił ustawy nazywane pakietem antykryzysowym. Wiemy już na jaką pomoc może liczyć pracownik na etacie, zleceniobiorca, osoba na umowie o dzieło, samozatrudniony prowadzący działalność gospodarczą i mikrofirmy czyli takie, w których pracuje do dziewięciu osób. Chcesz poznać szczegóły, po prostu kliknij w ten tekst.

Koronawirus a zmiana obowiązków w pracy (4. alternatywa)

Alternatywą dla pracodawców może być zlecenie pracownikom wykonywania innych obowiązków niż dotychczas. Taka forma zajęć wydaje się realna w przypadku pracy szkół, organizacji meetupów, warsztatów, a nawet - konferencji. Organizacja spotkań online, z wykorzystaniem takich aplikacji, jak Zoom, pozwala ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do minimum.

- Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną, odpowiednią pracę, za którą pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie, np. zlecić prowadzenie zajęć online czy wysyłanie uczniom wcześniej przygotowanych prezentacji - podpowiada Adam Kraszewski.

Koronawirus a dwa dni na opiekę nad dzieckiem (5. alternatywa)

Pracownicy mogą skorzystać z jeszcze jednego, skromnego rozwiązania, które pozwala wygospodarować dodatkowy czas zajęcie się dziećmi. Są to tzw. dwa dni na opiekę nad dzieckiem, które wliczają się do czasu pracy (przysługuje za nie wynagrodzenie). Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy w każdym roku kalendarzowym rodzicowi co najmniej jednego dziecka do 14. roku życia przysługuje zwolnienie od pracy przez łączny okres dwóch dni (lub 16 godzin).

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem można wykorzystać w całości lub w częściach, ale tylko jednorazowo. Jeżeli jeden z rodziców wyczerpie limit 16 godzin, drugiemu nie będą już przysługiwały dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Co więcej, niewykorzystane dni nie przechodzą na następny rok, a ich wymiar nie zwiększa się w przypadku posiadania większej liczby dzieci. Powinni o tym pamiętać rodzice, którzy usiłują na nowo zorganizować swój czas w obliczu zmian związanych z koronawirusem.

Zbliża się pora na przejście z czasu zimowego na letni. Czy to już w tę niedzielę, a jeśli nie, to w którą? A może już w ogóle nie przestawiamy czasu? Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię - oznacza to, że epidemia koronawirusa jest zjawiskiem globalnym, a liczba zachorowań na COVID-19 może wzrosnąć w tym samym czasie na różnych obszarach geograficznych. 12 marca znany był już pierwszy, śmiertelny przypadek zakażenia COVID-19 w naszym kraju, a 20 marca ogłoszno stan epidemii w Polsce. Liczba osób zakażonych i ofiar śmiertelnych koronawirusa rośnie. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że 18 marca w prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia, po raz pierwszy w historii nie stwierdzono ani jednego nowego przypadku zachorowania.

FLESZ: Zasiłek z tytułu koronawirusa od ZUS i pracodawcy

Wideo

Materiał oryginalny: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony. Co warto wiedzieć podczas epidemii koronawirusa? [31.03.2020 r.] - Strefa Biznesu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 70

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Witam, mój syn jest niepełnosprawny , leżący z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym 25 lat. Decyzja Wojewody tak jak żłobki i szkoły zamkniecie placówki ŚDS . Jak zawsze zapomina się o osobach najsłabszych, proszę powiedzieć co mamy z mężem zrobić oboje pracujemy. Pisze wszędzie ... nikt nie potrafi pomóc , odpowiedzieć.. przecież mamy politykę prorodzinną . Takie osoby nie zagłosują po prostu są zbędne. Tylko ja zawsze pracowałam nigdy nie poszłam po zasiłki gdzie uczciwość . Moje dziecko nie weźmie sobie samo kanapki , nie włączy telewizora ... żenada. Piszą o nowelizacji ustawy, kiedy ? Dla ciekawości osoby dorosłe niepełnosprawne na cały rok mogą być 14 dni chore - tyle należy mi się opieki. Nie wiem czy ktoś rozumie sytuację i problem, ale kiedy syn choruje to jest minimum 2 - 3 tygodnie...o czym mówimy . Zawsze czujemy się ludźmi gorszej kategorii ..

G
Gość

Mój 9letni syn zostaje sam w domu od godz 5.00 do ok.14.30 -15.00 bo pracuje w markecie i MUSZE zostać nadgodziny bo tak każą ....zadzwonić mogę do niego tylko na 15minutowej przerwie ok godz 11.00 ...Jak zadzwoni do mnie odebrać nie mogę jak jestem na kasie i czy ktoś się pyta czy dziecko jest bezpieczne czy da sobie radę , czy coś zje bo przecież nie może sobie piecyka gazowego zalonczyc żeby sobie coś ciepłego zjeść ...za sprzęt elektroniczny też nie jest nikt pewien ...więc pytam się CO Z PRAWEM

" ODPOWIEDZIALNY RODZIC " Ale karę to szybko nam rodzicom można wlepic czy do sadu rodzinnego oddać .....

Odpowiedzialność karna rodziców za brak należytej opieki

nad dzieckiem

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa karnego oraz prawa wykro-

czeń penalizują bezpośrednio lub pośrednio niektóre przejawy narusze-

nia obowiązków rodzicielskich35 i przewidują możliwość pociągnięcia

rodziców lub opiekunów do odpowiedzialności za brak należytej opieki

nad dzieckiem, którego skutkiem może być narażenie dziecka na niebez-

pieczeństwo.

G
Gość
24 marca, 12:12, Gość:

Może należałoby powrócić do tematu zwiększenia wieku do lat 12 problem nie zniknął a wszędzie już cisza co my mamy rodzice dalej robić z tymi dziećmi ????? Dochodzą zdalne nauczania uważacie ze dziecko 9 nawet 11 lat może samo siedzieć 10 godzin w domu ???? To jest chore naprawdę

24 marca, 12:43, Gość:

Witam, może jakaś petycja?

Gdzieś trzeba nagłośnić problem, zebrać ludzi i uderzyć do rządzących.

To jest chore, że Nas rodziców z tym samych zostawili!

Banda part@czy serio!

24 marca, 13:46, Gość:

Dokładnie zgadzam się minimum do 12 r. z. Powinno być to prawo opieki. Mam syna co miesiąc temu skończył 8 lat. Jest w pierwszej klasie. Co mam z nim zrobić?

24 marca, 15:36, Ewelina:

Trzeba się upominać. Pisać na FB do premiera , gdzie się da.

26 marca, 18:05, Gość:

Piszę wszędzie gdzie się da. Nawet media chciałam zainteresować tym tematem. Powiem tak wszyscy mają ten temat w nosie. A my rodzice powinniśmy się zwolnić z pracy to może dostaniemy wsparcie z państwa. Paranoja

Ja już napisałam maila w tej sprawie do rady ministrów i zero cisza. Może się jakoś nie wiem zgadamy i nagłośnimy tą sprawę. Co mi po 2 dniach opieki na zdrowe dziecko wg kodeksu jak pandemia sie w ciągu 2dni nie skończy.

Agata

G
Gość

Sądze, że tych próśb i tak nikt nie wysłucha. Nie wiem gdzie to można nagłośnić... też mam problem z córką, bo przecież z dziadkami mamy kontakty ograniczyć do minimum. BEZMYŚLNY RZĄD.

J
Joanna
23 marca, 15:51, Gość:

Moja córka kończy 2 kwietnia 8 lat i co mam zrobić? Jak szkoła jest zamknięta do świąt... A zasilek mi już od 3 nie przysługuje.

25 marca, 12:25, Gość:

Będziesz miała ten sam problem co mają od 16 marca rodzice dzieci powyżej 8 lat - weź urlop

26 marca, 18:05, Gość:

Na urlop musi wyrazić zgodę pracodawca. Mój nie wyraził i jestem w lesie.

Pracuje w hurtowni farmaceutycznej i u mnie w pracy urlopy wręcz wstrzymali ponieważ teraz mamy utarg. Zostawiam 8 latka pod opieką 9latki - tak smieszne ale co mam zrobić skoro opieka mi się nie należy ponieważ syn skończył 8 lat tydzień temu.

J
Joanna

W innych krajach Europy rodzice mają opiekę płatną nad dziećmi do lat 12. Nasz Rząd udaje, że nie widzi problemu, bo do tej pory to się sprawdzało. Drogi rządzie do tej pory nie było PANDEMII w Polsce!!! Narażacie nasze dzieci na niebezpieczeństwo i w dobie lekcji online na negatywne oceny i nie klasyfikację. Bo dziecko od 8 roku życia nie podłączy sobie samo sprzętu i nie będzie uczestniczył w lekcjach elerningowych. Narażacie naszych rodziców którzy powinni sami siebie chronić a muszą plopoekowac się naszymi dziecku. Obudźcie się teraz bo Pandemia minie a my za krzywdę naszych dzieci wam podziękujemy podczas wyborów. Może my rodzice dzieci do lat 12 mamy wyjść na ulicę?

G
Gość
23 marca, 15:51, Gość:

Moja córka kończy 2 kwietnia 8 lat i co mam zrobić? Jak szkoła jest zamknięta do świąt... A zasilek mi już od 3 nie przysługuje.

25 marca, 12:25, Gość:

Będziesz miała ten sam problem co mają od 16 marca rodzice dzieci powyżej 8 lat - weź urlop

Na urlop musi wyrazić zgodę pracodawca. Mój nie wyraził i jestem w lesie.

G
Gość
24 marca, 12:12, Gość:

Może należałoby powrócić do tematu zwiększenia wieku do lat 12 problem nie zniknął a wszędzie już cisza co my mamy rodzice dalej robić z tymi dziećmi ????? Dochodzą zdalne nauczania uważacie ze dziecko 9 nawet 11 lat może samo siedzieć 10 godzin w domu ???? To jest chore naprawdę

24 marca, 12:43, Gość:

Witam, może jakaś petycja?

Gdzieś trzeba nagłośnić problem, zebrać ludzi i uderzyć do rządzących.

To jest chore, że Nas rodziców z tym samych zostawili!

Banda part@czy serio!

24 marca, 13:46, Gość:

Dokładnie zgadzam się minimum do 12 r. z. Powinno być to prawo opieki. Mam syna co miesiąc temu skończył 8 lat. Jest w pierwszej klasie. Co mam z nim zrobić?

24 marca, 15:36, Ewelina:

Trzeba się upominać. Pisać na FB do premiera , gdzie się da.

Piszę wszędzie gdzie się da. Nawet media chciałam zainteresować tym tematem. Powiem tak wszyscy mają ten temat w nosie. A my rodzice powinniśmy się zwolnić z pracy to może dostaniemy wsparcie z państwa. Paranoja

M
Matka 2 dzieci 8.5 i 9.5

Debile je...ne!!!! A co z dziećmi po 8r.z????

Już są dorosłe czy jak??????

W D....E ma m taka ustawę!!!!!

A
Aga

To po prostu jest niesprawiedliwe, mój syn ma 10 lat i nie mogę dostać zasiłku pomimo tego że place ZUS 25 lat a cholerna Ukraina siedzi w domu na dupach i biorą kasę na dzieci!!! Wstyd i nic więcej!!

G
Gość

A co z dziećmi które mają już 8 lat? Czy takie dziecko ma zostać samo w domu na 10 godzin, zrobić samodzielnie lekcje a potem ugotować sobie obiad? A co z dziećmi które jeszcze do tego wszystkiego mają orzeczenie np. autyzm, ADHD i in. Czy ktoś pomyślał co zrobić w takim przypadku?

M
Matka
26 marca, 9:32, Gość:

Co z rodzicami którzy muszą chodzić do pracy a mają dzieci w wieku 11 lat które zostawiają bez opieki? Czy mam iść na L4 - opiekę nad zdrowymi dziećmi, czy lekarz to wypisze?

26 marca, 13:22, Jusryna:

Podłączam się do pytania.

Dokładnie tak!!! Co z naszymi dziećmi w wieku od 8 lat'?????

G
Gość

Jestem zmuszona zostawić 9-letniego syna w domu na pastwę losu. Siedzi sam a ja mogę zapomnieć o urlopie. Mój mąż jest daleko i nie może wrócić. Gratuluję polskim politykom. A i jeszcze brawo za pomysł nauki online wracam zazwyczaj wieczorem i ok 19 poświęcamy godzinkę bo na więcej nie mam siły. Ktoś sprytny ogarniał tą specustawę Brawo

J
Jusryna
26 marca, 9:32, Gość:

Co z rodzicami którzy muszą chodzić do pracy a mają dzieci w wieku 11 lat które zostawiają bez opieki? Czy mam iść na L4 - opiekę nad zdrowymi dziećmi, czy lekarz to wypisze?

Podłączam się do pytania.

G
Gość

Co z rodzicami którzy muszą chodzić do pracy a mają dzieci w wieku 11 lat które zostawiają bez opieki? Czy mam iść na L4 - opiekę nad zdrowymi dziećmi, czy lekarz to wypisze?

Dodaj ogłoszenie