Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź, gdzie możesz zagłosować

Do wyborów pozostało

 • 00dni
 • 20godz.
 • 06min.
Odwiedź serwis wyborczy 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kolejna zmiana. Wiemy, co będzie z pieniądzmi za opiekę nad dziećmi w wakacje

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Jeśli np. przedszkole zostanie otwarte, ale nie będzie mogło zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku będą mieli również ci rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka. Krzysztof Kapica / Polska Press
Mocą Tarczy kryzysowej 4.0 o kolejne trzy tygodnie, aż do 28 czerwca został wydłużony okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Co ważne, mogą z niego korzystać rodzice dzieci, którzy nie zdecydują się wysyłać ich do otwartych już przedszkoli, żłobków czy szkół. We wtorek 23 czerwca prezydent podpisał ustawę i już nic nie stoi na przeszkodzie. by ZUS wypłacił zaległe pieniądze. Na tym jednak nie koniec dobrych wieści dla rodziców, bo jest już zapowiedź kolejnych przedłużeń wsparcia w tej formie - także na wakacje. Do kiedy?

To pewne: mocą obecnie obowiązującego prawa dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał dłużej - nawet do 28 czerwca. Choć od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola, to tylko co dziesiąta dziecko do nich trafiło, bo rodzice wolą nie ryzykować ciągle wysyłania dzieci do większych skupisk rówieśników i dorosłych.

W czwartek 25 czerwca ministerstwo rodziny zapowiedziało, że okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Rodzice, którzy nie mogą lub nie chcą oddać małych dzieci do żłobka lub przedszkola mogą się obiegać o zasiłek w tej formie nawet do 12 lipca! Zaraz potem ukazało się stosowne rozporządzenie Rady Ministrów.
Podobnie ma być teraz. Najpierw w czwartek 9 lipca co prawda minister pracy zapowiedziała, że to już koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ale zaraz potem - pod naciskiem premiera - zmieniła zdanie.

Z OSTATNIEJ CHWILI! Rząd zapowiada wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie czyli aż do 26 lipca!

W czwartek 4 czerwca Sejm uchwalił ustawę tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0, która m.in. uprawnia rząd do wydłużenia okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nawet do 28 czerwca. Ustawa trafiła do Senatu i w piątek 19 czerwca ponownie została uchwalona przez Sejm. Będzie obowiązywać dopiero po podpisie prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Tymczasem zaczyna się już ostatni tydzień czerwca. Co z pieniędzmi?

Kto czyta, nie błądzi! Kliknij!

Uchwalona ustawa zakłada przedłużenie okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Teraz końcową datą będzie 28 czerwca. Określono w niej także, że ustawodawca będzie mógł w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego, niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.
Poprzednio dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony decyzją rządu do 14 czerwca.

Zasiłek 28 czerwca - 12 lipca: podstawa prawna

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 12 lipca na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1108).
Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

Kto czyta, nie błądzi! Kliknij!

 • w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19,
 • w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Jak wcześniej informował ZUS, mimo niezakończonego procesu legislacyjnego, rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca zarówno do ZUS, jak i do płatników składek (pracodawców, zleceniodawców).

Płatnicy składek, który wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.

Urlopy 2020. To musisz wiedzieć. Kliknij!

Teraz ZUS komunikuje:

Uchwalona przez Sejm 19 czerwca br. ustawa wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24 czerwca br. ale z mocą obowiązującą od 25 maja br.
Zgodnie z przepisami, ubezpieczonym - rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego - przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19,
w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Wnioski złożone przed 24 czerwca br

.
Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [2], z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów.

Kto czyta, nie błądzi - kliknij!

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Nowe przepisy z 4 czerwca

Uchwalona przez Sejm ustawa z 4 czerwca br. wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

 • Ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link dio strony zewnętrznej) lub braku mozliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19,
 • w przypadku otwarcia tych placówek, w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.
 • Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Warto wiedzieć, kliknij!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Rozpatrywanie wniosków

Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego (ustawa została przekazana do Senatu), rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i płatników składek (pracodawców, zleceniodawców). Płatnicy składek, który wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zobacz jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy - kliknij w link niżej na odpowiednią stronę w ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

Jeśli przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.
Źródło: ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382).

Warto wiedzieć, kliknij!

Dodatkowy zasiłek: aktualne zasady

Ważna informacja – zasiłek przysługiwał będzie również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia np. żłobka nie zdecydują się posłać dziecka do placówki. To samo dotyczy ewentualnego otwarcia szkół dla dzieci z klas I-III - rodzice nie będą mieli przymusu wysyłania dziecka do szkoły.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Co ważne, jeżeli np. żłobek zostanie otwarty, ale nie będzie mógł zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku będą mieli również ci rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Warto wiedzieć, kliknij!

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.
– W ten sposób dajemy rodzicom wybór i możliwość samodzielnego podjęcia decyzji. Ci, którzy chcą lub muszą wrócić do pracy, będą mogli posłać dziecko do znowu działającej placówki. Rodzice, którzy się na to nie zdecydują, będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kliknij, to warto przeczytać!:

Od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Od 26 marca br. dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Kto czyta, nie błądzi - kliknij!

Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustalane są tylko na okres wskazany w oświadczeniu (wniosku). Jeżeli ubezpieczony chce otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejny okres musi ponownie złożyć oświadczenie wskazując w nim ten kolejny okres

Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów (przed 31 marca br.) złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku według poprzedniego wzoru, nie muszą go składać ponownie według nowego wzoru. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za wskazany w oświadczeniu okres.

Osobom, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres wskazany w tym wniosku. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Ważne dla rodziny - Kliknij!:

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Ważne dla Twoich pieniędzy, przeczytaj!:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 856)
Na podstawie art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjikryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.
§ 2. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.
§ 3. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782),która podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.

Najnowsze - kliknij i przeczytaj!

Materiał sponsorowany. Za zakupy zapłać telefonem lub zegarkiem

Wideo

Materiał oryginalny: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kolejna zmiana. Wiemy, co będzie z pieniądzmi za opiekę nad dziećmi w wakacje - Strefa Biznesu

Komentarze 2

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone ze względu na ciszę wyborczą i zostanie włączone po jej zakończeniu.

Podaj powód zgłoszenia

W
Wyborca

Do Was studenciki, niezłych przekrętów musiały narobić Wasze tatuśki i mamuśki, że tak wspieracie Trzaskowskiego, człowieka, który nawet nie umiałby pokierować taczką, musiałby mieć do niej pomocników. Ludzie niedowidzący bardziej widzą, ludzie głusi, bardziej słyszą niż Wy studenciki. Prawdziwi studenci, wierzymy w Was, że nie dacie się oślepić i nie staniecie się głuchymi na głosy ludzi, którzy Was ostrzegają, którzy doznali cierpienia przez takich jak Trzaskowski. Warszawa jest tego przykładem. Nigdy nie umiał sobie poradzić i nie starał się. Jest to po prostu leń. Sam jego chód to pokazuje. Oprawcy Polski czekają tylko na jego prezydenturę, bo wiedzą jaką jest osobą.

G
Gość

Czy w końcu ktoś kompetentny odpowie , napisze , wytłumaczy co z żołnierzami zawodowymi którzy zostali wykluczeni i nie należy się im dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Pytam o przypadek gdzie oboje rodziców jest żołnierzami zawodowymi

Co z nami ? Zamknięto żłobki i od 6 marca musieliśmy radzić sobie „ jakos „ bo jak to nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi

Czy ktoś w końcu nam to wyjaśni ? Nie posiadamy już z mężem ani jednego dnia opieki z 60-u w roku

Dodaj ogłoszenie