Najlepiej wynagradzaną grupą zawodową w Polsce są lekarze - wynika z „Diagnozy społecznej 2015 r.”. Przeciętny doktor zarabia 5,5 tys. zł netto. Medycy znaleźli się na szczycie listy zarobkowej obejmującej 50 zawodów. Ich dochody wzrosły o niemal tysiąc złotych w stosunku do 2011 r. Dla porównania pielęgniarki i położne zarabiają średnio 2,4 tys. na rękę.

Ministerstwo Zdrowia przeanalizowało zarobki lekarzy zatrudnionych na etatach w szpitalach. Najwięcej zarabiają ordynatorzy i ich zastępcy – wynagrodzenie zasadnicze brutto 5.103 zł plus dodatki (łącznie 11.267 zł brutto). Dalej na liście plasują się lekarze z II stopniem specjalizacji – wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.342 zł plus dodatki (łącznie 7.919 zł brutto).

Lekarz z I stopniem specjalizacji może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze 3.648 zł brutto plus dodatki (łącznie – 6.710 zł brutto).

Z kolei lekarz bez specjalizacji zarobi odpowiednio 3.247 zł brutto plus dodatki (łącznie –  5.457 zł brutto). Jak podaje resort zdrowia, informacje o zarobkach lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę pochodzą z danych ankietowych od 627 dyrektorów szpitali z całego kraju.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane za I połowę 2014 r. dotyczące zarobków rożnych grup zawodowych w sektorach prywatnym i państwowym. Według nich w pierwszym półroczu 2014 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 817 zł. Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiali średnio o 22 proc. więcej niż pracownicy sektora prywatnego. Z badania GUS wynika, że zarobki lekarzy, pielęgniarek i położnych w państwowej i prywatnej służbie zdrowia niewiele się od siebie różnią. Jedynie stomatolodzy i diagności laboratoryjni zarabiają więcej w państwowym sektorze. Ponad 80 proc. pielęgniarek i położnych zarabia poniżej 3900 zł. Około 17 proc. zarabia w przedziale 3900 – 5840 zł. W tej grupie zawodowej prawie nie występują wyższe zarobki. Diagności laboratoryjni zarabiają nieco lepiej. Mniejszy odsetek zarabia poniżej 3900 zł. Około 29 proc. ma zarobki w przedziale 3900 – 5840 zł. Część zarabia też w wyższych przedziałach – ok. 9 proc. od 5840 do 7800 zł, a 5 proc. powyżej 7800 zł. Znacznie lepiej zarabiają stomatolodzy. Niecała połowa zarabia do 3900 zł. 25 proc. ma zarobki w przedziale 3900 – 5840 zł. Nieco ponad jedna czwarta dentystów ma też zarobki powyżej 5840 zł. Najlepiej zarabiającą grupą są lekarze. Zaledwie 20 proc. zarabia poniżej 3900 zł. Około 50 proc. zarabia w przedziale 3900 – 7800 zł. Zaś 30 proc. zarabia powyżej 7800 zł. Średnia płaca w służbie zdrowia to 3895,72 zł. Powyżej średniej krajowej zarabia 80 proc. lekarzy i zaledwie 20 proc. pielęgniarek i położnych. Badanie GUS uwzględnia wyłącznie zarobki z umów o pracę.

Diagnoza Społeczna jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy badamy gospodarstwa domowe oraz wszystkich dostępnych ich członków, którzy ukończyli 16 lat.

Projekt uwzględnia w jednym badaniu wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków - zarówno ekonomiczne (np. dochód, zasobność materialną, oszczędności, kredyty), jak i pozaekonomiczne (np. edukację, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny. Odzwierciedla to także skład Rady Monitoringu Społecznego, czyli głównych jego autorów, oraz zespołu zaproszonych przez Radę ekspertów. Tworzą te gremia ekonomiści, demograf, psycholog, socjologowie, specjalista od ubezpieczeń, znawca ekonomiki zdrowia i statystycy.