Nawet tysiąc złotych może kosztować rodziców skompletowanie wyprawki dla ucznia. Rządowa pomoc w tym względzie obejmie nielicznych. 700 zł na podręczniki i pomoce szkolne i kolejne 270 na opłaty w szkole, w tym komitet rodzicielski, ubezpieczenie, obiady w szkole i zdjęcie do legitymacji. To, jaki wyliczyli eksperci finansowi firmy Aviva średni koszt wyposażenia ucznia na rozpoczynający się za 1,5 tygodnia rok szkolny.

W hipermarketach specjalne półki wypełnione szkolnymi przyborami stoją już od początku sierpnia, ale to teraz zaczyna się wokół nich prawdziwe oblężenie. Nieco mniej wydatków czeka w tym roku rodziców uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów. Bo ci uczniowie dostaną od ministerstwa darmowy komplet podręczników i ćwiczeń do wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii. Jak podaje MEN dzięki temu w tym roku w kieszeniach rodziców zostanie ponad 300 mln zł.

- Dotacja na ucznia I klasy gimnazjum wynosi 250 zł na podręczniki plus 25 zł na zeszyt ćwiczeń. W przypadku czwartoklasistów dotacja wynosi 140 zł plus 25 zł na ćwiczenia - wyjaśnia Mariola Kiełboń z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


- To dyrektorzy decydują jakie podręczniki zostaną kupione w ramach tej kwoty. Dodam, że są one własnością szkoły, która udostępnia je uczniom - dodaje. To oznacza, że jeśli uczniowie je zniszczą lub zgubią, koszty będą musieli pokryć rodzice. Własnością ucznia jest jedynie zeszyt ćwiczeń. To kolejny etap reformy oświatowej, która zaczęła się w ubiegłym roku. Do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Ile konkretnie na Podkarpaciu na razie nie wiadomo, bo nie wszystkie gminy wysłały jeszcze do kuratorium wnioski o dotacje. Na 160 brakuje około 35 wniosków. - Gminy mają czas do końca sierpnia i na pewno zdążą, bo codziennie sporo ich do nas przychodzi - mówi Mariola Kiełboń. - Podręczniki będą w szkołach 1 września, a jeśli gdzieś zabraknie, rezerwy mamy w kuratorium - zaznacza.

Ale darmowe podręczniki to nie jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć rodzice. W ramach rządowego programu Wyprawka szkolna” dofinansowania w wysokości od 225 zł do 770 zł otrzyma w tym roku 8905 uczniów z ponad 27 tys. uprawnionych. Wśród nich są ci z III klasy podstawówki, IV technikum, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, a także niepełnosprawni. Łączna kwota tej dotacji to ponad 2,3 mln zł. Dostaną ją rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 574 zł, ale te borykające się z trudną sytuacją życiową: chorobą, wielodzietnością, przemocą. W zbliżającym się roku szkolnym naukę zaczną dzieci z dwóch roczników, czyli 6- i 7-latki. Na Podkarpaciu to w sumie 34715 maluchów. Uczniowie klas I-III będą uczyć się z kolejnych części opracowanego przez MEN Naszego elementarza”. W sumie w regionie od września w ławkach zasiądzie 356 866 tys. przedszkolaków i uczniów. Pracę zacznie 44,5 tys nauczycieli.