Co komornik może zabrać z wynajmowanego mieszkania – wyjaśnia Rafał Wojtyna

Artykuł sponsorowany
Aktywne postępowanie komornicze to przede wszystkim ogromny stres i trudności. Wiele osób ma też poważne wątpliwości co do praw komornika, czyli tego, co może, a czego nie może on robić według obowiązującego prawa. Przepisy dość jasno określają granice postępowania egzekucyjnego, jednak warto znać swoje prawa i obowiązki. Dowiedz się, jak wygląda kwestia zajmowania majątku, jeśli mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu.

Wynajmowane mieszkanie a postępowanie komornicze
Kwestia wynajmu mieszkania i związanych z tym wątpliwości w związku z egzekucją długu dotyczy bardzo wielu osób. Sprawa zajęcia komorniczego jest bowiem prosta, kiedy dłużnik jest właścicielem zamieszkiwanego lokalu. Co jednak robić, jeśli tylko go wynajmuje, a większość sprzętów się w nim znajdujących należy nie do niego, a do właściciela nieruchomości?
Na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika. Odpowiedź w tym przypadku jest prosta: tak.

W przypadku rozpoczęcia egzekucji komorniczej komornik ma prawo – na podstawie tytułu wykonawczego, jaki uzyskał od wierzyciela – do wejścia do mieszkania dłużnika.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że pojęcie "mieszkania", do którego ma prawo wejść komornik należy rozumieć szeroko; będą do niego należały nie tylko lokale mieszkalne, ale także lokale użytkowe, nie tylko stałe mieszkanie dłużnika, ale też wynajęte do czasowego pobytu. Zarządzenie otworzenie mieszkania dłużnika powinno poprzedzać wezwanie dłużnika do otworzenia mieszkania.

W związku z powyższym, dla komornika istotne jest aktualne miejsce zamieszkania dłużnika, a nie miejsce, w którym jest on zameldowany czy posiada prawo własności– wyjaśnia ekspert Rafał Wojtyna z Warszawy. – Komornik może wejść do każdego lokalu, jeśli ma poważne podejrzenie, że może tam znajdować się majątek dłużnika. Analogicznie może zająć również należące do niego ruchomości – dodaje.

Co więcej, w myśl powszechnie obowiązujących przepisów, komornik ma prawo wejść na posesję lub do domu właściciela (dłużnika) również pod jego nieobecność i przeszukać jego rzeczy oraz mieszkanie i schowki, jeśli cel egzekucji tego wymaga.

Czy komornik może zabrać z wynajmowanego mieszkania rzeczy należące do jego właściciela?

Komornik wchodzi do mieszkania, aby dokonać zajęcia ruchomości dłużnika, które mogą posłużyć do spłaty jego zadłużenia. Oznacza to, że komornik nie bada stanu prawnego ruchomości, ale ma obowiązek stwierdzenia, czy dłużnik daną rzeczą „włada”. Nie jest zatem ważne, czy zajęte rzeczy są własnością dłużnika. Komornik bowiem przystępując do zajęcia nie jest uprawniony ani zobowiązany do sprawdzania, czy dłużnik jest właścicielem rzeczy, użytkownikiem, czy właścicielem rzeczy jest osoba trzecia. Stwierdza jedynie, czy dłużnik faktycznie ruchomością włada.

Władanie jest pojęciem zaczerpniętym z kodeksu cywilnego, i oznacza tyle, że władający daną rzeczą korzysta z niej, używa jej. Może to zrobić, gdy rzecz znajduje się w jego mieszkaniu, garażu, magazynie lub innym miejscu zajmowanym przez niego nawet wspólnie z innymi osobami, na przykład z członkami rodziny. Komornik może więc przyjąć, że rzecz jest co najmniej we współposiadaniu dłużnika i to już upoważnia go do dokonania jej zajęcia. Nie jest to w żaden sposób działanie bezprawne, albowiem reguluje je powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Komornik sądowy, ze wszystkich możliwych do zastosowania środków egzekucyjnych powinien stosować te, które są najmniej uciążliwe dla zobowiązanego. Ponadto, co równie ważne, należy pamiętać, że nie wszystkie ruchomości czy majątek podlega zajęciu.
Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wymieniają przedmioty, które nie podlegają zajęciu. Są to w szczególności: przedmioty urządzenia domowego, takie jak pościel, bielizna czy niezbędne ubranie dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.

Co ważne, ustawodawca przewidział również, że dłużnik, pomimo trwającego postępowania egzekucyjnego musi mieć szansę normalnego zarobkowania, wobec czego także narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście nie podlegają zajęciu - nie dotyczy to jednak pojazdów mechanicznych. Podobnie jest z przedmiotami niezbędnymi do pełnienia służby czy wykonywania zawodu, które też nie podlegają zajęciu.

Czy trzeba wpuścić komornika do mieszkania?

Niezależnie od tego, do kogo należy lokal zamieszkiwany przez dłużnika i czyje są ruchomości, trzeba je udostępnić komornikowi. W przypadku utrudniania wykonywania czynności może on po prostu wrócić z policją, a także np. ślusarzem, który pomoże otworzyć drzwi – również pod nieobecność dłużnika czy domowników. Współpraca z egzekutorem jest obowiązkiem dłużnika.

Materiał oryginalny: Co komornik może zabrać z wynajmowanego mieszkania – wyjaśnia Rafał Wojtyna - Polska Times

Dodaj ogłoszenie