Blisko 9 mld na inwestycje infrastrukturalne. Sprawdź, czy możesz spodziewać się ich w swoim mieście

Maja Piotrowska AIP
Paweł Lacheta
Udostępnij:
Budowa II liniii warszawskiego metra, linii tramwajowej na stołeczną dzielnicę Gocław, czy tunelu kolejowego od stacji Łódź Fabryczna – to tylko kilka z 14 inwestycji wspartych unijnych dofinansowaniem. Ich łączna wartość to 8,8 mld złotych, z czego aż 4,9 mld to środki z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Umowy podpisano we wtorek na konferencji w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. – To wysiłek dla dobra mieszkańców naszego kraju. Podpisujemy kolejne umowy na 8,8 mld złotych, z unijnym dofinansowaniem na 4,9 mld. Jest to impuls dla polskiej gospodarki, który idealnie wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński. Fundusze zasilą inwestycje transportowe: kolejowe, tramwajowe i drogowe.

Przemysław Gorgol z Centrum Unijnych Projektów Transportowych powiedział, że ich wartość przekroczy 50 proc. alokacji środków na projekty. Natomiast Kwieciński zwrócił uwagę na to, że część inwestycji będzie realizowana w Warszawie w tym. m. in rozbudowa drugiej linii metra.

Kolejne zasilą nisko emisyjny transport. Takie przedsięwzięcia będą miały miejsce m. in w Jaworznie. Dzięki nim miasto zostanie wyposażone w kolejne autobusy elektryczne i infrastrukturę do ich ładowania. Kwieciński podkreślił też, że część inwestycji wspomoże straż pożarną.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik mówił, że szczególnie ważnymi dla niego przedsięwzięciami są: budowa drugiej linii metra, linii tramwajowej do Wilanowa w Warszawie, czy tunelu łączącego stację Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. – Wybudowaliśmy piękny dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, który jest wykorzystywany w bardzo niewielkim zakresie. Dopiero stworzenie tego tunelu, sprawi, że zostanie on połączony z siecią kolejową – mówił Słowik.

Aż 1,7 mld złotych ze środków na inwestycje zostanie przeznaczonych na pracę przy łódzkim węźle chłonnym. – Koncentrujemy się na problemach polski powiatowej. Jedną z modelowych inwestycji jest połączenie Legnica – Rudna Gwizdanów– mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Zaznaczył ''na pewno nie dojdzie do sytuacji, ze w jednym roku, wbrew temu co wieszczyli defetyści, zostaną skumulowane wszystkie środki inwestycyjne''.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński chwalił się funduszami przekazanymi na potrzeby straży pożarnej. – Straż pożarna zyskała projekt o wartości 800 milionów złotych – powiedział. Zwrócił uwagę, że z reguły na miejscu wypadku, prócz policji, często zjawia się straż pożarna. – 28 proc. działania straży pożarnej, to gaszenie pożarów. Pozostałe 72 proc. to działania ratownicze – deklarował. To dlatego straż pożarna ma być m. in wyposażona w sprzęt ułatwiający działalność ratowniczą w transporcie drogowym.

Więcej informacji o poszczególnych inwestycjach:

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość projektu: 3 564 536 216,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 952 151 513,23 zł
Inwestycja zlokalizowana w dzielnicach Wola i Bemowo (odcinek zachodni) oraz Targówek (odcinek wschodnio-północny). Projekt obejmuje budowę odcinka wschodniego-północnego II linii metra (3 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorami demontażowymi przy budowanych stacjach), budowę odcinka zachodniego II linii metra (2 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorą demontażową przy torach odstawczych stacji) i zakup 17 sztuk taboru.

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
Termin realizacji: 2019 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość projektu: 82 013 605,00 zł
Dofinansowanie z UE: 40 313 006,04 zł
Inwestycja o długości ok. 0,97 km przebiegać będzie w istniejącym śladzie pasa drogowego, który zostanie obustronnie poszerzony. Droga będzie miała dwie jezdnie o szerokości 7 m i pas dzielący
o szerokości 1,75 m. Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego Warszawy z Południową Obwodnicą oraz z trasą prowadzącą do Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. F. Chopina.

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: PKP PLK S.A.
Wartość projektu: 2 355 433 609,80 zł
Dofinansowania z UE: 1 627 738 673,44 zł
Projekt dotyczy budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec wraz z przystankami osobowymi w rejonie ulic Ogrodowej/Karskiego/Drewnowskiej
i skrzyżowania ulic Zielonej i Zachodniej. Prace obejmują m.in. budowę obiektów inżynierskich, dwóch mostów na rzece Bałutce, inwestycje drogowe dostosowujące układ uliczny i przebieg linii komunikacji miejskiej do infrastruktury. Cel projektu to skrócenie czasu przejazdu przez węzeł łódzki, lepsza integracja transportu kolejowego z komunikacją zbiorową na terenie aglomeracji łódzkiej, poprawa komfortu podróży i obsługi pasażerów oraz zwiększenie udziału transportu przyjaznego środowisku.

Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: PKP PLK S.A.
Wartość projektu: 243 338 841,78 zł
Dofinansowanie z UE: 122 182 525,17 zł
Projekt zlokalizowany jest w woj. dolnośląskim, na obszarze powiatów legnickiego i lubińskiego. Łączna długość odcinków objętych projektem wynosi 39,063 km. Inwestycja zakłada przywrócenie ruchu pasażerskiego na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów. Planuje się m.in. budowę nowego przystanku Lubin Stadion, modernizację 11 peronów i budowę 1 peronu, rehabilitację 18 wiaduktów. Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią w przyszłości wdrożenie systemu ERTMS.

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 189 989 975,53 zł
Dofinansowanie z UE: 554 638 744,87 zł
Projekt obejmuje budowę trasy tramwajowej w ciągu ulic Rakowieckiej – Puławskiej – Goworka – Spacerowej – Belwederskiej – Sobieskiego – Al. Rzeczypospolitej (wraz z budową terminala czołowego na ul. Gagarina oraz pętli na ul. Bonifacego) oraz w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na odcinku od ul. Grójeckiej do Dworca Zachodniego wraz z budową zajezdni Annopol i zakupem gruntów pod jej budowę. Zaplanowano też zakup 50 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Celem projektu jest podniesienie komfortu i niezawodności przewozów oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z przyjaznej środowisku komunikacji zbiorowej.

Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość projektu: 396 181 893,00 zł
Dofinansowanie z UE: 61 990 000,00 zł
Budowa dwutorowej trasy tramwajowej o przebiegu: Al. J. Waszyngtona – ul. gen. Bora-Komorowskiego – pętla „Gocław” oraz przebudowy trasy tramwajowej w Al. Waszyngtona na odcinku Rondo Waszyngtona – Rondo Wiatraczna. W ramach projektu planuje się też zakup 18 jednokierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Inwestycja zapewni połączenie komunikacją tramwajową osiedla Gocław z centrum Warszawy.

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Termin realizacji: 2020 r.
Beneficjent: Kraków
Wartość projektu: 378 914 203,93 zł
Dofinansowanie z UE: 151 233 429,65 zł
Projekt obejmuje budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć trakcyjna, podstacje trakcyjne, sieci energetyczne itp.), przystankami tramwajowymi i zatokami autobusowymi; przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym. To też m.in. budowa miejsc postojowych w systemie P&R. Główny cel projektu to lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego w Krakowie poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Kraków
Wartość projektu: 139 769 813,34 zł
Dofinansowanie z UE: 76 457 668,80 zł
Projekt obejmuje m.in. przebudowę torowisk tramwajowych (ul. Basztowa, ul. Zwierzyniecka, ul. Kościuszki, ul. Krakowska, Al. Solidarności, ul. Starowiślna, ciąg ulic Królewska, Podchorążych
i Bronowicka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacjami trakcyjnymi. W planach jest też przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej „Bieńczycka”. Cele inwestycji to m.in.: poprawa stanu technicznego infrastruktury tramwajowej, zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego i emisji spalin, skrócenie czasu podróży i dostosowania systemu komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Bydgoszcz
Wartość projektu: 80 500 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 48 155 499,89 zł
Projekt obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Perłowej, na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Toruńską, w rejonie skrzyżowania ulic Perłowej i Toruńskiej i na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Toruńską do rejonu skrzyżowania z ul. Fordońską. Celem projektu jest poprawa komfortu obsługi pasażerów transportu publicznego, ułatwienie dostępu do niego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2020 r.
Beneficjent: Bydgoszcz
Wartość projektu: 43 987 033,22 zł
Dofinansowanie z UE: 26 800 000,00 zł
Projekt obejmuje m.in. przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Toruńskiej, modernizację zjazdów do zajezdni Toruńska oraz pętli tramwajowej Stomil (wraz z pętlą), dostosowanie przystanków tramwajowych do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Inwestycja wpłynie na lepsze skomunikowanie różnych obszarów miasta, poprawi komfort pasażerów i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku.
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: Poznań
Wartość projektu: 62 805 288,00 zł
Dofinansowanie z UE: 27 253 606,26 zł
Projekt dotyczy przebudowy fragmentu istniejącego torowiska tramwajowego w Poznaniu w ciągu ulic Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową wraz z przebudową torowego węzła rozjazdowego u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. o łącznej długości 1,42 km toru podwójnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego tramwajowego transportu publicznego w przewozach osób.

Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego
Termin realizacji: 2018 r.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 50 655 951,00 zł
Dofinansowania z UE: 29 280 061,05 zł
Projekt realizowany na terenie zachodniej i centralnej części obszaru KZK GOP, w gminach Gliwice, Zabrze, Ruda Śl., Świętochłowice, Katowice, Chorzów, Knurów, Pilchowice, Sośnicowice, Pyskowice, Rudziniec, Zbrosławice, Gierałtowice oraz – ze względu na przebieg linii – również w gminach Mikołów, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny. Projekt obejmuje dostawę nowego taboru autobusowego (36 sztuk ) oraz budowę placu postojowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości i atrakcyjności transportu zbiorowego wykonywanego przez PKM Gliwice Sp. z o.o.

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów
Termin realizacji: 2020 r.
Beneficjent: Jaworzno
Wartość projektu: 48 788 130,00 zł
Dofinansowanie z UE: 30 597 560,97 zł
Projekt dotyczy zakupu taboru – elektrycznych autobusów do obsługi transportu zbiorowego (20 sztuk) . Zaplanowano również budowę stacji szybkiego ładowania 190 kW, stacji transformatorowej przy Krakowskiej Pętli oraz montaż ładowarek plug-in 80-90 kW. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności transportu publicznego i większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Wartość projektu: 200 000 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 170 000 000,00 zł
Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Prace obejmują dostawę m.in. specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych (samochody dowodzenia i łączności, ciężkie samochody ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych, ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego i zestawów do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym). Celem jest doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Kobiety w biznesie. Czy trudno im robić karierę?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej PolskaTimes
Dodaj ogłoszenie