BGK z wsparciem dla przedsiębiorców. Najważniejsza jest szybka i skuteczna reakcja

Materiał informacyjny Banku Gospodarstwa Krajowego
Beata Daszyńska-Muzyczka BGK
Beata Daszyńska-Muzyczka BGK
W trudnym dla przedsiębiorców czasie Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował pakiet pomocowy dla firm. - Po wybuchu kryzysu, którego skali i dynamiki nikt nie przewidział, najważniejsza dla nas była szybka i skuteczna reakcja, czyli stworzenie mechanizmów, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać najgorszy czas - tłumaczy prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem większość firm ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a banki ograniczają udzielanie kredytów, wysoko oceniając obecnie ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy. To działa mrożąco na biznes. Największy problem z wyegzekwowaniem płatności mają mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Dla nich szybsze wpływy środków za wykonane usługi to bardzo często kwestia przetrwania na rynku, szczególnie teraz, w tym wyjątkowo trudnym okresie.
We współpracy z rządowymi resortami i instytucjami rozwoju BGK uruchamiał kolejne programy wspierające polskich przedsiębiorców, nie tylko aby skutecznie bronili się przed skutkami pandemii, ale także by mogli wykorzystać szanse, jakie niesie kryzys.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP)

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, wprowadził do swojej oferty m.in. gwarancje spłaty kredytu dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

- Musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania wspierające płynność finansową polskich firm, które ucierpiały przez zamrożenie gospodarki. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to zupełnie nowe rozwiązanie - mówi Tomasz Robaczyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i okresie gwarancji do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku r. Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP nie może przekroczyć łącznie 250 mln zł.

Gwarancje de minimis

Kolejnym rozwiązaniem są gwarancje de minimis. Mają one na celu poprawę dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP
Dzięki niej mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. W tym przypadku gwarancja może zostać udzielona do 39 miesięcy (zmiana tylko dla gwarancji udzielanych do 31 grudnia 2020 r.), przy kredytach obrotowych na działalność bieżącą lub do 99 miesięcy w przypadku zabezpieczania kredytu inwestycyjnego.

Gwarancje Biznesmax

W pakiecie pomocowym oferowanym przez BGK dla firm dotkniętych skutkami pandemii CO-VID-19 zaoferowano także bezpłatną Gwarancję Biznesmax, skierowaną do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Maksymalna wartość gwarancji to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może przekroczyć 39 miesięcznym (jest to zmiana czasowa).

Natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to nawet 20 lat. Dodatkowo przedsiębiorca może otrzymać wsparcie bezzwrotne w postaci dopłaty do odsetek, które w okresie 3 lat kredytowania może wynieść do 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Jednak, aby skorzystać z tej formy pomocy, przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Rolnych

Bank Gospodarstwa krajowego oferuje także gwarancje spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych. To pierwsza na rynku gwarancja BGK dla sektora rolnego Dzięki niej producenci rolni oraz przedsiębiorcy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zyskują łatwiejszy dostęp do finansowania kredytem. Mogą również uzyskać dopłaty do oprocentowania dla kredytów obrotowych. Maksymalna kwota gwarancji nie może przekraczać 80 proc. kwoty kredytu, ale nie więcej niż 5 mln zł w przypadku podstawowej produkcji rolnej, albo 10 mln zł w przypadku przetwórstwa rolno-spożywczego. Co ważne, gwarancja jest bezpłatna.

Gwarancje faktoringowe

Bank Gospodarstwa Krajowego, wspólnie z faktorami, czyli bankami i firmami udzielającymi faktoringu, wprowadza obecnie na rynek ofertę gwarancji faktoringowych. - Faktoring jest produktem dobrze znanym na rynku. Jednak formuła dzielenia ryzyka limitów faktoringowych pomiędzy faktorów a BGK w formie udzielania gwarancji jest nowa. To pionierskie rozwiązanie na skalę Europy, które może być inspiracją dla innych krajów - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. - Poprzez takie nowatorskie systemy, dotąd nieznane na rynkach, jeszcze silniej wpływamy na rozwój sektora finansowego w Polsce - dodaje.

Rozwiązaniem tym są gwarancje spłaty limitów faktoringowych udzielanych przez faktorów przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Ta płynność finansowa zapewniana jest poprzez faktoring odwrotny oraz faktoring z regresem. Skala programu jest niezwykle duża, ponieważ mowa o limitach faktoringowych o łącznej wartości 14,4 mld zł. Przekłada się to na 11,5 mld zł wartości gwarancji.

Najnowsze oferty na Black Friday

miejsce #8

Promocja

Tarcza tnąca T41 DEBRAY

Tarcza tnąca T41 DEBRAY

1,88 zł0,88 zł-53%
Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: BGK z wsparciem dla przedsiębiorców. Najważniejsza jest szybka i skuteczna reakcja - Dziennik Bałtycki