Badania na rynek. Sięgnij po pieniądze na rozwój

Materiał informacyjny PARP
Na największe dofinansowanie mogą liczyć najmniejsze firmy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na prace rozwojowe do 450 tys. zł, a na usługi doradcze do 500 tys. zł – o takie dofinansowanie mogą powalczyć firmy, które działają na terenie kraju. Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza dać firmom 750 mln zł na wdrożenie prac B+R. Przyjmowanie wniosków już się rozpoczęło i potrwa do 12 maja br.

Lepsze produkty i innowacje

Pieniądze ułatwią firmom wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów, a także wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych prac rozwojowo-badawczych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który takie prace zakupił, też masz szansę na zdobycie środków na rozwój swojej firmy.

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł (dla mikro- i małych przedsiębiorców) oraz 1 mln zł dla średnich.

PARP ogłosiła trzy odsłony programu: „Badania na rynek – konkurs ogólny” „Badania na rynek – miasta średnie” i „Badania na rynek – Dostępność Plus”. Jest to o tyle istotne, że na każdą z nich zaplanowany jest osobny budżet. Kwota 550 mln zł jest zarezerwowana dla przedsiębiorców, którzy startują w tej pierwszej. Na projekty realizowane na terenie miast średnich Agencja przeznaczyła 150 mln zł. Natomiast dla firm, których innowacyjne produkty ułatwią funkcjonowanie m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym – 50 mln zł.

W tym roku po raz pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, a także recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Maszyny, narzędzia, a może hala

– Skorzystanie z dotacji z programu „Badania na rynek" to przede wszystkim ogromna szansa na wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy – tłumaczy Dorota Kałuska z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP. – Dofinansowanie może wynieść w niektórych regionach kraju nawet 80 proc. wartości projektu. Można je przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze – wylicza.

Całkowita wartość projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro. Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona – wynika z kosztów kwalifikowalnych i dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej na inwestycje, przy czym maksymalne wsparcie na prace rozwojowe wynosi 450 tys. zł, zaś na usługi doradcze 500 tys. zł.

Zdrowsza tektura i mocniejsze szyby

Jakie pomysły mają szansę na akceptację panelu ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Wśród zwycięskich projektów z zeszłorocznych edycji znalazł się między innymi jeden firmy Kowalski – Opakowania z Tektury z Leszna, a drugi – Uniglass Polska z Łomży.

Kowalski – Opakowania z Tektury to rodzinne przedsiębiorstwo, które wprowadza na rynek innowacyjną serię opakowań Safe Box. Produkty te cechują się trzema wymiarami bezpieczeństwa użytkowania: ekologicznym (zastosowanie samych naturalnych, nieszkodliwych dla środowiska i ulegających biodegradacji składników – także jeśli chodzi o skład kleju), zdrowotnym (znacznie mniejsza liczba drobnoustrojów na powierzchni opakowania, dzięki zastosowaniu antybakteryjnego kleju), dotyczącym ochrony i bezpieczeństwa umieszczonych w opakowaniach przedmiotów (odporność na rozklejanie i próbą kradzieży zawartości). Specjaliści zatrudnieni w firmie sami opracowali nowy skład wodorozcieńczalnego, wysoce lepkiego kleju proteinowego.

Łomżyński Uniglass, dysponując wynikami prac B+R będzie produkował szyby zespolone o wzmocnionej wytrzymałości termicznej. Wdrożenie udoskonalonego produktu z punktu widzenia rynku globalnego wiązał się z zakupem linii automatycznego łamania szkła, linii suszącej wraz z automatycznym systemem załadunku i rozładunku pokrojonych tafli szklanych. A także linii do zespalania szkła wraz z czujnikami powłok, systemu szlifowania i zatępiania krawędzi, systemu demineralizacji wody niezbędnej w procesie produkcyjnym i systemu oczyszczania wody.

Terminy i kontakt
Konkurs „Badania na rynek” właśnie wystartował i pierwotnie miał zostać zamknięty 25 kwietnia. Z uwagi na pandemię koronawirusa wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można jednak składać do 12 maja do godz. 16:00, korzystając ze strony www.parp.gov.pl. Jeśli nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy, możesz poradzić się telefonicznie: tel. 22 574 07 07 lub 801 332 202 albo wysłać pytanie, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl.

Konkursy poddziałania „Badania na rynek” są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligent Rozwój (POIR) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wideo

Dodaj ogłoszenie