AUV Gavia– gwarant bezpieczeństwa i sukcesu misji w warunkach morskich

Materiał informacyjny Enamor Sp. z o.o.
ENAMOR GAVIA
ENAMOR GAVIA Tomasz Grotnik
Udostępnij:
Pojazd Autonomiczny typu Gavia, znajdujący się na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP jest doskonałym przykładem spełnienia oczekiwań, jakie pokładano w implementacji zaawansowanych technologicznie pojazdów autonomicznych (AUV, USV i ROV) przed blisko dziesięcioma laty. U progu 2022 roku, jest już pewne, iż nadany kierunek – rozwijania potencjału militarnego i operacyjnego wodnych pojazdów bezzałogowych w Polsce – jest także tym właściwym.

Ultranowoczesne Gavie stały się nieodzownym elementem wyposażenia okrętów Marynarki Wojennej RP, zauważalnie wzbogacając arsenał środków służących obronie przeciwminowej i zdolności rozpoznawczych. Wyposażony w Gavię niszczyciel min ORP „Kormoran”, a wkrótce ORP „Mewa” i ORP „Albatros” wzmocnią zasoby Marynarki Wojennej RP i tym samym wojsk sojuszniczych NATO. Skuteczność Gavii została udowodniona podczas operacji „Open Spirit” u wybrzeży Estonii. Zwodowanej z pokładu ORP „Mewa” Gavii udało się wykryć i sklasyfikować aż 111 min z okresu II Wojny Światowej. Dzięki wykorzystaniu możliwości tego pojazdu, poszukiwanie, klasyfikacja i niszczenie pozostałości wojennych na dnie Bałtyku i Morza Północnego staje się realne.

Po pierwsze, za Gavią – pojazdem o 2m długości, 40 cm średnicy i funkcjach sonaru holowanego - przemawia niezawodność komunikacji pomiędzy operatorem a pojazdem. Gavia porusza się trasą wyznaczoną przez operatora, przeczesując pas terenu o szerokości do 120 m. Poprzez system łączności hydroakustycznej Benthos, współpracujący z systemem akustycznego pozycjonowania HiPaP, działania operacyjne prowadzone są optymalnie, na głębokości do 200 m. System Benthos odpowiada za najważniejsze cechy pojazdu - jego mobilność i adaptację do zmiennych warunków terenu, natomiast dzięki zainstalowaniu modułu cNode oraz funkcjom Poll Gavia Messages i Send Acoustic Commands, operator może pracować w HiPaP-ie zarówno z Gavią, jak i innymi, kompatybilnymi systemami. Pojazdy będące na wyposażeniu MW RP, zostały także uzupełnione o moduł BlueView 2250, umożliwiający skanowanie dna morskiego bezpośrednio pod kadłubem Gavii bez pozostawiania tzw. sektorów martwych.

Po drugie, uwzględnienie w działaniach operacyjnych atrybutów Gavii, znacznie ułatwia proces planowania misji. Oprogramowanie ATR oraz moduł szkoleniowy, proponowane przez producenta, w sposób zautomatyzowany dokonuje klasyfikacji i detekcji obiektów takich jak miny morskie, zapewniając integrację sonaru z aperturą syntetyczną (SAS).

Co więcej, Gavia wydaje się być idealnym zasobem dla instytutów naukowych, zajmujących się szeroko zakrojonymi badaniami nad zanieczyszczeniem akwenów substancjami ropopochodnymi oraz mierzeniem natlenienia wody. Producent zadbał o umożliwienie wykonywania takich pomiarów, poprzez zastosowanie w pojeździe modułu Science Bay.

ENAMOR GAVIA
ENAMOR GAVIA Enamor

Jeśli wziąć pod uwagę w pełni modułową konstrukcję, ułatwiającą szybki transport i konserwację sprzętu, przy zachowaniu gotowości operacyjnej i niezawodności, pojazd AUV Gavia jest produktem z najwyższej półki rozwiązań tego typu na świecie. Oprócz podstawowych komponentów, pojazd można wyposażyć w dodatkowe moduły czujników, w zależności od przeznaczenia i celu misji, dobierane w momencie zakupu lub w późniejszym terminie.

Wszechstronność Gavii i możliwość konfiguracji dla misji zwalczania min, poszukiwania, ratownictwa lub hydrografii jest mocnym argumentem za wdrożeniem pojazdów AUV do zasobów jednostek badawczych jak i wojska, zwłaszcza iż plany producenta zakładają dalsze prace nad rozwijaniem możliwości funkcjonalnych i operacyjnych AUV, gwarantując użytkownikom wieloletnią eksploatację.

Programy w zakresie dostaw, modernizacji oraz wsparcia technicznego pojazdów autonomicznych typu Gavia są realizowane przez firmę ENAMOR Sp. z o.o., partnera islandzkiego producenta Gavii w Polsce. ENAMOR to polska firma badawczo-produkcyjna ukierunkowana na nowe technologie, działająca od 1989 roku w obszarze elektroniki, automatyki, nawigacji i łączności morskiej.

ENAMOR GAVIA
ENAMOR GAVIA Teledyne
Dodaj ogłoszenie